Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Opleidings­traject ROOTS: van gedrag naar de kern

Kerntraject Roots Academy OchtendMensen

In het derde jaar van OchtendMensen staat het kerntraject ‘ROOTS’ op het programma; het laatste grote opleidingsonderdeel van ons driejarige leer-werktraject voor jonge professionals. Dit programma beleef je met OchtendMensen-collega’s die in dezelfde fase van hun drie jaar bij OchtendMensen zitten als jijzelf.

Een halfjaar lang ging OchtendMensen-adviseur Chris van der Sluijs aan de slag met een drietal vragen: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Welke actie ga ik ondernemen?’. In deze blog deelt hij zijn ervaringen met de opleiding ROOTS.

"Om je eigen gedrag effectief te laten zijn en om beweging te creëren, is het handig om te weten hoe je van nature reageert en welke overtuigingen er onder ten grondslag liggen."

Chris van der Sluijs - Adviseur OchtendMensen

Terug naar de basis en dit doorvertalen naar vervolgstappen

De eerste gezamenlijk aftrap van dit kerntraject was een tweedaagse in een rustig huis buiten Ouderkerk aan de Amstel. Met uitzicht op landerijen en de skyline van Amsterdam in de verte voelde ik gelijk de rust. Deze tweedaagse werd bestempeld als ‘stevige start’ en stond in het teken van terug naar je ‘roots’ oftewel je wortels. We startten met een korte kennismaking en intake. Verschillende onderdelen kwamen aan bod. Zo tekenden we een eigen tijdlijn van ons leven en beschreven we welke overtuigingen bij specifieke momenten op die tijdlijn een rol speelden. Ook mochten we ervaren hoe een familieopstelling gaat en deden hieruit inzichten op over het systeem waarin we ons bevinden. Al deze onderdelen waren confronterend en inzichtgevend tegelijkertijd. Door dit met elkaar te delen werden inzichten versterkt, leerden we elkaar op een andere manier kennen en leerderen we ook van elkaars ervaringen en inzichten.

Na deze sprong in het diepe volgden in de loop van de maanden verschillende onderdelen om verdere persoonlijke verdieping te zoeken: paardencoaching, een meeloopdag met een persoon naar keuze, intervisie en een boksclinic. De verschillende benaderingen gaven een andere en aanvullende kijk op de drie vragen: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Welke actie ga ik ondernemen?’. We sloten af met een tweedaagse op dezelfde rustgevende locatie. Hierin lag de nadruk op het bundelen van alle ervaringen en de vertaling maken naar vervolgstappen.

Wat leverde ‘Roots’ mij op

Het deelnemen aan het kerntraject ‘Roots’ heeft mij geholpen om mijn eigen gedrag eerder te leren herkennen, waardoor ik nu begrijp waar dit gedrag vandaan komt en ik er bewuster op kan anticiperen. In het werk als adviseur en projectleider/-manager gaat het vaak ook om hoe je mensen kunt beïnvloeden. Om je eigen gedrag effectief te laten zijn en om beweging te creëren, is het handig om te weten hoe je van nature reageert en welke overtuigingen er onder ten grondslag liggen. Zowel werk- als privégerelateerd heeft dit kerntraject mijn ‘roots’ versterkt en mijn zelfkennis verrijkt.

Op onze Academy-pagina vind je alle informatie over het driejarige leer-werktraject dat de jonge professionals van OchtendMensen volgen.

Twynstra­Gudde Inspiratie­bijeenkomst

Op 30 september 2021 vond de TwynstraGudde Inspiratiebijeenkomst plaats. Ongeveer 40 klanten kwamen naar Amersfoort toe om samen de energietransitie in de gebouwde omgeving te bediscussiëren. Het evenement werd georganiseerd door een brede groep TwynstraGudde-adviseurs met verschillende achtergronden. Jorik van Koppen zat namens OchtendMensen in de organisatie.

Jorik heeft in de organisatie van dit evenement samengewerkt met tal van TwynstraGudde-collega’s om een zo sterk mogelijk evenement neer te zetten. Zijn taak was om de inspiratiesessies te coördineren waarin met diverse opdrachtgevers van TwynstraGudde een verdiepingsslag werd gemaakt in bepaalde onderdelen van de energietransitie in de gebouwde omgeving.

OchtendMensen wordt vaak aangeduid als de ‘young talent pool’ van TwynstraGudde. Onze adviseurs werken geregeld samen met TwynstraGudde in projecten, maar ook in het reilen en zeilen van de organisatie.

Het resultaat was een geslaagde bijeenkomst waar deelnemers naartoe kwamen uit alle hoeken van het veld: gemeenten, energiecoöperaties, adviesbureaus, energiebedrijven, et cetera. Het was erg inspirerend om samen met een stel ‘lotgenoten’ uit verschillende hoeken te bespreken voor welke uitdagingen we staan!

"Erg inspirerend om samen met een stel ‘lotgenoten’ uit verschillende hoeken te bespreken voor welke uitdagingen we staan."

Jorik van Koppen - Adviseur OchtendMensen

Het Inspiratie­festival van Ochtend­Mensen; geïnspireerd door andere disciplines

Inspiratiefestival OchtendMensen

Door Oukje van Merle, november 2021

Met een groep adviseurs van OchtendMensen bedachten en organiseerden we in twee maanden tijd een Inspiratiefestival voor onze eigen collega’s. Een dag om door andere disciplines als kunst en filosofie geïnspireerd te worden. Dat is óók het werken bij OchtendMensen. Heb je een goed idee; dan krijg je de ruimte om het gewoon te doen. En die ruimte hebben we gepakt. Ruimte om een dag te organiseren waar we zelf behoefte aan hadden. En waarvan we geloofden dat het onze collega’s veel zou brengen: een Inspiratiefestival!

Leren in transitie(s)

Waarom een Inspiratiefestival? Bij OchtendMensen werken we in onze externe opdrachten vaak aan transitie-opgaves. Tijdens het werken aan deze opgaves ontstond de behoefte om – naast het leren over project- en programmanagement – ook te leren van en over andere disciplines zoals kunst en filosofie. In transities worden nieuwe verhalen gevormd en ontstaan andere manieren van doen. Daarnaast is het belangrijk om goed te kunnen reflecteren op jezelf, en ten opzichte van een ander en de maatschappij.

Het leren van nieuwe disciplines om zo op andere manieren te kunnen reflecteren, stond centraal tijdens ons festival. Een behoefte die voortkomt uit het geloof in het doorvoelen van waar je aan werkt en waar je zelf (voor) staat.

Verdieping, verbinding en verwarring

Ons Inspiratiefestival was opgebouwd als actieve dag waar we in verschillende workshops samen op ontdekkingstocht gingen. Een festival voor verdieping, verbinding en verwarring. Met het doel onszelf beter te leren kennen en nieuwe disciplines eigen te maken. Om deze disciplines vervolgens ook in onze werkomgeving in te kunnen zetten. En het was ook gewoon erg leuk om deze dag met alle OchtendMensen mee te maken en elkaar op een andere manier bezig te zien!

De workshops: Bewegingstheater, Eclectisch zelfportret, Spelen in je werk en Aikido

Tijdens het festival konden de OchtendMensen kiezen uit twee van de vier aangeboden workshops: Bewegingstheater, Eclectisch zelfportret, Spelen in je werk en Aikido.

Spelen in je werk

Tijdens de workshop ‘Spelen in je werk’ stond de vraag ‘hoeveel speelruimte geef jij jezelf?’ centraal. Deze vraag onderzochten we in gespreksvorm aan de hand van de begrippen homo economicus en homo ludens. Maar we gingen vooral ook spelen! Trefbal, verstoppertje, maar ook eigen verzonnen spellen – zoals ‘het piratenschip’ – kwamen voorbij. In tijden waarin waarden als efficiëntie en productiviteit hoog op een voetstuk staan, kunnen we zomaar één van onze meest waardevolle kwaliteiten uit het oog verliezen: het volgen van onze nieuwsgierigheid. Onder leiding van de trainers van De Kwekerij onderzochten we wat er nodig is voor het creëren van speelruimte, en hoe je de ongekende mogelijkheden en het gebrek aan belemmeringen die je als kind nog zag, kunt terugvinden in jezelf.

Bewegingstheater; bewegen in je werk en leven

In de workshop ‘Bewegingstheater; bewegen in je werk en leven’ leerden we van Raisa Hehenkamp (alumnus OchtendMensen, theatermaker en docent) hoe je de verbinding tussen hoofd, lichaam en gevoel kan versterken. Een aantal uitgangspunten uit fysiek theater kwamen voorbij, zoals lichaamsbewustzijn, het volgen van de eerste impuls (of bewust kiezen deze niet te volgen), en het reageren op de ander via samenspel. Van een collega hoorde ik het volgende over deze workshop: ‘’In het begin deden we allemaal veel te veel ons best. We merkten dat als je zelf kleine en bewuste bewegingen maakt, je ook meer ervaart van de bewegingen om je heen.’’ Een interessante ervaring om ook in werksituaties bewust van te zijn en eens uit te proberen.  

Aikido; de Aiki-aanpak

Een salarisonderhandeling voeren met kennis van Aikido, dat was één van de oefeningen waar we ons aan waagden tijdens deze workshop. Aikido is een Japanse krijgskunst. In de workshop leerden we van Evert Aalten om niet in de weerstand te schieten, maar juist opzij te stappen. De ‘Aiki-aanpak’ richt zich op het ontdekken van je innerlijke kracht. Tegenwoordig is het steeds moeilijker voor mensen om overeind te blijven in een steeds sneller bewegende en veranderende omgeving. Dit levert stress op. Met deze Aikido-training gingen we aan de slag om onze oerkracht te herontdekken.

Schrijven van een eclectisch zelfportret

Tijdens de workshop ‘Eclectisch zelfportretteren’ leerden we onszelf (creatief) verwoorden en uit te spreken. Wat zeg jij als er wordt gevraagd wie je bent?: Je naam? Wat voor werk je doet? Hoe oud je bent? En wat zegt dat dan over jou als persoon? In deze workshop liet Bowie Redman ons via allerlei verrassende tekstuele ingangen kijken naar wie we zijn. Op die manier ontstaat er door verschillende kleine schrijfopdrachten een eclectisch en heel persoonlijk zelfportret. Het was heel bijzonder om de portretten van collega’s te horen: open, kwetsbaar en we hoorden dingen over onze collega’s die we nog niet wisten.

"Ruimte krijgen en ruimte voor jezelf organiseren, zijn werkthema’s die in het werk-leertraject bij OchtendMensen centraal staan. Hoe gaaf dat we de de ruimte kregen ons eigen festival te bedenken en organiseren!"

Oukje van Merle - Junior-adviseur bij OchtendMensen

Verruimde en verfriste geesten

Ruimte krijgen en ruimte voor jezelf organiseren, zijn werkthema’s die bij onze jonge professionals centraal staan in de drie jaar OchtendMensen-tijd. Dit Inspiratiefestival is een mooie illustratie van hoe we daar mee bezig zijn: een dag voor alle adviseurs om jezelf te ‘verruimen’ via andere disciplines. Maar ook een goede illustratie, omdat we met een groep adviseurs dit festival graag wilden bedenken en organiseren en daar vervolgens ook de ruimte voor kregen. Over spelen in je werk gesproken …..

Meer over werken en leren bij OchtendMensen lees je op deze pagina op onze website.

Buddy­traject Ochtend­Mensen en studenten ROC Amersfoort

Buddyproject ROC Amersfoort en OchtendMensen

Kansengelijkheid voor jongeren

Binnen OchtendMensen willen we, ook buiten onze betaalde opdrachten, maatschappelijke impact maken. Wij hebben hiervoor een maatschappelijk project opgezet rond het thema ‘kansengelijkheid voor jongeren’. Wij geloven dat de toekomstige generatie (gelijk)waardiger kansen moet krijgen. Wij – de jonge professionals van OchtendMensen – zijn ons zeer bewust dat wij in ons leven veel kansen hebben gekregen. Daar zijn wij dankbaar voor en wij willen graag anderen daarin laten delen.

Ons maatschappelijk project sluit aan bij de missie van OchtendMensen:

Wij zien dat de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen nu om actie vragen. Wij geloven dat hier een nieuw soort leiderschap voor nodig is van gedreven en resultaatgerichte leiders die verbinden.

Om te kunnen verbinden moet je met beide voeten in de maatschappij staan

Om daadwerkelijk te kunnen verbinden, moeten wij als jonge professionals ècht ons blikveld verruimen en met beide voeten in de maatschappij gaan staan…  

Wij startten ons maatschappelijk project met een buddytraject op het ROC Amersfoort. Tien adviseurs van OchtendMensen zijn gekoppeld aan een klas van tien studenten die net aan hun stage begonnen zijn. Acht maanden lang trekken de duo’s met elkaar op en ontmoeten elkaar op de stageplek en op het kantoor van TwynstraGudde (de thuisbasis van OchtendMensen). De studenten en adviseurs gaan met elkaar in gesprek over drijfveren, persoonlijke en professionele ontwikkeling; een uitwisseling van ervaringen en elkaar leren kennen en begrijpen.

Op 9 november hebben we op feestelijke wijze het buddyproject afgetrapt. Wij zijn door de studenten op het ROC warm ontvangen met zelfgemaakte hapjes. We kijken ontzettend uit naar het vervolg!

"Uitwisseling van ervaringen staat voor mij in dit buddytraject centraal. Ik vind het heel verrijkend om het perspectief van de ander te leren kennen, en hoop dat dat voor mijn buddymaatje net zo geldt."

Thijs Hofman - Junior-adviseur OchtendMensen en buddy van een ROC-student

Ontbijten met de ANWB: Drie lessen over de toekomst van duurzame mobiliteit

Nieuwe vormen van mobiliteit

Door Evita Dupker, 15 oktober 2021

Vanuit het fenomeen ‘Ontbijtpraktijken’ nodigt OchtendMensen professionals uit om hun praktijkervaring en inzichten over een bepaald maatschappelijke vraagstuk te delen met onze adviseurs. Op een vrijdagochtend, onder het genot van koffie en thee en met veel ruimte voor discussie. Dit keer was het de beurt aan Patricia Bakker, als content- en marketingstrateeg verantwoordelijk voor het opstellen en uitrollen van de contentstrategie voor de zakelijke markt van de ANWB. Patricia nam ons mee in de wondere wereld van de mobiliteit. Wij trokken drie belangrijke lessen uit haar inzichten.

“Niemand weet nog precies hoe de nieuwe wereld van mobiliteit eruit komt te zien en wat de impact is voor mobiliteitsbedrijven en hun berijders.”

Patricia Bakker - Senior content marketeer ANWB

Les 1: Mobiliteitspartijen moeten opnieuw op zoek naar hun rol in de keten

Zowel de fysieke als de digitale mobiliteit bevinden zich in een transitie op het gebied van duurzaamheid, technologie, betaalbaarheid, en daarmee als systeem ‘an sich’, aldus Patricia. “De manier waarop we ons verplaatsen, verandert. We willen steeds sneller en verder reizen, maar nieuwe vormen van mobiliteit moeten wel rendabel zijn. En tegelijkertijd wordt duurzame mobiliteit een vereiste. Covid-19 heeft deze ontwikkelingen nog meer versneld. We zijn ineens plaats- en tijdsonafhankelijk gaan werken. En we zien nu dat kantoren een andere functie krijgen, namelijk puur voor ontmoetingen en verbinding.” Kortom: mobiliteit als systeem moet helemaal anders worden georganiseerd.

Dit gegeven zorgt voor grote strategische uitdagingen voor partijen in de mobiliteit, zoals de ANWB. De snelheid van de transitie is voor sommige organisaties lastig bij te houden. Zij moeten rekening houden met een steeds veranderende dynamiek binnen de mobiliteit vanwege de vele nieuwe toetreders op de markt. Ze moeten (en willen) steeds meer verantwoordelijkheid nemen op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid, maar moeten daarin wel op zoek naar een slim verdienmodel. En de keuze is reuze: Stap je in op elektrisch rijden? Op delen of op ‘hebben’? Op micromobiliteit of op ’the last mile’? Alleen of liever samen? Al deze strategische uitdagingen leiden ertoe dat veel partijen opnieuw op zoek moeten naar hun rol in de keten.

Les 2: Een succesvolle mobiliteitstransitie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Ook de ANWB bevindt zich in het proces van zichzelf opnieuw uitvinden. “Mobiliteitspartijen zoals de ANWB moeten op zoek naar andere en nieuwe vormen van samenwerking. Binnen maar ook júist buiten de traditionele branches.”

Een succesvolle mobiliteitstransitie is, aldus Patricia, een gezamenlijke verantwoordelijkheid van mobiliteitsleveranciers zoals de ANWB, complementaire bedrijven zoals Uber of Shuttel, en de overheid. Vanuit deze samenwerkingsverbanden ontstaan de nieuwe vormen van mobiliteit: producten en diensten waarbij financiële risico’s gedeeld worden en positief rendement behaald wordt. En belangrijker: zo blijft Nederland op een duurzame manier bereikbaar en blijven we letterlijk met elkaar in verbinding.

Les 3: Het versnellen van technologische ontwikkelingen vereist centrale afspraken en meer datadeling

En wat leveren zulke samenwerkingsverbanden dan op? Als voorbeeld noemt Patricia het Deltaplan van de Mobiliteitsalliantie: een samenwerkingsverband van 25 mobiliteitspartijen dat is opgericht om ervoor te zorgen dat de bewegingsvrijheid van Nederland ook in de toekomst behouden blijft. Dit ambitieuze plan biedt voor veel van de hedendaagse uitdagingen binnen de mobiliteit een oplossing. Je leest er over mobiliteitsknooppunten (‘hubs’ aan de rand van de stad waar alle mobiliteitsvormen samenkomen) tot aan MaaS: ‘Mobility as a Service’. Denk hierbij bijvoorbeeld aan één app waarin je alle mobiliteitsbehoeften bij elkaar hebt en waarin je je vervoer dus kunt plannen, boeken, betalen én gebruiken.

Waarom is een dergelijke app er nu eigenlijk nog niet? “Echt goede MaaS-oplossingen zijn er inderdaad nog weinig. Je ziet vooral veel losse partijen die deeloplossingen bieden. Het is namelijk erg complex om alle aanbieders aan elkaar te koppelen: je kunt niet zomaar met honderden partijen tegelijk in gesprek. En hier zijn ook nog niet genoeg werkende API(‘application programming interface’)-oplossingen voor. Want welke data ga je precies gebruiken, op welke manier, en van wie is of wordt deze data? Daar zijn de meningen over verdeeld.”

Wij hebben genoten en veel opgestoken van onze Ontbijtpraktijk met de ANWB.

Meer over wat wij doen binnen de thema’s Stad, Natuur & Mobiliteit lees je op onze themapagina. En als je wilt weten waar OchtendMensen aan werken op energie- en duurzaamheidsgebied, dan kun je dat hier zien.

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven