Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Samenwerken: hoe ga je om met verschillende dynamieken binnen één opdracht?

Leanne Soff zet zich vanuit OchtendMensen in als adviseur voor het project senior vriendelijke wijken in de gemeente Rotterdam. In wijkoverleggen krijgt ze te maken met verschillende onderlinge dynamieken. In dit interview vertelt Leanne over haar opdracht en de samenwerking die daar aan te pas komt.

Faciliteren en sturen in een overleg

Het project senior vriendelijke wijken is er op gericht om de samenwerking tussen zorg, welzijn en wonen op wijkniveau te verbeteren, zodat ouderen langer en prettiger in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Als projectsecretaris is Leanne betrokken bij de vijf verschillende overleggen op wijkniveau tussen verschillende zorg- en welzijnspartijen en wooncorporaties, maar ook bij overkoepelende overleggen en het gemeentelijk kernteam. ‘Als projectsecretaris ben ik de enige die overal bij aanwezig is, dat geeft mij een unieke sleutelpositie binnen dit project’.

Samen met twee projectleiders faciliteert ze in wijkoverleggen de onderlinge samenwerking tussen aangesloten partijen. In dit samenkomen zit de meerwaarde: ‘Partners geven aan het overleg zeer waardevol te vinden. Het heeft een netwerkfunctie. Door de wijkoverleggen kunnen ze elkaar makkelijk vinden, en weten ze direct wie ze moeten hebben zodra er een nieuwe ontwikkeling is.’ Tegelijkertijd zit daar ook een grote uitdaging. Leanne merkt in haar opdracht dat je naast de facilitator rol soms ook een sturende rol moet aannemen. ‘Dit is bij uitstek een vraagstuk waarbij partijen duidelijk iets met elkaar moeten, maar waar de vorm van de samenwerking niet vooraf bepaald is.’ De gemeente heeft het overkoepelende programma opgezet en is daarin op zoek naar tastbare resultaten. In de rol van Leanne is het daarom nodig om betrokken partijen te blijven bevragen. ‘We zien dat partijen minder de diepte ingaan als wij niet aanwezig zijn.’

Verschillende dynamieken in de samenwerking

Doordat Leanne in haar rol als projectsecretaris bij verschillende wijken is aangesloten heeft ze een unieke inkijk in de interactie en dynamiek tussen verschillende wijkteams. ‘In de overleggen sluiten organisaties aan, per wijk vertegenwoordigd door verschillende mensen. Dat is vanuit een samenwerkingsperspectief interessant.’ Leanne leerde dat de persoon, en niet de organisatie, vaak bepalend is voor de dynamiek in een samenwerking. ‘De persoon die een organisatie vertegenwoordigt kan een bepaalde houding hebben. Iemand kan bijvoorbeeld mondig en dominant zijn en daardoor een bepaalde positie innemen binnen een overleg. Deze positie correspondeert niet altijd met de grootte van een organisatie of het belang dat ze hebben.’ Ook de onderstroom is van groot belang voor de dynamiek: ‘Het is onvermijdelijk dat aangesloten partijen soms met elkaar concurreren op andere gebieden. Hoewel dit geen onderwerp is binnen het overleg, is dit wel van invloed op hoe partners elkaar benaderden, en daarmee goed om je bewust van te zijn.’

Zoeken naar maatwerk

In de opdracht van Leanne hebben alle vijf de wijkoverleggen hetzelfde doel; ze streven ernaar het gezond en prettig ouder worden in eigen wijk te bevorderen. Allemaal in Rotterdam, met vergelijkbare overlegstructuren, vergelijkbare overlegfrequenties en eenzelfde groep partijen. Leanne leerde tijdens haar opdracht dat, ondanks de overeenkomsten, een eenduidige aanpak niet mogelijk is. ‘Op het oppervlak lijken de overleggen op elkaar, maar in de dynamiek is elk overleg anders. Pas als je inzoomt zie je grote verschillen.’ Een open vizier is daarom een noodzakelijke voorwaarde voor een goede samenwerking. Het levert Leanne een belangrijke les op die ze meeneemt naar haar volgende opdrachten: ‘Gun jezelf te tijd om af te tasten wat voor groep je voor je hebt, en pas je aanpak daarop aan.’

Ben jij net als Leanne ook enthousiast om samen met anderen naar een concreet resultaat toe te werken? Kom dan met ons kennismaken bij de eerstvolgende inhousdag! Je kan je hier aanmelden.

Samenwerken: hoe realiseer je een project met meerdere stakeholders?

In dit interview met Ochtendmensen-adviseur Sanne Steggerda lees je over haar opdracht bij Schiphol en de samenwerking die daar aan te pas komt. Bij het realiseren van projecten binnen en rondom Schiphol hebben stakeholders vaak verschillende belangen, maar wél een gezamenlijk doel. Het helder krijgen van het gezamenlijke doel draagt bij aan een succesvolle samenwerking, wat vervolgens ook weer tot betere resultaten leidt.

Opdrachtgever van projecten

Sanne is bij Schiphol bestuurlijk verantwoordelijk voor de realisatie van projecten in haar rol als opdrachtgever. In deze rol schakelt ze veel met interne en externe stakeholders, waar samenwerking een belangrijke voorwaarde is voor een succesvolle uitvoering van projecten. Belangen van iedere club erkennen en bij elkaar brengen om zo een gezamenlijke koers te voeren is iets waar Sanne zich veel mee bezig houdt. Het valt Sanne op dat ook binnen Schiphol tegengestelde belangen kunnen spelen, ondanks dat je voor dezelfde organisatie werkt. Het is daarom van belang continu het gezamenlijke doel weten te benadrukken, dat je het voor dezelfde organisatie doet.

Samenwerken binnen projecten

Door het stellen van een gezamenlijk doel, bijvoorbeeld de realisatie van een nieuw parkeerplein, wordt het evident dat er samengewerkt moet worden. “Je moet erkennen als opdrachtgever, maar ook als organisatie, dat je met elkaar betere resultaten kan bereiken dan als iedereen zich afzonderlijk inzet.” Hierbij komen wel een aantal randvoorwaarden kijken. Het is belangrijk dat men zich eigenaar voelt van een probleem, in dit geval het gebrek aan gezamenlijke parkeerplekken rondom Schiphol, waar tegelijkertijd elementen als veiligheid en duurzaamheid worden gewaarborgd. Wanneer stakeholders samen een verantwoordelijkheid voelen om dat probleem op te lossen, stimuleert dit de samenwerking om samen de bouw van een toekomstig bestendig parkeerplein te realiseren. Sanne heeft verschillende partijen en afdelingen nodig om een parkeerplein te realiseren die voldoen aan alle wensen en eisen: “Het zijn projecten waarbij je expertises uit de gehele breedte van de organisatie nodig hebt.”

Realiseren van projecten

Voor het realiseren van projecten op Schiphol is samenwerken essentieel (of noodzakelijk), aangezien het alleen niet lukt.  Grote mijlpalen van een project of programma worden dan ook gevierd, geeft Sanne aan. “Ik zie een rol voor mij als opdrachtgever om vanaf de start tot de finish mensen samen aan te zetten en de verbinding te blijven opzoeken.” Mijlpalen zijn momenten dat je wil evalueren en lering wil trekken, maar vooral ook wil stilstaan bij het succes van een project. Het is daarom ook een moment om successen te vieren.

Word jij net als Sanne ook enthousiast om samen met anderen naar een concreet resultaat toe te werken? Meld je dan hier aan voor de aankomende inhousedag!

Master­class Onderwijs

Masterclass Kansengelijkheid en Veranderkunde in het Onderwijs Vrijdag 3 maart 13.00 – 17.30 uur

“Wil jij aan de slag met Kansengelijkheid in het onderwijs?”

Heb je affiniteit met het onderwijs en denk je graag mee over belangrijke thema’s als Onderwijskwaliteit,
Toekomstbestendig Organiseren van Onderwijs en Kansengelijkheid?

Kom dan naar ons Masterclass Kansengelijkheid en Veranderkunde in het Onderwijs op 3 maart!

Tijdens de Masterclass ga je in gesprek met OchtendMensen en onze gast Guus Haelermans. Guus werkt bij Pesant, een van onze opdrachtgevers binnen het onderwijs. Samen gaan jullie aan de slag met een actueel vraagstuk omtrent de vrijwillige ouderbijdrage in het Voortgezet Onderwijs.

Verder neemt onze adviseur Isis Weekenborg je mee in het gedachtengoed van Veranderkunde, zodat je dit direct in praktijk kunt brengen bij de casus van de Masterclass.

Uiteraard vertellen we je ook graag over jouw carrièrekansen binnen OchtendMensen. We sluiten af met een borrel, waarbij we verder kennis kunnen maken en jij al je vragen kunt stellen aan onze adviseurs.

Ben je enthousiast? Leuk, want deze Masterclass is natuurlijk een mooie aanvulling op je studie en CV. Wacht niet langer en meld je hieronder dan direct aan.

(Wees er snel bij, want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Na aanmelding ontvang je van ons een berichtje met het programma van het event.)

Binnen OchtendMensen werken we aan relevante maatschappelijke thema’s.
Onderwijs natuurlijk! Maar ook aan Stad, Natuur & Mobiliteit, Zorg & Gezondheidszorg, Energie & Duurzaamheid en Maatschappij & Overheid.


Lees meer over OchtendMensen:

Samenwerken: hoe pas je de theorie toe in je opdracht?

In dit interview met OchtendMensen-adviseur Saskia lees je over haar opdracht bij het KNGF/SKF en de samenwerking die daarbij komt kijken. De partijen werken in de paramedische zorg om verschillende redenen samen, zoals het creëren van draagvlak en het vergroten van de gezamenlijke slagkracht. Allemaal met als doel om de kwaliteit van de paramedische zorg te verbeteren.    

Overzicht creëren en elkaar opzoeken 

Saskia is bij het KNGF en de SKF verantwoordelijk voor verschillende taken. In haar werk bewaakt ze de samenhang tussen zeven projecten binnen het programma Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg. Ze zorgt voor communicatie richting het KNGF en de SKF, begeleidt de besluitvorming, houdt de voortgang bij en verzorgt de rapportages aan het ministerie van VWS. Tijdens deze werkzaamheden komt Saskia veel verschillende partijen tegen. Zo werkt Saskia samen met andere projectsecretarissen van de paramedische beroepsverenigingen om ervoor te zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op blijven wijzen en om praktische zaken te bespreken. Vragen als ‘hoe pak jij dit aan of hoe los jij dit op?’ passeren vaak de revue. Maar deze samenwerking is ook behulpzaam om met hen af te stemmen wat er binnen hun beroepsvereniging leeft.

Het belang van samenwerken 

Samenwerken is van cruciaal belang voor de beroepsverenigingen. “De beroepsverenigingen werken samen omdat ze samen sterker staan. Oefentherapeuten hebben zich bij KNGF en SKF aangesloten omdat zij koploper zijn onder andere op het gebied van richtlijnontwikkeling. Zij delen deze kennis zodat ook andere beroepsgroepen, met minder ervaring op dit vlak stappen kunnen zetten.”  

Het onderling samenwerken met andere beroepsgroepen heeft ook nog andere voordelen, geeft Saskia aan. “Wanneer je samenwerkt spreek je een grotere doelgroep aan en je hebt meer menskracht om het uit te voeren. Ook is samenwerking van belang om sterk te staan tegenover andere partijen, zoals de medische sector die veel groter is dan de paramedische.” De partners zien in dat zij afhankelijk van elkaar zijn om hun doelen te realiseren. Voor de totstandkoming van de bestuurlijke afspraken waren er weinig tot geen middelen beschikbaar voor paramedische beroepsgroepen om te investeren in onderzoek, innovatie en digitalisering . Gedurende de tijd verkennen de betrokken beroepsgroepen met elkaar op welke wijze zij kunnen samenwerken. Soms is dat met als doel krachten bundelen, de andere keer is dat te leren van ontwikkelingen waar een andere beroepsgroep al verder in is.  

Het onderling samenwerken tussen meerdere partijen zorgt ook voor uitdagingen. Het valt  
Saskia op dat hoewel iedereen hetzelfde doel heeft er tegelijk andere belangen bestaan. “Iedereen heeft een andere achterban waar belangen uit voortkomen die nagestreefd moeten worden. Het is dan een uitdaging hoe je toch de gezamenlijkheid kan opzoeken. Ook bestaat er een verleden in de samenwerking, wat van invloed is op de samenwerking nu. Hier moet je ook rekening mee houden.”.   

Tips rondom samenwerken binnen de opdracht 

Bij een bestuurlijke samenwerking zoals deze is het belangrijk om de verbinding op te zoeken. Juist in haar rol merkte Saskia dat het belangrijk is om contact te leggen met de verschillende partijen. Door vragen te stellen en de tijd te nemen om belangen tegen elkaar af te wegen, lukt het om gezamenlijkheid te bevorderen. 

Vind jij het net als Saskia ook interessant om je met complexe maatschappelijke vraagstukken bezig te houden en daarbij bijvoorbeeld de theorie rondom samenwerken toe te passen? Meld je dan hier aan voor de aankomende inhousedag!

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven