Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Groen in de gebouw­de omgeving

Groen in de stad OchtendMensen

Groen in de gebouwde omgeving groeit mee: maar hoe?

In het Regeerakkoord is de ambitie uitgesproken om groen mee te laten groeien met de gebouwde omgeving. Een mooi streven, gezien het brede scala aan sociale, economische en ecologische voordelen van groen in de publieke ruimte.

Maar dit levert lastige samenwerkingsvraagstukken op. Want wie is hiervoor verantwoordelijk? En hoe wordt deze ambitie concreet verwezenlijkt?

De adviseurs van OchtendMensen hebben met behulp van het Omgevingscanvas inzicht verkregen in dit vraagstuk en in het brede speelveld. Met waardevolle input van inhoudelijk experts. Deze inzichten zijn verwerkt in een artikel.

Leer van het Omgevingscanvas en ontvang inzichten over groen in de publieke ruimte

Ben je benieuwd welke inzichten en tips wij hebben gehaald uit gesprekken met de experts en aanvullend onderzoek? Schrijf je dan nu hieronder in om de whitepaper over groen in de gebouwde omgeving te ontvangen.

Duur­zame hout­bouw

Hout: een geschikt duurzaam materiaal?

In Nederland hebben we zowel een grote bouwopgave als grote ambities om te verduurzamen. Aangezien de bouwsector verantwoordelijk is voor bijna 40% van de totale wereldwijde CO2-uitstoot, biedt dit een mooie kans om deze twee uitdagingen te combineren in duurzaam bouwen! Binnen duurzaam bouwen zijn wij ons gaan verdiepen in houtbouw, waarin veel potentie zit.

Om meer te weten te komen over dit onderwerp hebben wij gesproken met experts en ervaringsdeskundigen op dit gebied. Waarom zouden we met hout bouwen? Welke projecten lopen al? Wat voor hindernissen zijn er voor het grootschalig bouwen met hout?

In dit artikel zetten wij de belangrijkste inzichten uit onze gesprekken met FSC Nederland, Ballast Nedam Development en De Bouwcampus op een rij aan de hand van de elementen van een transitiemodel: ombouwen, opbouwen en voortbouwen. 

Ontvang de inzichten uit onze gesprekken met experts en verder onderzoek

Ben je benieuwd welke inzichten en tips wij hebben gehaald uit gesprekken met de experts en aanvullend onderzoek? Schrijf je dan nu hieronder in om de whitepaper over houtbouw te ontvangen.

Pre­ventie

Het Nationaal Preventieakkoord: van de beleidstafel naar verandering in de praktijk 

In 2018 is het Nationaal Preventieakkoord gesloten. Dit akkoord bevat afspraken over de aanpak van verreweg de grootste oorzaken van ziektelast in Nederland: roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Met dit akkoord wordt preventie een gedeelde verantwoordelijkheid van vele partijen, onder andere van gemeenten en GGD’en.  

Om te onderzoeken hoe het Nationale Preventieakkoord vier jaar later wordt aangepakt, zijn de jonge professionals van OchtendMensen in gesprek gegaan met drie gemeenten en één GGD. Tijdens deze gesprekken is onder andere gefocust op de totstandkoming van het Preventieakkoord en de gekozen aanpak. Hierbij was speciaal aandacht voor de implementatie: hoe zorg je ervoor dat de opgeschreven plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd in de praktijk? 

Ben je benieuwd wat er uit deze gesprekken is gekomen? Hoe implementeren gemeenten de opgeschreven plannen? Waar lopen zij tegen aan en wat zijn succesfactoren?  

Ontvang de inzichten uit ons onderzoek naar de implementatie van preventieakkoorden  

Schrijf je nu hieronder in voor het artikel met inzichten en tips die voortkwamen uit de gesprekken. Je ontvangt deze dan direct in je mailbox. 

Blended care

Blended care OchtendMensen TwynstraGudde

Van 27 januari tot en met 25 februari 2022 vindt in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport de Slimme Zorg Estafette (SZE) plaats. Tijdens deze vier weken staat innovatie in zorg, welzijn en preventie centraal. De SZE is een kennismarathon waarin je wordt uitgedaagd om je expertise te delen en van elkaar te leren. Wij als OchtendMensen gaan deze uitdaging graag aan en hebben daarom op 20 januari 2022 een paneldiscussie over blended care georganiseerd. 

Blended care: de combinatie van online en offline zorg

Tijdens onze paneldiscussie op 20 januari 2022 zijn wij in gesprek gegaan met professionals uit vier verschillende zorgsectoren – GGZ, jeugdzorg, gehandicaptenzorg en de VVT – om meer te horen over hun ervaringen met blended care.

Ben jij benieuwd hoe deze vier zorgprofessionals blended care toepassen binnen hun eigen zorgsector? Tegen welke obstakels zij aanlopen? Hoe hun successen eruitzien? Wat hun visie voor de toekomst van blended care is?

Ontvang de inzichten uit onze paneldisscussie met professionals uit vier zorgsectoren

Schrijf je dan nu hieronder in voor het artikel over de inzichten uit de paneldiscussie. Je ontvangt deze dan direct in je mailbox.

 

Verduurzamen organisaties

Verduurzamen organisaties OchtendMensen TwynstraGudde

OchtendMensen zet zich in om organisaties zo snel mogelijk te verduurzamen! Op deze themapagina ‘Verduurzamen organisaties’ vind je hier meer informatie over in de vorm van interviews, blogs en projecten van OchtendMensen.

Spoiler: dit gaat verder dan het gebruik van herbruikbare koffiebekers.

Leer je met ons mee?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Gedurende de maanden juni en juli van 2021 heeft deze pagina zich gevuld met informatie over het verduurzamen van organisaties. Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief als je meer wilt lezen over onze publicaties over het verduurzamen van organisaties, en volg onze LinkedIn-pagina!

Wil je weten wat voor Energie- en Duurzaamheid-opdrachten OchtendMensen doen, lees dan verder op onze themapagina.


Innovatieve mobiliteit

Innovatieve mobiliteit OchtendMensen TwynstraGudde

OchtendMensen draagt bij aan de ontwikkeling van veilige, duurzame en innovatieve mobiliteit via weg, water, spoor en lucht.

Op deze themapagina over innovatieve mobiliteit laten wij door middel van blogs, interviews en projectbeschrijvingen meer zien van wie wij zijn, wat wij doen en welke ontwikkelingen volgens ons van belang zijn.

Deze themapagina zal zich in de loop van het jaar 2021 verder gaan vullen.

Wil je actief op de hoogte worden gehouden, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief Stad, Natuur & Mobiliteit van OchtendMensen of volg onze LinkedIn-pagina.

Natuur en landelijk gebied

Natuur en landelijk gebied OchtendMensen TwynstraGudde

Duurzame en groene gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening, het vergroten van de biodiversiteit, natuurbeheer en -compensatie en de stikstofaanpak: dit zijn onderwerpen die ons bezig houden.

Op deze themapagina over natuur en landelijk gebied laten wij door middel van blogs, interviews en projectbeschrijvingen meer zien van wie wij zijn, wat wij doen en welke ontwikkelingen volgens ons van belang zijn.

Deze themapagina zal zich in de loop van het jaar 2021 verder gaan vullen.

Wil je actief op de hoogte worden gehouden, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief Stad, Natuur & Mobiliteit van OchtendMensen of volg onze LinkedIn-pagina.

Groene en gezonde stedelijke ontwikkeling

Groene en gezonde stedelijke ontwikkeling OchtendMensen TwynstraGudde

De adviseurs van OchtendMensen werken aan de woningbouwopgave, implementatie van de omgevingswet, verbinding tussen het fysieke en sociale domein, leefbaarheid, vergroening en gezondheidsbevordering.

Op deze themapagina over groene en gezonde stedelijke ontwikkeling laten wij door middel van blogs, interviews en projectbeschrijvingen meer zien van wie wij zijn, wat wij doen en welke ontwikkelingen volgens ons van belang zijn.

Deze themapagina zal zich in de loop van het jaar 2021 verder gaan vullen.

Wil je actief op de hoogte worden gehouden, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief Stad, Natuur & Mobiliteit van OchtendMensen of volg onze LinkedIn-pagina.

Samenwerken in de zorg

De juiste zorg op de juiste plek OchtendMensen TwynstraGudde

Binnen OchtendMensen houden we ons bezig met samenwerkingen in de zorg.

We worden steeds ouder en de zorg is steeds duurder. Daarnaast sluit het zorgaanbod niet altijd goed aan op de zorgbehoefte én hebben we steeds meer personeel nodig. Hoe gaan we dit voor elkaar krijgen? Om hier antwoorden op te vinden, hebben wij ons laten inspireren door de beweging De Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP).

Het programma ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’

De principes van het programma JZOJP zijn (onnodige) zorg voorkomen, vervangen en verplaatsen, zodat de zorg toekomstbestendig wordt. En hoe maken we onze zorg toekomstbestendig?

OchtendMensen neemt je op deze pagina graag mee in de inhoud van het programma JZOJP. Daarnaast voeren we interessante gesprekken met verschillende professionals uit het veld. Vervolgens ‘zoomen’ we uit en onderzoeken we hoe JZOJP aan ons zorgstelsel relateert. Tot slot kijken we welke trends en bewegingen er nog meer zijn binnen de zorgwereld.

Blijf actief op de hoogte over samenwerkingen in de zorg

In de maand mei 2021 verschijnen op deze themapagina blogs, interviews, artikelen en opdrachten rondom het thema ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’. Wil je actief op de hoogte worden gehouden van onze publicaties, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief Zorg & Gezondheid van OchtendMensen, of volg onze LinkedIn-pagina.

En wil je zien wat OchtendMensen nog meer doen in de Zorg & Gezondheid, lees dan verder op deze pagina.

Warmte­transitie in wijken

Warmtetransitie in wijken OchtendMensen TwynstraGudde

OchtendMensen leert over de warmtetransitie en werkt eraan! Op deze themapagina ‘Warmtetransitie in wijken’ vind je er informatie over, in de vorm van interviews, blogs en projecten van OchtendMensen. Leer je met ons mee?

De opgave: Verduurzamen van de warmtevraag

De maand april 2021 stond bij OchtendMensen in het teken van de warmtetransitie in wijken. De warmtetransitie gaat over het verduurzamen van de warmtevraag: het verwarmen van de huizen en de manier waarop we koken. Een transitie waar heel Nederland bij betrokken is: jij ook! Want de warmtetransitie zal ook in jouw huis plaatsvinden. Op dit moment wordt de opgave per wijk aangepakt. Daarom werken gemeenten nu aan wijkgerichte aanpakken. Maar waar willen we naartoe? Hieronder vind je de doelstellingen die zijn geformuleerd voor 2030 en 2050.

Antwoorden op én nieuwe vragen rondom de warmtetransitie

Veel aspecten van de warmtetransitie zijn nog onduidelijk. Gemeenten stellen dit jaar transitievisies warmte op. Daarnaast wordt er op nationaal niveau gezamenlijk geleerd binnen het Programma Aardgasvrije Wijken (paw), aan de hand van proeftuinen. Wat voor regie gaan de gemeenten, de provincies en het Rijk hierop voeren? Wat zijn de meest betrouwbare en betaalbare manieren om onze huizen in de toekomst te verwarmen?

Welke participatievorm past in welke context? En hoe zorg je ervoor dat je deze opgave verbindt aan andere opgaven in de wijk? Er zijn genoeg vragen en uitdagingen! Vanuit OchtendMensen hebben we een aantal van deze vragen aan professionals gesteld. We zijn op zoek gegaan naar informatie rondom de warmtetransitie. We komen tot antwoorden én tot nieuwe vragen. Leer je met ons mee?

 

 

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven