Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Casus bij speed­date Ochtend­Mensen

Casus bij speed­date Ochtend­Mensen

Informatie voor de kandidaat

Situatiebeschrijving

Binnen het programma Energietransitie van de provincie Overijssel is een programmalijn gericht op energiebesparing. Met deze programmalijn wordt bijgedragen aan 49% CO2-reductie in 2030 door energiebesparing en verduurzaming van onder andere bedrijven en maatschappelijke organisaties. Voor de provincie Overijssel is daarbij vooral een indirecte, stimulerende rol weggelegd. Om bedrijven te bewegen energie te besparen en waar mogelijk kansen voor duurzame opwek te benutten, kunnen meerdere instrumenten worden ingezet. Stimulerende maatregelen vallen daar ook onder. Om deze maatregelen op een effectieve manier in te zetten, is er in 2020 een inventarisatie gedaan, waarbij mogelijkheden voor de provincie Overijssel in kaart zijn gebracht. Om te komen tot de juiste stimuleringsmaatregelen om de energietransitie bij bedrijven te versnellen, is verder onderzoek nodig.  

Naast bedrijven richt de provincie Overijssel zich ook op energiebesparing bij maatschappelijke organisaties, zoals zorginstellingen, scholen en sportclubs. Gebouwen die onder andere een grote potentie hebben om te verduurzamen, zijn sporthallen en zwembaden. Aan deze gebouwen wordt nog geen ondersteuning geboden op landelijk en provinciaal niveau, waardoor de provincie Overijssel in samenwerking met haar gemeenten een aanpak uit wil werken om sporthallen en zwembaden te verduurzamen.  

Jouw werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit het schrijven van een plan van aanpak voor stimuleringsmaatregelen met betrekking tot energiebesparing bij bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Opdracht

Bij deze oefening is het jouw taak om een aanpak te bedenken voor de start van je opdracht. Hoe ga je te werk, welke vragen zou je stellen, waar zou je mee beginnen? In het algemeen: hoe zou je het aanpakken, wat is je eerste denkrichting?

Je hebt straks een gesprek met een MT-lid ter voorbereiding van de start van je opdracht. Je hebt 10 minuten om je aanpak overtuigend te presenteren en in gesprek te gaan aan de hand van jouw vragen. In de laatste 5 minuten blikken jullie samen terug op hoe je het hebt aangepakt.

Succes!

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven