Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Preventie en veranderkunde bij FC Utrecht

Door Bloys Sebregts en Bregje Titulaer, adviseurs Zorg & Gezondheid OchtendMensen, oktober 2022

Op vrijdag 30 september had de marktgroep Zorg & Gezondheid van OchtendMensen een masterclass. Elke marktgroep bij OchtendMensen volgt twee keer per jaar een masterclass, waarin een verdiepingsslag gemaakt wordt met praktijkcases, organisaties worden bezocht of workshops worden gevolgd door experts uit het veld. Ben jij nieuwsgierig hoe wij veranderkunde combineerden met preventieve gezondheid en FC Utrecht? Lees dan verder! 

Deze dag stond in het teken van ‘Preventie in relatie tot gezondheid’. De organisatie ‘JOGG – gezonde jeugd gezonde toekomst’ stond centraal in de casus die werd behandeld waarbij we het thema veranderkunde toepasten. Omdat FC Utrecht partner is van JOGG, waren we te gast in het FC Utrecht stadion – en kregen we uiteraard een rondleiding in het stadion.

Actualiteit in preventie

We begonnen de dag met een stukje actualiteit. Wat lees je momenteel in de krant als het gaat om preventie? Gezond eten, genoeg bewegen, vroegtijdige opsporing van kanker, STOPtober, een helm of gordel in het verkeer zijn zo een aantal thema’s die de revue passeerden. En ook als je de krant niet leest, ontkwam je de afgelopen twee jaar niet aan preventie van verspreiding van het coronavirus. Het gesprek eindigde met de vraag: hoe ver gaan we met preventie in verhouding tot de kosten en belastbaarheid in de zorg?  

Veranderkunde in kleuren

Bij preventie speelt het veranderen van bestaand gedrag een belangrijke rol. Hoe veranderen mensen eigenlijk? Welke belangen spelen een rol of welke methode pas je daarin het beste toe? Babette Richter (Adviseur Leadership en Change TwynstraGudde) nam ons mee in het gedachtegoed van veranderkunde: het kleurenmodel van de Caluwe beschrijft vijf verschillende perspectieven op veranderen. Daarna pasten we deze kennis toe in de praktijk: we bedachten in subgroepen per veranderkleur toepasselijke vragen, bespraken kenmerken en herkenbare uitspraken die passen bij de kleuren.

De veranderkleuren van de Caluwé

JOGG en FC Utrecht

Na de theorie hebben we de geleerde lessen over veranderkunde toe mogen passen op een casus van JOGG. JOGG bouwt aan een lokale, landelijke en internationale samenwerking om de leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken. Meer dan 200 gemeenten in Nederland werken op dit moment integraal aan een gezondere omgeving met de JOGG-aanpak. Maar in plaats van op het gemeentehuis, stonden we vandaag bij FC Utrecht. Naast gemeenten, werkt JOGG ook samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en zelfs betaald voetbalorganisaties als FC Utrecht. Samen zetten zij zich in voor gezondere voeding en meer bewegen op school, in de buurt en bij de sportvereniging. 

Voordat we dieper ingingen op het verandervraagstuk van JOGG was het eerst tijd voor een rondleiding, je bent tenslotte niet elke dag in het spelershonk van FC Utrecht. Van kleedkamer tot het vers gemaaide gras; alles kwam voorbij! We leerden hoe preventie een rol speelt bij een grote voetbalclub en uiteraard eindigden we in het enige echte supporterscafé. Vol enthousiasme gingen we vervolgens weer de inhoud in.

Vraagstuk en diagnose: welke veranderkleur zet je in?

Koos Leeuw, programmamanager Buurt, en Patty Scholten, programmamanager Gezonde Omgeving, namen ons mee in het verandervraagstuk van JOGG. Daarna was het aan ons om met behulp van het verandercanvas een diagnose te stellen en de kern van het verandervraagstuk te bepalen. 

De juiste diagnose van het vraagstuk is van groot belang. Want alleen dan kan de meest kansrijke veranderstrategie én interventie worden bepaald. Het kleurenmodel van de Caluwé gebruikten wij om het vraagstuk vanuit de verschillende veranderkleuren te benaderen. Dit deden wij door achtereenvolgend vragen te stellen die passen bij elke veranderkleur.

We kwamen tot de conclusie dat een vraagstuk soms een bepaalde kleur heeft, maar dat het dan kan helpen om bewust een andere veranderkleur toe te passen. Daarnaast helpt het ook om te weten welke veranderkleur je eigen voorkeurskleur is. Wil je daar ook achter komen? Doe dan de kleurentest van TwynstraGudde.

Leerzaam om aan de hand van het kleurenmodel van de Caluwé te achterhalen wat je voorkeurskleur is, én soms bewust te kiezen een andere veranderkleur in te zetten.

Bregje Titulaer - Adviseur OchtendMensen

Meer weten over wat OchtendMensen doet op het gebied van Zorg & Gezondheid? Neem dan eens een kijkje op onze marktpagina.

Het Nationaal Preventie­­akkoord: hoe krijgen we Nederland gezonder?

Roken, alcoholgebruik en overgewicht. Het zijn grote oorzaken van ziektelast in Nederland. Denk aan het ontstaan van orgaanschade bij overmatig alcoholgebruik, longaandoeningen als gevolg van roken en hart- en vaatziekten of suikerziekte als gevolg van overgewicht. Dit is een kleine greep uit de gezondheidsproblemen die door dit gedrag kunnen ontstaan. De gevolgen hiervan zijn groot. Jaarlijks komen ongeveer 35.000 Nederlanders te overlijden als gevolg van een ongezonde levensstijl en de zorguitgaven kunnen oplopen tot bijna 9 miljard euro. Redenen genoeg om dit probleem aan te pakken. In 2018 werd de eerste stap hiertoe gezet: het Nationaal Preventieakkoord werd door zo’n 70 partijen ondertekend. 

Maatregelen gericht op preventie van gezondheidsproblemen

In het Nationaal Preventieakkoord staan meer dan 200 afspraken om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken. De afspraken zijn gericht op preventie en het uitgangspunt is om de gestelde ambities voor 2040 te realiseren. Voorbeelden van een aantal afspraken zijn het invoeren van een suikertaks, een verbod op stuntprijzen voor alcohol en het bannen van rookruimtes in de horeca en binnen bedrijven. De partijen die het akkoord hebben ondertekend, komen uit de zorg, het bedrijfsleven, gemeenten en het onderwijs. Maar ook de Rijksoverheid neemt een groot aantal maatregelen. Samen bereiken de partijen een groot deel van de Nederlandse bevolking. In ruim 20 jaar moet de Nederlandse bevolking door de inzet van deze partijen een stuk gezonder worden. 

”In 20 jaar moet de Nederlandse bevolking door de inzet van preventiemaatregelen een stuk gezonder worden.” 

Bevordering van gezonde leefstijl vraagt om lokaal maatwerk

Maar hoe ziet de uitvoering van het akkoord eruit? De oorzaken van roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik verschillen van persoon tot persoon. Een inzet voor een gezonde leefstijl moet daarom ook lokaal maatwerk zijn. Door middel van lokale of regionale afspraken is het aan gemeenten en lokale partijen om samen te werken aan concrete doelen die bijdragen aan het realiseren van de ambities van het Nationaal Preventieakkoord. Gemeenten treden op als regisseur en ontwikkelen deze aanpak samen met maatschappelijke partners op basis van een analyse van lokale gezondheidsvraagstukken. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten stimuleert gemeenten tot het formuleren van een lokale of regionale aanpak. 

Evaluatie realisatie van de preventie-ambities door het RIVM

Na drie jaar hebben bijna alle gemeenten inmiddels een lokaal en/of regionaal preventieakkoord gesloten of is deze in voorbereiding. Doordat de gemeenten het akkoord zelf mogen invullen, verschilt de inhoud van de lokale akkoorden tussen de gemeenten sterk. Zo voegen sommige gemeenten thema’s toe en zijn in andere gemeenten de afspraken gericht op een specifieke doelgroep om gezondheidsverschillen binnen een gemeente sneller te verkleinen. Jaarlijks evalueert het RIVM de voortgang van de afspraken en of de gestelde doelen zijn gehaald en ook het CBS houdt bij of het aantal rokers, drinkers en volwassenen met overgewicht afneemt. Afgelopen zomer bleek dat we nog niet op schema liggen. In 2020 is, mede door corona, slechts een derde van de voor 2020 gestelde doelen in het Nationaal Preventieakkoord gehaald. En ook in 2021 lag het aandeel volwassenen met overgewicht en obesitas, het aandeel rokers, overmatige en zware drinkers, nog ver boven de doelstellingen uit het Nationaal Preventieakkoord voor 2040.

Het is nog te vroeg om aan te geven wat de huidige achterstand betekent voor het behalen van de opgestelde ambities voor 2040. Wel is het van belang dat alle partijen die het akkoord hebben ondertekend, deze kennis meenemen in de uitvoering van het akkoord. Voor gemeenten zijn er een aantal zaken die de implementatie van de lokale en/of regionale akkoorden kunnen bevorderen. Wat deze zaken inhouden en hoe je die kunt uitvoeren, is te lezen in ”Het preventieakkoord: van de beleidstafel naar verandering in de praktijk”.

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven