Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

OchtendMensen is op wereldreis!

OchtendMensen is op wereldreis! Op wereldreis?! Hè, maar we zitten toch nog steeds middenin een pandemie? Dat klopt, maar na bijna een jaar aan huis gekluisterd te zitten en het land niet uit te mogen, hebben we ons kikkerlandje inmiddels wel gezien en hebben we behoefte om de wijde wereld weer in te gaan. Dus hebben we besloten de wereld rond te reizen. Oké, kleine ‘side note’: dit gaat uiteraard – zoals alles in het huidige leven – volledig virtueel. Maar we zeggen maar zo: beter virtueel op reis dan niet op reis!

De wereld rond dus. Dat is best een aardig stukje, horen we jullie denken. Dat klopt: de omtrek van de evenaar is maar liefst 40.000 km. Gelukkig hebben we een andere route gevonden, die iets noordelijker ligt dan de evenaar. Een ‘short cut’ zullen we maar zeggen, want het moet natuurlijk wel leuk blijven. De route die we met elkaar afleggen is 30.000 km lang. Te makkelijk willen we het uiteraard ook niet maken, we houden er ten slotte van de lat hoog te leggen. 

Op vrijdag 8 januari zijn we van start gegaan vanaf ons kantoor in Amersfoort. Via de app My Virtual Mission kunnen we onze afgelegde kilometers registreren, zien we hoe ver we samen al gekomen zijn en op welke bestemming we ons bevinden. Op 8 april 2021 – na drie maanden vol actie – hopen (verwachten) we de ronde om de wereld te hebben voltooid en de finish te bereiken. 30.000 km in drie maanden is niet niks. Gelukkig weten wij als de beste hoe we samen moeten werken en gaan we er alles aan doen om dit doel gezamenlijk te bereiken. De (race)fietsen zijn uit de schuur gehaald, de hardloop- en wandelschoenen uit de kast getrokken en er liggen zelfs zwemoutfits klaar. Met z’n allen zorgen we ervoor dat die kilometers worden gemaakt.

Inmiddels ruim een week op weg en al 2.638 km in de benen! We zijn via Duitsland (heerlijke dag gehad in Berlijn) naar Tsjechië gereisd (ook nog een kort bezoek aan Praag) en toen in Polen aangekomen. Op het moment zitten we in het o zo mooie Oekraïne! En het wordt alleen maar spannender, want hierna steken we de grens over naar Azië om het volgende werelddeel te ontdekken. Kortom, we gaan als een speer en genieten ten volle.

Wij OchtendMensen blijven in actie en staan niet stil; geen pandemie die ons daarvan weerhoudt.

'De (race)fietsen zijn uit de schuur gehaald, de hardloop- en wandelschoenen uit de kast getrokken en er liggen zelfs zwemoutfits klaar. Met z’n allen zorgen we ervoor dat die 30.000 kilometers rond de wereld in drie maanden worden gemaakt.'

Anne Zijleman - Adviseur en lid Sportcommissie OchtendMensen (rechts op de foto)

Een vergelijking van de duurzame ambities van de politieke partijen; Wat valt ons op?

De verkiezingen komen er weer aan. Bijna alle partijen hebben hun concept-programma’s bekend gemaakt. Bij OchtendMensen maken wij graag zo snel mogelijk concrete stappen naar een duurzame wereld. Maar welke rol speelt duurzaamheid in de verkiezingsprogramma’s? Zijn de verschillende programma’s überhaupt te vergelijken; zeker als het aantal kantjes tekst over duurzaamheid zo verschilt per programma? Wij lazen de programma’s van de partijen die bovenaan in de peilingen staan en delen graag met jullie wat ons opviel.

De VVD geeft aan dat groen en groei niet als tegenpolen gezien kunnen worden, en is van mening dat een goed klimaatbeleid ons duurzamer, welvarender en onafhankelijker maakt. Kernenergie is hierbij onmisbaar; vervuilende industrieën moeten betalen; midden- en kleinbedrijf en middeninkomens moeten zoveel mogelijk worden ontzien door een lagere energiebelasting voor kleinverbruikers. Behalve dat een inkrimping van de veestapel niet wenselijk wordt gevonden, worden er weinig concrete doelen gesteld voor klimaatadaptatie of landbouwkringloop.

PVV heeft momenteel nog geen verkiezingsprogramma online staan. Het vorige verkiezingsprogramma van één A4 bevatte geen duidelijke visie op duurzaamheid. De verwachtingen voor het komende programma ten aanzien van duurzaamheid zijn niet hoog, aangezien de partij duidelijk aangeeft niets te willen doen tegen de opwarming van de aarde.

D66 heeft vooral een enorm uitgebreid verkiezingsprogramma. Hierdoor vindt de partij overal wel iets van. Het wil dat Nederland als eerste land ter wereld een CO2-heffing voor de industrie invoert; is voor een verplichte paragraaf klimaatimpact in jaarverslagen van bedrijven; wil kringlooplandbouw invoeren en de veestapel halveren; en oh ja, het houdt de optie op kernenergie open. Kortom, het programma laat veel mooie ambities zien. Maar dat mag ook wel met 203 pagina’s aan tekst…

Het CDA besteedt relatief weinig aandacht aan duurzaamheid in haar programma. De partij wil heldere en haalbare meerjarige doelen vaststellen om belemmeringen weg te nemen en investeringen ten aanzien van duurzaamheid aan te jagen. Ook geeft de partij aan voorstander te zijn van eerlijk beprijzen van CO2-uitstoot; een duurzame energiemix; en vergroening van de woonomgeving. Van de veestapel blijft de partij echter af, begrippen als circulariteit en recycle-en neemt het niet in de mond en ook voor duurzame vorm van mobiliteit heeft de partij weinig woorden over.

De SP ziet het verduurzamen van de wereld als een publieke taak en heeft dit dan ook graag in eigen handen. Door energiebedrijven en het openbaar vervoer (deels) in publieke handen te nemen, wil de partij deze zaken verduurzamen, beschikbaar en betaalbaar maken voor elke Nederlander. De partij neemt een duidelijk standpunt in tegen het ‘falende Europese systeem van de uitstoothandel (ETS)’ en zet zich voor minder vliegverkeer op Schiphol, wat trouwens ook een publiek bedrijf wordt als het aan de SP ligt.

GroenLinks is de enige partij in dit rijtje die het beestje bij de naam noemt, en doet dit zelfs in de titel van het hoofdstuk over duurzaamheid: ‘We pakken de klimaatcrisis aan’. Opvallend is dat deze partij zich als enige duidelijk afzet tegen kernenergie. Het zet een stap meer door een CO2-belasting bovenop die huidige Europese heffing in te willen voeren; wil met onze infrastructuur, havens, industrie en technologische kennis de Europese koploper worden in de circulaire economie; en ziet de essentie in van klimaatadaptief bouwen.

Conclusie

Al met al is het lastig de programma’s tegen elkaar weg te strepen. De programma’s verschillen enorm in het aantal kantjes, waardoor het aantal onderwerpen dat benoemd wordt aanzienlijk varieert. Wel mag duidelijk zijn dat de verschillen tussen de partijen ten aanzien van hun duurzaamheidambities groot zijn. Welke standpunten ‘goed’ of ‘slecht’ zijn hangt uiteraard af van ieders persoonlijke mening. Ons helpt het in ieder geval om de visies van de verschillende partijen naast elkaar te zetten en wij nemen dit zeker mee in onze overweging bij het stemmen in maart.

Al met al is het lastig de programma’s tegen elkaar weg te strepen. De verschillen tussen de partijen ten aanzien van hun duurzaamheidambities zijn groot, en de onderwerpen die worden benoemd variëren aanzienlijk.

Hoofdauteur: Laura Smid - Adviseur OchtendMensen, onderdeel van TwynstraGudde

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven