Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Inhousedag: Case Maat­schappij & Overheid

Inhousedag: Case Maat­schappij & Overheid

Case ‘Omgeving Mercatorweg Brevendal’

De gemeente heeft werkzaamheden verricht aan de Mercatorweg in Brevendal, om het gebied toegankelijk
te maken voor zwaarder vervoer zoals vrachtwagens. In de periode daarna ontving de gemeente in korte
tijd een groot aantal schademeldingen. De huizen en panden in de omgeving, waaronder een basisschool,
meldden scheuren in de muren en ernstige verzakkingen. De situatie leidde in de gemeenteraad tot verhit
debat en emotionele inspraak van omwonenden. Ook tijdens participatiebijeenkomsten van de gemeente
liepen de gemoederen hoog op.

Door de bewoners wordt een relatie gelegd tussen de schades en de uitgevoerde werkzaamheden in
Brevendal. Dit was voor de gemeente reden om een onafhankelijk onderzoek te starten. Hieruit blijkt dat
slechts een beperkt deel van de schade veroorzaakt kan zijn door de werkzaamheden.

Er is dus veel onrust bij omwonenden van de Mercatorweg over de schades en de rol van de gemeente. Ze
zijn bezorgd over hun eigen veiligheid, die van de kinderen op de basisschool en hun toekomstperspectief in
Brevendal. Het werk van de gemeente in dit gebied moet echter wel doorgaan. Het is haar wettelijke taak
om de wegen en omgeving te onderhouden. De gemeente voert met verschillende teams verschillende
werkzaamheden uit in Brevendal, variërend van regulier onderhoud tot grote renovatietrajecten. De
gemeente vindt het van groot belang om één beeld uit te stralen naar de omwonenden. Daarbij is het
cruciaal dat medewerkers van de gemeente, die in het gebied (gaan) werken, goed betrokken zijn en het
uitgangspunt van de gemeente vertegenwoordigen.

De situatie heeft op meerdere manieren impact op het werk van verschillende medewerkers: er zijn
projectmanagers die in hun projectplannen rekening moeten houden met de omgeving door bijvoorbeeld
meer budget voor monitoring te reserveren. Maar er zijn ook verkeersregelaars die lastige confrontaties met
omwonenden ervaren.

Jullie opdracht

Jullie zijn als team van OchtendMensen gevraagd om een aanpak te ontwikkelen om te zorgen dat alle
medewerkers van de gemeente die in het gebied (gaan) werken bekend zijn met de situatie, de interne
werkafspraken en wat dit betekent voor hun werkzaamheden. Zij moeten aangezet worden tot een
sensitieve houding richting de omgeving. Het is aan jullie om te bedenken op welke manier dat het beste
kan. Wees niet bang om daarin creatief te zijn.

De kern van het probleem is dat elke onduidelijkheid van medewerkers richting de omgeving leidt tot meer onrust, en dat kan de de wettelijk verplichte werkzaamheden van de gemeente in de weg kan zitten. Neem de volgende aspecten mee voor je aanpak:

  • Welke essentiële onderdelen bevat jullie aanpak?
  • Op welke manier zorg je dat medewerkers een sensitieve houding aannemen richting de omgeving?
  • Welke aandachtspunten zie je in deze opdracht, of welke vragen roept dit bij je op?

Terwijl jullie bezig zijn met de casus zullen de adviseurs van OchtendMensen nog even langskomen om
vragen van jullie te beantwoorden. Nadat jullie de casus hebben uitgewerkt, krijgen jullie de kans om jullie
oplossing te delen met de groep. Daarnaast zal een OchtendMensen-adviseur vertellen hoe deze opdracht ‘in het echt’
verlopen is.

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven