Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Inhousedag: Case Energie & Duurzaam­heid

Inhousedag: Case Energie & Duurzaam­heid

Case ‘Verduurzamen organisaties’

Klimaatverandering is één van de grootste mondiale vraagstukken van deze eeuw. Een opwarming van meer dan 1,5 graad Celcius heeft onomkeerbare negatieve gevolgen voor het systeem aarde, en is daarmee ook een risico voor het sociale en economische welzijn van onze samenleving. Om klimaatverandering tegen te gaan, heeft Nederland zich gecommitteerd aan het Klimaatakkoord van Parijs en daarmee aan de volgende doelstellingen: 49% CO2-reductie in 2030 en 95% CO2-reductie in 2050 ten opzichte van 1990. Naast het Klimaatakkoord heeft de Nederlandse overheid ook het Grondstoffenakkoord gesloten met daarin de volgende doelstellingen: 50% minder primair grondstoffengebruik in 2030, en 100% circulaire economie in 2050.

Bedrijven en organisaties spelen een belangrijke rol bij het duurzaam ontwikkelen van de samenleving door het verduurzamen van hun primaire proces en bedrijfsvoering. Zo ook de Politie; zij heeft onder meer de ambitie om de faciliteiten bij haar hoofdkantoor te verduurzamen. Hieronder vallen bijvoorbeeld het eten en drinken in de kantine, de koffie-automaten, de schoonmaak en de kantoorinrichting.

Hoe kan de Politie haar facilitaire services verduurzamen? Denk aan thema’s als energieverbruik, grondstoffen (circulaire economie) en mensenrechten.

Jullie opdracht

Als team van OchtendMensen zijn jullie gevraagd om na te denken over de verduurzaming van de faciliteiten in het hoofdkantoor van de Politie. Het is aan jullie om hier een plan van aanpak voor te bedenken.

De kern van het probleem is dat de Politie wil verduurzamen, maar dat ze nog niet goed weten hoe. Daarnaast zullen ze over dit thema binnen de organisatie ook niet altijd op één lijn zitten.

Neem de volgende aspecten mee in jullie plan:

  • Wat is jullie aanpak?
  • Wie zijn de belangrijkste spelers?
  • Hoe gaan jullie deze spelers meenemen in de aanpak?

Terwijl jullie bezig zijn met de casus zullen de adviseurs van OchtendMensen nog even langskomen om
vragen van jullie te beantwoorden. Nadat jullie de casus hebben uitgewerkt, krijgen jullie de kans om jullie
oplossing te delen met de groep. Daarnaast zal een OchtendMensen-adviseur vertellen hoe deze opdracht ‘in het echt’
verlopen is.

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven