Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Gedeelde ruimte, samen aan de slag

Strijd om de ruimte

De woningbouwopgave, de stikstofaanpak, de omslag van de landbouw en maatregelen voor het klimaat; dit is slechts een greep uit de uitdagende opgaven binnen het ruimtelijk domein. De keuze over waar een ontwikkeling wel of juist niet gaat plaatsvinden heeft een effect op de beschikbare ruimte in Nederland. Overheid en maatschappij staan gezamenlijk aan de lat om deze complexe opgaven in hun eigen gebied op te pakken. Vanwege de beperkte tijdspan zullen we in de praktijk moeten leren, kiezen en creatief omgaan met de beschikbare ruimte. Inpassing alleen is immers niet meer genoeg. Dat vraagt om een hechte samenwerking tussen alle betrokken partijen maar juist dat blijkt niet vanzelfsprekend te zijn.

Mini-podcasts en interview met Pieter van Geel

Om te onderzoeken welke uitdagingen er zijn in het ruimtelijk domein, wat de rol van samenwerken is en op welke manier je hier op kan sturen heeft een groep adviseurs van OchtendMensen vanuit de marktgroep Stad, Natuur en Mobiliteit zich verdiept in het onderwerp.

Ben jij benieuwd waarom het inrichten van het ruimtelijk domein in Nederland vaak makkelijker gezegd dan gedaan is? Wil je weten wat de visie van oud-staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Pieter van Geel is op samenwerken? Of wil je vooral weten hoe je in de praktijk een samenwerking zo goed mogelijk kan organiseren?

Download dan nu de poster ‘Gedeelde ruimte, samen aan de slag’ en lees onder andere het interview met Pieter van Geel, beluister de mini-podcasts en maak kennis met de ruimtelijke gereedschapskist van OchtendMensen.

Schrijf je hieronder in en ontvang de poster inclusief mini-podcasts in je mailbox.

Samen­werken

Samenwerken in opdrachten bij Ochtendmensen

Als adviseur bij Ochtendmensen werk je gedurende drie jaar bij veel verschillende opdrachtgevers. Deze opdrachten zijn allemaal anders van aard op het gebied van inhoud, rol en duur.  Er is echter een competentie wat vaker terugkomt in meerdere opdrachten, namelijk ‘samenwerken’.

Om meer te weten te komen over hoe samenwerken terugkomt in de opdrachten van Ochtendmensen hebben wij gesproken met een aantal adviseurs. In de onderstaande drie interviews leggen onze adviseurs uit hoe zij te maken krijgen met deze competentie. Wat is de motivatie van mensen om samen te werken? Hoe organiseer je een succcesvolle samenwerking? Wat kan samenwerken als resultaat opleveren?

Ook werken bij Ochtendmensen?

Krijg jij energie van het werken met verschillende partijen en word je enthousiast van samenwerkingsvraagstukken? Schrijf je dan nu hier in voor de aankomende inhousedag en kom met ons kennismaken!

Klimaat­adaptatie in de stad

Klimaatadaptatie vraagt om innovatieve oplossingen

Het veranderende klimaat heeft veel impact op het leven in de stad. We krijgen te maken met hittestress, droogte en wateroverlast. Daarom passen we klimaatadaptatie toe: aanpassingen aan de fysieke ruimte om de risico’s van een veranderend klimaat te verminderen. Op die manier houden we onze omgeving leefbaar voor mens en dier.

Klimaatadaptatie vraagt om innovatieve oplossingen. Hiervoor hebben we gekeken naar het hink-stap-sprong model. Hét model om de grootschalige toepassing van integrale en complexe klimaatadaptieve innovaties te versnellen. In dit model worden innovaties ontwikkeld in fieldlabs, getest in living labs en vervolgens opgeschaald en breed geïmplementeerd.

Met veel plezier hebben wij ons verdiept in dit onderwerp, we hebben gesproken met experts en ervaringsdeskundigen en onze inzichten verwerkt in een infographic. In deze infographic nemen we je mee door alle drie de fases van het model, laten we zien welke partijen hierbij een belangrijke rol spelen en wat er nodig is om het model succesvol te doorlopen.

Lees de inzichten uit onze gesprekken met experts en ervaringsdeskundigen

Ben je benieuwd welke inzichten en tips wij hebben gehaald uit gesprekken met de experts? Schrijf je dan nu hieronder in om de infographic over klimaatadaptatie in de stad te ontvangen.

De gezonde stad van de toekomst

Bijna driekwart van de Nederlandse bevolking woont in stedelijke gebieden. Niet verrassend, gezien de nabijheid van vele voorzieningen zoals werk, sociale contacten en horeca. Wonen in de stad brengt naast vele voordelen ook uitdagingen met zich mee die een grote impact hebben op de gezondheid van de inwoners. Overheidspartijen zijn dan ook al geruime tijd bezig met het vinden van oplossingen voor deze uitdagingen binnen het stedelijk gebied. 

 

Om te onderzoeken welke maatregelen oplossingen kunnen bieden voor gezondheidsuitdagingen binnen het stedelijk gebied, is een groep jonge professionals van OchtendMensen met een achtergrond in zorg, klimaat of duurzaamheid in gesprek gegaan met vier experts over de gezonde stad. 

 

Ben jij benieuwd wat er volgens deze experts (on)gezond is aan het wonen in een stad? Wat de grootste gezondheidsuitdagingen in de stad zijn? En hoe we de stad zo kunnen inrichten dat bewoners zich er prettig voelen en worden gestimuleerd tot gezond gedrag? 


Lees de inzichten uit onze gesprekken met vier experts 

 

Schrijf je dan nu hieronder in voor de interactieve poster met daarin de uitkomsten uit ons onderzoek. Je ontvangt deze binnenkort in je mailbox. 

 

De inzet van digitale innovaties voor ziekte­preventie

Hoe krijgen we het écht van de grond?

Willen we dat de zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft, dan moeten we nu ingrijpen. Enerzijds neemt de zorgvraag toe door vergrijzing. Anderzijds neemt het aanbod van zorgpersoneel af. De enige manier om deze discrepantie tegen te gaan, is door de zorg rigoureus om te gooien, waarbij de focus komt te liggen op zelfmanagement met behulp van digitale innovaties, en op preventie in plaats van op genezing en herstel. Om deze transitie te bereiken zijn we afhankelijk van innovaties die zich richten op preventie.

Het huidige financieringsstelsel maakt het echter moeilijk voor digitale innovaties om op te schalen. Onze adviseurs, Melodi Dekker, Eva Abels, Sofie van de Ven en Bregje Titulaer hebben aan de hand van een praktijkvoorbeeld een opiniestuk geschreven. Hierin geven zij aan waarom het opschalen van digitale innovaties gericht op ziektepreventie zo moeilijk is én lees je meer over de paradigmashift die nodig is in het huidige financieringsstelsel.

Ontvang de inzichten van onze adviseurs over de uitdagingen in het financieringsstelsel

Ben jij benieuwd naar het opiniestuk van onze adviseurs? Meld je dan hieronder aan en ontvang deze binnenkort in je mailbox.

 

Circu­laire infra­structuur

Circulariteit in infrastructuurprojecten

‘’Op weg naar volledig circulair in 2050’’ 

Het jaar 2050 lijkt nog ver weg, maar Nederland heeft nog een lange weg te gaan om het lineaire systeem voor een circulair systeem te vervangen. Het omzetten van beleid naar de praktijk is namelijk een hele opgave. De Nederlandse overheid speelt hierbij een belangrijke rol. Om meer te weten te komen over dit onderwerp hebben wij gesproken met experts en ervaringsdeskundigen op dit gebied. Hoe pakken zij de transitie naar een circulair systeem binnen infrastructuurprojecten aan?  Waar liggen de knelpunten? Hoe verloopt de samenwerking in de keten?

In de whitepaper lees je meer over de integratie van circulariteit binnen infrastructuurprojecten en onze de belangrijkste inzichten over welke samenwerkingsvormen goed helpen om de ambitie in 2050 circulair het beste kunnen bereiken.

Ontvang de inzichten uit onze gesprekken met experts en verder onderzoek

Ben je benieuwd welke inzichten en tips wij hebben gehaald uit gesprekken met de experts en aanvullend onderzoek? Schrijf je dan nu hieronder in om de whitepaper over circulariteit in infrastructuur te ontvangen. De whitepaper ontvang je dan direct in je mailbox!

Samen­werken in de jeugd­zorg

Samenwerken in de jeugdzorg OchtendMensen

De jeugdzorg staat voor grote opgaven. De regeldruk is toegenomen, wachtlijsten worden groter en het personeelstekort is al jaren een nijpend probleem. Dit leidt tot schrijnende situaties en vraagt om verandering. De overheid roept op tot samenwerking in de regio, om krachten te bundelen en elkaar te versterken. Daarom hebben gemeenten 42 samenwerkingsverbanden voor de jeugdhulp ingericht, de zogeheten jeugdregio’s.

Om te onderzoeken hoe gemeenten samenwerken in de jeugdregio’s om de grote opgaven in de jeugdzorg aan te pakken, zijn jonge professionals van OchtendMensen in gesprek gegaan met verschillende regio’s. Tijdens deze gesprekken is ingegaan op de manier waarop gemeenten samenwerking in de regio vormgeven. Waar lopen zij tegenaan? Wat werkt goed? Waar liggen kansen voor verbetering?

Ontvang de inzichten uit ons onderzoek naar samenwerken in de jeugdzorg

Ben je benieuwd naar onze bevindingen en analyses? Schrijf je dan hieronder in en ontvang het whitepaper met daarin de inzichten uit ons onderzoek direct in je mailbox.

Groen in de gebouw­de omgeving

Groen in de stad OchtendMensen

Groen in de gebouwde omgeving groeit mee: maar hoe?

In het Regeerakkoord is de ambitie uitgesproken om groen mee te laten groeien met de gebouwde omgeving. Een mooi streven, gezien het brede scala aan sociale, economische en ecologische voordelen van groen in de publieke ruimte.

Maar dit levert lastige samenwerkingsvraagstukken op. Want wie is hiervoor verantwoordelijk? En hoe wordt deze ambitie concreet verwezenlijkt?

De adviseurs van OchtendMensen hebben met behulp van het Omgevingscanvas inzicht verkregen in dit vraagstuk en in het brede speelveld. Met waardevolle input van inhoudelijk experts. Deze inzichten zijn verwerkt in een artikel.

Leer van het Omgevingscanvas en ontvang inzichten over groen in de publieke ruimte

Ben je benieuwd welke inzichten en tips wij hebben gehaald uit gesprekken met de experts en aanvullend onderzoek? Schrijf je dan nu hieronder in om het whitepaper over groen in de gebouwde omgeving te ontvangen.

Duur­zame hout­bouw

Hout: een geschikt duurzaam materiaal?

In Nederland hebben we zowel een grote bouwopgave als grote ambities om te verduurzamen. Aangezien de bouwsector verantwoordelijk is voor bijna 40% van de totale wereldwijde CO2-uitstoot, biedt dit een mooie kans om deze twee uitdagingen te combineren in duurzaam bouwen! Binnen duurzaam bouwen zijn wij ons gaan verdiepen in houtbouw, waarin veel potentie zit.

Om meer te weten te komen over dit onderwerp hebben wij gesproken met experts en ervaringsdeskundigen op dit gebied. Waarom zouden we met hout bouwen? Welke projecten lopen al? Wat voor hindernissen zijn er voor het grootschalig bouwen met hout?

In dit artikel zetten wij de belangrijkste inzichten uit onze gesprekken met FSC Nederland, Ballast Nedam Development en De Bouwcampus op een rij aan de hand van de elementen van een transitiemodel: ombouwen, opbouwen en voortbouwen. 

Ontvang de inzichten uit onze gesprekken met experts en verder onderzoek

Ben je benieuwd welke inzichten en tips wij hebben gehaald uit gesprekken met de experts en aanvullend onderzoek? Schrijf je dan nu hieronder in om de whitepaper over houtbouw te ontvangen.

Pre­ventie

Het Nationaal Preventieakkoord: van de beleidstafel naar verandering in de praktijk 

In 2018 is het Nationaal Preventieakkoord gesloten. Dit akkoord bevat afspraken over de aanpak van verreweg de grootste oorzaken van ziektelast in Nederland: roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Met dit akkoord wordt preventie een gedeelde verantwoordelijkheid van vele partijen, onder andere van gemeenten en GGD’en.  

Om te onderzoeken hoe het Nationale Preventieakkoord vier jaar later wordt aangepakt, zijn de jonge professionals van OchtendMensen in gesprek gegaan met drie gemeenten en één GGD. Tijdens deze gesprekken is onder andere gefocust op de totstandkoming van het Preventieakkoord en de gekozen aanpak. Hierbij was speciaal aandacht voor de implementatie: hoe zorg je ervoor dat de opgeschreven plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd in de praktijk? 

Ben je benieuwd wat er uit deze gesprekken is gekomen? Hoe implementeren gemeenten de opgeschreven plannen? Waar lopen zij tegen aan en wat zijn succesfactoren?  

Ontvang de inzichten uit ons onderzoek naar de implementatie van preventieakkoorden  

Schrijf je nu hieronder in voor het artikel met inzichten en tips die voortkwamen uit de gesprekken. Je ontvangt deze dan direct in je mailbox. 

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven