Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

De gezonde stad van de toekomst

Bijna driekwart van de Nederlandse bevolking woont in stedelijke gebieden. Niet verassend, gezien de nabijheid van vele voorzieningen zoals werk, sociale contacten en horeca. Wonen in de stad brengt naast vele voordelen ook uitdagingen met zich mee die een grote impact hebben op de gezondheid van de inwoners. Overheidspartijen zijn dan ook al geruime tijd bezig met het vinden van oplossingen voor deze uitdagingen binnen het stedelijk gebied. 

 

Om te onderzoeken welke maatregelen oplossingen kunnen bieden voor gezondheidsuitdagingen binnen het stedelijk gebied, is een groep jonge professionals van OchtendMensen met een achtergrond in zorg, klimaat of duurzaamheid in gesprek gegaan met vier experts over de gezonde stad. 

 

Ben jij benieuwd wat er volgens deze experts (on)gezond is aan het wonen in een stad? Wat de grootste gezondheidsuitdagingen in de stad zijn? En hoe we de stad zo kunnen inrichten dat bewoners zich er prettig voelen en worden gestimuleerd tot gezond gedrag? 


Lees de inzichten uit onze gesprekken met vier experts 

 

Schrijf je dan nu hieronder in voor de interactieve poster met daarin de uitkomsten uit ons onderzoek. Je ontvangt deze binnenkort in je mailbox. 

 

De inzet van digitale innovaties voor ziekte­preventie

Hoe krijgen we het écht van de grond?

Willen we dat de zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft, dan moeten we nu ingrijpen. Enerzijds neemt de zorgvraag toe door vergrijzing. Anderzijds neemt het aanbod van zorgpersoneel af. De enige manier om deze discrepantie tegen te gaan, is door de zorg rigoureus om te gooien, waarbij de focus komt te liggen op zelfmanagement met behulp van digitale innovaties, en op preventie in plaats van op genezing en herstel. Om deze transitie te bereiken zijn we afhankelijk van innovaties die zich richten op preventie.

Het huidige financieringsstelsel maakt het echter moeilijk voor digitale innovaties om op te schalen. Onze adviseurs, Melodi Dekker, Eva Abels, Sofie van de Ven en Bregje Titulaer hebben aan de hand van een praktijkvoorbeeld een opiniestuk geschreven. Hierin geven zij aan waarom het opschalen van digitale innovaties gericht op ziektepreventie zo moeilijk is én lees je meer over de paradigmashift die nodig is in het huidige financieringsstelsel.

Ontvang de inzichten van onze adviseurs over de uitdagingen in het financieringsstelsel

Ben jij benieuwd naar het opiniestuk van onze adviseurs? Meld je dan hieronder aan en ontvang deze binnenkort in je mailbox.

 

Circu­laire infra­structuur

Circulariteit in infrastructuurprojecten

‘’Op weg naar volledig circulair in 2050’’ 

Het jaar 2050 lijkt nog ver weg, maar Nederland heeft nog een lange weg te gaan om het lineaire systeem voor een circulair systeem te vervangen. Het omzetten van beleid naar de praktijk is namelijk een hele opgave. De Nederlandse overheid speelt hierbij een belangrijke rol. Om meer te weten te komen over dit onderwerp hebben wij gesproken met experts en ervaringsdeskundigen op dit gebied. Hoe pakken zij de transitie naar een circulair systeem binnen infrastructuurprojecten aan?  Waar liggen de knelpunten? Hoe verloopt de samenwerking in de keten?

In de whitepaper lees je meer over de integratie van circulariteit binnen infrastructuurprojecten en onze de belangrijkste inzichten over welke samenwerkingsvormen goed helpen om de ambitie in 2050 circulair het beste kunnen bereiken.

Ontvang de inzichten uit onze gesprekken met experts en verder onderzoek

Ben je benieuwd welke inzichten en tips wij hebben gehaald uit gesprekken met de experts en aanvullend onderzoek? Schrijf je dan nu hieronder in om de whitepaper over circulariteit in infrastructuur te ontvangen. De whitepaper ontvang je dan direct in je mailbox!

Samen­werken in de jeugd­zorg

Samenwerken in de jeugdzorg OchtendMensen

De jeugdzorg staat voor grote opgaven. De regeldruk is toegenomen, wachtlijsten worden groter en het personeelstekort is al jaren een nijpend probleem. Dit leidt tot schrijnende situaties en vraagt om verandering. De overheid roept op tot samenwerking in de regio, om krachten te bundelen en elkaar te versterken. Daarom hebben gemeenten 42 samenwerkingsverbanden voor de jeugdhulp ingericht, de zogeheten jeugdregio’s.

Om te onderzoeken hoe gemeenten samenwerken in de jeugdregio’s om de grote opgaven in de jeugdzorg aan te pakken, zijn jonge professionals van OchtendMensen in gesprek gegaan met verschillende regio’s. Tijdens deze gesprekken is ingegaan op de manier waarop gemeenten samenwerking in de regio vormgeven. Waar lopen zij tegenaan? Wat werkt goed? Waar liggen kansen voor verbetering?

Ontvang de inzichten uit ons onderzoek naar samenwerken in de jeugdzorg

Ben je benieuwd naar onze bevindingen en analyses? Schrijf je dan hieronder in en ontvang het whitepaper met daarin de inzichten uit ons onderzoek direct in je mailbox.

Groen in de gebouw­de omgeving

Groen in de stad OchtendMensen

Groen in de gebouwde omgeving groeit mee: maar hoe?

In het Regeerakkoord is de ambitie uitgesproken om groen mee te laten groeien met de gebouwde omgeving. Een mooi streven, gezien het brede scala aan sociale, economische en ecologische voordelen van groen in de publieke ruimte.

Maar dit levert lastige samenwerkingsvraagstukken op. Want wie is hiervoor verantwoordelijk? En hoe wordt deze ambitie concreet verwezenlijkt?

De adviseurs van OchtendMensen hebben met behulp van het Omgevingscanvas inzicht verkregen in dit vraagstuk en in het brede speelveld. Met waardevolle input van inhoudelijk experts. Deze inzichten zijn verwerkt in een artikel.

Leer van het Omgevingscanvas en ontvang inzichten over groen in de publieke ruimte

Ben je benieuwd welke inzichten en tips wij hebben gehaald uit gesprekken met de experts en aanvullend onderzoek? Schrijf je dan nu hieronder in om het whitepaper over groen in de gebouwde omgeving te ontvangen.

Duur­zame hout­bouw

Hout: een geschikt duurzaam materiaal?

In Nederland hebben we zowel een grote bouwopgave als grote ambities om te verduurzamen. Aangezien de bouwsector verantwoordelijk is voor bijna 40% van de totale wereldwijde CO2-uitstoot, biedt dit een mooie kans om deze twee uitdagingen te combineren in duurzaam bouwen! Binnen duurzaam bouwen zijn wij ons gaan verdiepen in houtbouw, waarin veel potentie zit.

Om meer te weten te komen over dit onderwerp hebben wij gesproken met experts en ervaringsdeskundigen op dit gebied. Waarom zouden we met hout bouwen? Welke projecten lopen al? Wat voor hindernissen zijn er voor het grootschalig bouwen met hout?

In dit artikel zetten wij de belangrijkste inzichten uit onze gesprekken met FSC Nederland, Ballast Nedam Development en De Bouwcampus op een rij aan de hand van de elementen van een transitiemodel: ombouwen, opbouwen en voortbouwen. 

Ontvang de inzichten uit onze gesprekken met experts en verder onderzoek

Ben je benieuwd welke inzichten en tips wij hebben gehaald uit gesprekken met de experts en aanvullend onderzoek? Schrijf je dan nu hieronder in om de whitepaper over houtbouw te ontvangen.

Pre­ventie

Het Nationaal Preventieakkoord: van de beleidstafel naar verandering in de praktijk 

In 2018 is het Nationaal Preventieakkoord gesloten. Dit akkoord bevat afspraken over de aanpak van verreweg de grootste oorzaken van ziektelast in Nederland: roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Met dit akkoord wordt preventie een gedeelde verantwoordelijkheid van vele partijen, onder andere van gemeenten en GGD’en.  

Om te onderzoeken hoe het Nationale Preventieakkoord vier jaar later wordt aangepakt, zijn de jonge professionals van OchtendMensen in gesprek gegaan met drie gemeenten en één GGD. Tijdens deze gesprekken is onder andere gefocust op de totstandkoming van het Preventieakkoord en de gekozen aanpak. Hierbij was speciaal aandacht voor de implementatie: hoe zorg je ervoor dat de opgeschreven plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd in de praktijk? 

Ben je benieuwd wat er uit deze gesprekken is gekomen? Hoe implementeren gemeenten de opgeschreven plannen? Waar lopen zij tegen aan en wat zijn succesfactoren?  

Ontvang de inzichten uit ons onderzoek naar de implementatie van preventieakkoorden  

Schrijf je nu hieronder in voor het artikel met inzichten en tips die voortkwamen uit de gesprekken. Je ontvangt deze dan direct in je mailbox. 

Blended care

Blended care OchtendMensen TwynstraGudde

Van 27 januari tot en met 25 februari 2022 vindt in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport de Slimme Zorg Estafette (SZE) plaats. Tijdens deze vier weken staat innovatie in zorg, welzijn en preventie centraal. De SZE is een kennismarathon waarin je wordt uitgedaagd om je expertise te delen en van elkaar te leren. Wij als OchtendMensen gaan deze uitdaging graag aan en hebben daarom op 20 januari 2022 een paneldiscussie over blended care georganiseerd. 

Blended care: de combinatie van online en offline zorg

Tijdens onze paneldiscussie op 20 januari 2022 zijn wij in gesprek gegaan met professionals uit vier verschillende zorgsectoren – GGZ, jeugdzorg, gehandicaptenzorg en de VVT – om meer te horen over hun ervaringen met blended care.

Ben jij benieuwd hoe deze vier zorgprofessionals blended care toepassen binnen hun eigen zorgsector? Tegen welke obstakels zij aanlopen? Hoe hun successen eruitzien? Wat hun visie voor de toekomst van blended care is?

Ontvang de inzichten uit onze paneldisscussie met professionals uit vier zorgsectoren

Schrijf je dan nu hieronder in voor het artikel over de inzichten uit de paneldiscussie. Je ontvangt deze dan direct in je mailbox.

 

Verduurzamen organisaties

Verduurzamen organisaties OchtendMensen TwynstraGudde

OchtendMensen zet zich in om organisaties zo snel mogelijk te verduurzamen! Op deze themapagina ‘Verduurzamen organisaties’ vind je hier meer informatie over in de vorm van interviews, blogs en projecten van OchtendMensen.

Spoiler: dit gaat verder dan het gebruik van herbruikbare koffiebekers.

Leer je met ons mee?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Gedurende de maanden juni en juli van 2021 heeft deze pagina zich gevuld met informatie over het verduurzamen van organisaties. Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief als je meer wilt lezen over onze publicaties over het verduurzamen van organisaties, en volg onze LinkedIn-pagina!

Wil je weten wat voor Energie- en Duurzaamheid-opdrachten OchtendMensen doen, lees dan verder op onze themapagina.


Innovatieve mobiliteit

Innovatieve mobiliteit OchtendMensen TwynstraGudde

OchtendMensen draagt bij aan de ontwikkeling van veilige, duurzame en innovatieve mobiliteit via weg, water, spoor en lucht.

Op deze themapagina over innovatieve mobiliteit laten wij door middel van blogs, interviews en projectbeschrijvingen meer zien van wie wij zijn, wat wij doen en welke ontwikkelingen volgens ons van belang zijn.

Deze themapagina zal zich in de loop van het jaar 2021 verder gaan vullen.

Wil je actief op de hoogte worden gehouden, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief Stad, Natuur & Mobiliteit van OchtendMensen of volg onze LinkedIn-pagina.

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven