Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Lancering maatschappelijk programma tijdens de Nationale Onderwijsweek in Amersfoort

smp2

De ontwikkeling van een generatie diverse, resultaat gerichte leiders. Dat is hoe OchtendMensen bijdraagt aan het versnellen van de grote maatschappelijke transities. Onze kennis en kunde rond het ontwikkelen van jonge mensen willen we breed inzetten om zo veel mogelijk impact te maken. Tijdens de Nationale Onderwijsweek in Amersfoort ging Mark Leemans (directeur bij OchtendMensen) in gesprek met studenten, docenten en ondernemers over de rol van jonge mensen in grote maatschappelijke transities.

Maatschappelijk programma OchtendMensen

Sinds april is OchtendMensen bezig met het opzetten van een maatschappelijk programma. Tijdens verschillende bijeenkomsten zijn onze adviseurs in gesprek gegaan over een thema dat bij ons past en waarop we impact willen maken. Deze zoektocht heeft ons gebracht tot het thema kansengelijkheid voor jongeren. Wij geloven dat jongeren gelijkwaardigere kansen moeten krijgen. Persoonlijke ontwikkeling en toekomstig leiderschap ontwikkelen is wat OchtendMensen doet en onze kennis en kunde hierover willen wij inzetten voor kansengelijkheid voor jongeren.

Wij zijn in gesprek met verschillende Amersfoortse scholen, organisaties en de gemeente om te onderzoeken waar onze inzet het beste tot zijn recht komt en hoe wij een duurzaam programma starten op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Vanuit de overtuiging dat we veel van elkaar kunnen leren en dat verbindingen essentieel is.

Een belangrijke stap in het opzetten van het programma is verbinding maken met Amersfoortse studenten, docenten en ondernemers. Vandaar dat OchtendMensen dit jaar deelneemt aan de Nationale Onderwijsweek in Amersfoort. 

‘Ik weet uit ervaring dat aandacht en tijd belangrijk zijn voor je persoonlijke ontwikkeling. Dat gun ik iedereen.‘

Steffe Bes - Adviseur OchtendMensen

OchtendMensen over talentontwikkeling tijdens de Nationale Onderwijsweek

De Nationale Onderwijsweek is een podium waar een week lang het thema, onderwijs als motor voor leven, leren en werken, centraal staat. Als gastspreker op het talentevent NOW We’re Talking ging Mark Leemans het gesprek aan over de verbinding tussen studenten, onderwijs, ondernemers en organisaties.

Daarnaast deelde hij zijn ervaringen als leidinggevende van een groep jonge professionals. Hij ging in op vragen als ‘Hoe kan talent tot bloei komen?’ Hoe geef je als leidinggevende tijd en vrijheid hierin, maar ook voldoende begeleiding?’ Maar ook: ‘Wat voor twijfels en onzekerheden komen kijken als je net start met werken?’ Kijk vooral ons eerdere webinar Jong talent in grote transitie terug als je nieuwsgierig bent naar de antwoorden:

Komende periode plaatsen we op onze LinkedIn regelmatige berichten over ons maatschappelijk programma. Hou het in de gaten!

Langer zelfstandig thuis – Hoe kan digitalisering daarbij helpen?

Chris van der Sluijs Adviseur Zorg en Gezondheidheid OchtendMensen

OchtendMensen ging in gesprek met mevrouw Schreuder (92) en haar buurman Bas over zo lang mogelijk zelfstandig wonen in je eigen huis. Wat kan nog zelfstandig? Waarin kunnen je naasten je steunen? We bespreken de uitdagingen uit de dagelijkse praktijk en koppelen die aan de mogelijkheden die de digitale innovatie Leefsamen biedt.

Even voorstellen: mevrouw Schreuder

Mevrouw Schreuder is 92 jaar en woont aan de rand van park Clingendael in Den Haag in een portiekwoning op de eerste etage. Ze probeert elke dag een stukje te wandelen, doet haar eigen boodschappen en weet haar huishouden zelfstandig draaiende te houden. Omdat ze nooit is getrouwd en geen kinderen heeft, is ze gewend om voor zichzelf te zorgen. Mevrouw Schreuder heeft nooit veel vrienden gehad, maar gelukkig ziet ze elke week nog haar beste vriendin voor een kopje thee en gezellig bijpraten.

Zelfstandig thuis blijven wonen: lukt dat nog?

Mevrouw Schreuder legt uit dat sommige dingen haar de laatste tijd meer moeite kosten. De dagelijkse wandeling gaat moeizamer. De trap in haar portiek is smal en kan met nat weer glad worden. Ze is bang een keer uit te glijden. Daarnaast merkt ze dat ze soms dingen vergeet. Zo had ze laatst het eten laten aanbranden. Er hing een brandlucht in het portiek. De buren hadden aangebeld om te vragen of alles goed ging. Ze schaamde zich, maar gelukkig reageerden de buren begripvol en behulpzaam.

Liever een goede buur dan een verre vriend

Buurman Bas merkt dat mevrouw Schreuder de afgelopen maanden regelmatiger tegen probleempjes aanloopt. Zo ruikt hij bijna wekelijks de lucht van aangebrand eten. Hij ziet dat mevrouw Schreuder minder vast ter been is dan vroeger. Omdat hij weet dat mevrouw Schreuder weinig bezoek krijgt, is hij met haar in gesprek gegaan over hoe het met haar gaat. Hij heeft gevraagd of hij en zijn vrouw haar kunnen helpen. Mevrouw Schreuder stond niet meteen te springen om hulp. Wel heeft ze aangegeven het fijn te vinden als ze bij Bas kan aanbellen als ze ergens hulp voor nodig heeft. Die afspraak hebben ze dan ook gemaakt.

Er zijn als het nodig is: hoe doe je dat?

De situatie van mevrouw Schreuder en haar buurman Bas komt regelmatig voor. Ouderen willen vaak graag in hun vertrouwde omgeving oud worden, en het liefst zo zelfstandig mogelijk. Tegelijk zie je ouderen ook tegen hun grenzen aanlopen, en dan hulpbehoevend worden en in potentieel onveilige situaties terecht komen. Naasten zoals Bas willen helpen. Maar hoe ze het beste kunnen helpen, is zowel voor de ouderen als de naasten lastig concreet te maken. Digitale innovaties kunnen een verbinding leggen tussen de naasten en ouderen. Leefsamen is daar een mooi voorbeeld van!

'Leefsamen is een innovatief concept dat met behulp van slimme sensoren onveiligheid signaleert en de verbinding legt tussen ouderen en hun naasten en/of een servicecentrale.'

Chris van der Sluijs - Adviseur Zorg & Gezondheid OchtendMensen

Leefsamen: digitale innovatie voor langer zelfstandig thuis wonen

Leefsamen is een innovatief concept dat met behulp van slimme sensoren onveiligheid signaleert en de verbinding legt tussen ouderen en hun naasten (kinderen, buren, vrienden, etc.) en/of een servicecentrale. Door de inzet van slimme sensoren kan een brand of een val worden gesignaleerd, waarna Leefsamen de verbinding legt tussen het signaal en de naasten.

Een concreet voorbeeld voor de situatie van mevrouw Schreuder: De rookmelder en bewegingssensor bij mevrouw Schreuder staan in verbinding met de telefoon van buurman Bas waardoor er automatisch een bericht wordt verstuurd in geval van rookontwikkeling of afwijkende beweegpatronen (zoals een val).

OchtendMensen-adviseur Chris van der Sluijs helpt met de uitrol van ‘Leefsamen’ in de gemeente Eersel. Daarmee draagt OchtendMensen bij aan een veiliger thuissituatie voor ouderen door digitale innovatie.

Wil je meer weten over het project Leefsamen? Lees dan de projectomschrijving van OchtendMensen-adviseur Chris van der Sluijs: Project­ondersteuner aanvraag Stimulerings­regeling eHealth Thuis.

Meer over digitale innovaties in de zorg lees je op de themapagina op onze website. En wij vertellen je graag wat OchtendMensen nog meer doet in de Zorg & Gezondheid.

Bartiméus en Slimme Zorg voor de toekomst – Over eHealth en digitale innovaties

Marcel Bours Adviseur Zorg en Gezondheid OchtendMensen TwynstraGudde

De onderwerpen ‘eHealth’ en ‘digitale innovaties’ waren al belangrijk op de agenda van Bartiméus. Door de realiteit en de aanpassingen die van iedereen worden gevraagd door Corona zijn deze thema’s nog belangrijker geworden. 

Bartiméus is een expertiseorganisatie voor mensen die slechtziend of blind zijn. Bartiméus doet veel aan onderzoek, diagnostiek en behandeling. Daarnaast begeleiden en adviseren ze door het hele land. Ook hebben ze eigen scholen, woonvoorzieningen en vormen van dagbesteding. Kortom, Bartiméus zet zich in voor 100% leven voor mensen met een visuele beperking.

OchtendMensen-adviseur Marcel Bours ging met Nienke Nijhof, programma manager eHealth van Bartiméus, in gesprek over hoe Bartiméus bezig is met Slimme Zorg.

Wie is Nienke Nijhof? En hoe ziet de dag van de programma-manager eHealth van Bartiméus eruit in Coronatijd?

Nienke Nijhof werkt nu (februari 2021) ongeveer 3,5 jaar bij Bartiméus. Ze is haar hele werkzame leven al bezig met technologie en innovaties in de zorg. Voorheen deed ze dat ook in de ziekenhuiszorg, maar de laatste jaren specifiek op het gebied van langdurige en ouderenzorg. Daarnaast is ze gepromoveerd aan de Universiteit Twente op technologie voor mensen met dementie. Ze is bij Bartiméus gestart als projectleider en ‘koersversneller’ eHealth, waarbij pragmatisch een aantal projecten voor eHealth werden opgezet. 

Er komen bij Bartiméus steeds meer eHealth-projecten bij. Denk aan een project waarbij er een app ontwikkeld wordt die ervoor die ervoor zorgt dat je met een visuele beperking veilig van A naar B kunt komen. Of een audio escaperoom die jongeren met een visuele beperking voorbereidt op het studeren en/of wonen in een andere stad.

Voor Bartiméus is eHealth steeds meer een veranderopgave in de organisatie geworden. Daarom wordt het als programma neergezet, waarbij er meer aspecten aan bod komen, zoals digivaardigheid, toegankelijkheid, gedragenheid en integratie in de processen. 

Nienke ondersteunt de projectleiders met het vormgeven van de projecten en zorgt voor de afstemming met andere disciplines, zoals ICT, opleidingen en communicatie. Ze draait daarnaast in enkele projecten mee, omdat ze graag de ‘voeten in de klei houdt’. En ze haalt er voldoening uit om te zien wat de impact van de eHealth-innovaties is op de cliënten van Bartiméus. Daarnaast is ze samen met de Hogeschool van Amsterdam bezig met een onderzoek om de impact en meerwaarde van eHealth-innovaties voor mensen met een visuele beperking in kaart te brengen.   

'De technologische mogelijkheden zijn bijna oneindig, maar de grotere uitdaging is om ervoor te zorgen dat Slimme Zorg ook ingezet en geïntegreerd wordt in het conservatieve zorgland.'

Nienke Nijhof - Programmamanager eHealth Bartiméus

Wat betekent Slimme Zorg voor de programma-manager eHealth van Bartiméus in haar werk?

Voor Bartiméus betekent Slimme Zorg het slim inzetten van (digitale) innovaties die bijdragen aan 100% leven voor mensen met een visuele beperking. Dit kan een ontwikkeling zijn waardoor iemand met een visuele beperking bijvoorbeeld zelfstandig naar een treinstation kan gaan. Of een ontwikkeling waardoor iemand met een visuele beperking thuis minder afhankelijk is van zorgmedewerkers. Nienke gelooft erin dat technologische innovaties veel toegevoegde waarde kunnen bieden voor mensen met een visuele beperking, mits de innovaties toegankelijk zijn. De technologische mogelijkheden zijn bijna oneindig, maar de grotere uitdaging is om ervoor te zorgen dat Slimme Zorg ook ingezet en geïntegreerd wordt in het conservatieve zorgland. Om de kans op slagen te vergroten, is Nienke scherp op de volgende punten: 

  • Zorg dat de innovatie toegankelijk en niet te moeilijk is
  • Zorg dat de gebruikers digi-vaardig zijn of worden door middel van scholing
  • Zorg dat de gebruikers de meerwaarde van de innovatie inzien
  • Zorg dat de innovatie geïntegreerd wordt in het proces.

Welke ontwikkelingen in de zorg hoopt de programma-manager eHealth van Bartiméus te zien in de toekomst?

Nienke hoopt dat de zorg meer gaat inzetten op Blockchain-technologieën. Dat is een open en veilig digitaal netwerk wat voor verschillende toepassingen ingezet kan worden. Cryptovaluta, zoals de Bitcoin, maakt hier bijvoorbeeld ook gebruik van. Zorg ervoor dat de patiënt in de toekomst autonomie krijgt over zijn/haar zorg. Een eigen pot geld en eigen regie, waarbij er natuurlijk wel wordt ondersteund en geadviseerd vanuit de zorgorganisaties. Het gaat dan om een grote verandering van het hele financieringsstelsel van de zorg, maar wel met grote mogelijkheden voor de toekomst. Er zijn al pilots op kleine schaal uitgevoerd rondom eigen geld en regie voor de patiënt. Deze pilots hebben laten zien dat onder andere de patiënt zich meer bewust wordt van de zorg, en dat therapietrouw vergroot wordt. Misschien is deze ontwikkeling naar meer autonomie niet geschikt voor iedere patiënt, maar het biedt wel mogelijkheden voor de jongere generaties.

Welke tips geeft de programma-manager eHealth van Bartiméus mee aan andere programma-managers?

Je moet gewoon beginnen. Schrijf niet eerst ellenlange stukken, maar ga het veld in en ga het proberen. Doe het niet alleen, maar juist samen met cliënten en zorgmedewerkers. Neem elkaar mee in de ontwikkelingen. Kijk waar de behoeften van de gebruikers liggen. Zo creëer je draagvlak en vergroot je de kans op succes. 

Wil je weten wat OchtendMens Marcel Bours heeft gedaan voor Bartiméus? Lees dan hier over zijn project.

Meer over digitale innovaties in de zorg lees je op de themapagina op onze website. En wij vertellen je graag wat OchtendMensen nog meer doet in de Zorg & Gezondheid.

Zlimsamen – Innovatief concept voor veilig oud worden in je eigen huis

ZlimSamen Digitale innovatie in de zorg OchtendMensen

Veilig oud worden in je eigen huis met warme aandacht en ondersteuning. Hoe kunnen data en technologie daarbij helpen? 

Akkedeer en OchtendMensen deden een brainstorm over de potentie van het innovatieve concept ‘Zlimsamen’. Wil jij lezen hoe Zlimsamen kan helpen bij het veilig ouder worden in eigen huis, en op welke manier Zlimsamen kan worden ingezet voor preventie?

Vul dan hieronder je gegevens in. Van ons ontvang je dan onze casebeschrijving over Zlimsamen.

Meer over digitale innovaties in de zorg lees je op de themapagina op onze website. En wij vertellen je graag wat OchtendMensen nog meer doet in de Zorg & Gezondheid.

Digitalisering in de zorg – De Ochtend­Mensen Slimme Zorg-estafette

Digitalisering in de zorg OchtendMensen TwynstraGudde

De Coronacrisis heeft voor een versnelling gezorgd van de digitalisering in de zorg

De zorg staat onder druk: ook zonder de Coronacrisis kampt het zorglandschap met tekorten aan zorgpersoneel, vergrijzing en een toename van het aandeel aan chronische ziekten. De wensen om tot op hogere leeftijd thuis te blijven wonen, om als individu nóg gezonder te worden en om acute zorg efficiënt in te richten, vragen om een hervorming van het zorgsysteem. Digitalisering in de zorg wordt vaak als dé oplossing gezien voor deze uitdagingen.

De Coronacrisis heeft voor een versnelling van de digitalisering in de zorg gezorgd. We hebben gezien hoe videobellen en digitale consulten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de inrichting van de zorg.

Wat kán er eigenlijk al op het gebied van digitale zorg? Met wie hebben we te maken? Wat maakt de zorg ‘slim’? En… hebben we nog wel een ziekenhuis nodig in 2050? 

'Digitalisering in de zorg wordt vaak als dé oplossing gezien voor de uitdagingen in de zorg. Wij nemen jou graag mee in deze ontwikkelingen, en laten zien hoe wij als OchtendMensen meewerken aan de digitalisering in de zorg.'

Hans Verheijde - Manager Zorg & Gezondheid OchtendMensen

OchtendMensen neemt je in vier weken mee langs vier thema’s rondom digitalisering in de zorg

Tijdens de nationale Slimme Zorg Estafette is er elke week aandacht voor een regio waarin slimme zorg en innovatie centraal staan. OchtendMensen doet mee aan dit mooie initiatief en neemt jou in onze eigen OchtendMensen Slimme Zorg-estafette mee aan de hand van vier thema’s rondom digitalisering in de zorg.

Langer thuis blijven wonen

Het startschot van de OchtendMensen Slimme Zorg-estafette klinkt op maandag 15 februari 2021. Onze eerste week trappen we af met het thema ‘Langer thuis blijven wonen’. We spreken een cliënt die langer thuis blijft wonen door middel van (digitale) innovatie, én we krijgen een kijkje in de mogelijkheden van de dienst ‘Zlimsamen’ die door slimme sensoren helpt bij het langer thuis kunnen blijven wonen. 

Toekomstvisie op de zorg

In de tweede week horen we hoe Nienke Nijhof – programma-manager eHealth bij Bartiméus, een instelling die zich inzet voor zorg voor mensen met een visuele beperking – de technologische ontwikkelingen in de zorg voor zich ziet en in de praktijk brengt.

Digitale innovatie in de acute zorg

Onze estafette brengt ons verder naar het thema ‘Digitale innovatie in de acute zorg.’ Wij vertellen jou graag over ons gesprek met Charlotte Oldenburg, innovatiemanager en missieleider van het netwerk Zinnige Zorg bij zorgverzekeraar VGZ, over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van digitale innovatie in de acute zorg.

Persoonlijke zorg- en gezondheidsmonitoring

In de vierde week van onze estafette bereiken we, samen met Jeroen van der Heijden van FocusCura en Petra van Tiggelen en Monique Westerlaken van de GGD Appstore, de finish. Met hen spreken we over hun professionele ervaringen op het gebied van persoonlijke zorg- en gezondheidsmonitoring. Denk hierbij aan ehealth-apps en ‘wearables’ in de zorg.

Wil je niets missen van de OchtendMensen Slimme Zorg-estafette en de wekelijkse updates over digitalisering in de zorg ontvangen, schrijf je dan in via onderstaand formulier.

Wil je weten wat OchtendMensen nog meer doet in de Zorg & Gezondheid, kijk dan hier.

Houd ook ook onze website, Instagram en LinkedIn in de gaten om je te laten inspireren door digitalisering in de zorg.

OchtendMensen leren van professionals uit de praktijk

Biodigister - OchtendMensen - ontbijtpraktijk

OchtendMensen zijn niet alleen bezig met het verdiepen en verbreden van hun theoretische kennis. Wij leren ook graag in de praktijk. Daarom zijn wij sinds kort het fenomeen ‘Ontbijtpraktijken’ gestart! Hierbij nodigen wij professionals uit om hun kennis en ervaring met ons te delen. Wat komen professionals tegen in hun vraagstukken? En welke rollen pakken zij op? Wat zijn hun nieuwe inzichten?

Laten groeien van verduurzamingsprojecten in de gebouwde omgeving

Tijdens een van de Ontbijtpraktijken zijn we in gesprek gegaan met een van de oprichters van het bedrijf Circ: René Schers. Volgens hun website is Circ een ‘no-nonsense bedrijf waar innovatief en disruptief denken centraal staat. Wij koppelen nieuwe ideeën aan langjarige ervaring in het ontwikkelen, laten groeien en realiseren van verduurzamingsprojecten in de gebouwde omgeving.’

Een van de projecten waar Circ nu mee bezig is, is de BioDigester. Deze in Nederland geproduceerde machine verwerkt bioafval (denk aan groente, fruit en etensresten) en zet dit via snelle vergisting om naar biogas en vloeibare plantenvoeding. Je kunt dus op locatie met eigen afval je eigen energie opwekken. Deze biovergister voorziet Sportcentrum Papendal en Forteiland Pampus op dit moment al van eigen, duurzame energie!

Hopen op concurrentie om de duurzaamheidsbeweging te versnellen

Vanuit OchtendMensen was er, naast veel belangstelling voor de techniek, aandacht voor de manier waarop René zijn idee uitrolt en opschaalt. René nam ons mee in zijn beweegredenen om Circ te starten. En waarom het opzetten van dit soort ondernemingen noodzakelijk is voor het versnellen van de energietransitie. Hoe zorg je er vervolgens voor dat meer bedrijven een BioDigester aanschaffen. En hoe ga je om met soortgelijke initiatieven?

Het klinkt misschien gek, maar René hoopt juist dat er meer concurrentie komt op het gebied van zijn Biovergister. Hierdoor kan de duurzaamheidsbeweging sneller en wellicht ook voordeliger worden.

Wil je meer weten over Circ: bezoek hun website.

Wat doen OchtendMensen op het gebied van energie en duurzaamheid

Het was voor ons een leerzame Ontbijtpraktijk die smaakt naar meer! Wil je weten waar OchtendMensen aan werken op energie- en duurzaamheidsgebied? Dat kun je hier zien.

"De 'Ontbijtpraktijk' van OchtendMensen: Geen theoretische modellen, maar verhalen uit de praktijk. Leren van wat professionals tegenkomen in hun energie- en duurzaamheidsvraagstukken."

Alexandra Kist - Adviseur Energie & Duurzaamheid OchtendMensen

OchtendMensen is op wereldreis!

OchtendMensen is op wereldreis! Op wereldreis?! Hè, maar we zitten toch nog steeds middenin een pandemie? Dat klopt, maar na bijna een jaar aan huis gekluisterd te zitten en het land niet uit te mogen, hebben we ons kikkerlandje inmiddels wel gezien en hebben we behoefte om de wijde wereld weer in te gaan. Dus hebben we besloten de wereld rond te reizen. Oké, kleine ‘side note’: dit gaat uiteraard – zoals alles in het huidige leven – volledig virtueel. Maar we zeggen maar zo: beter virtueel op reis dan niet op reis!

De wereld rond dus. Dat is best een aardig stukje, horen we jullie denken. Dat klopt: de omtrek van de evenaar is maar liefst 40.000 km. Gelukkig hebben we een andere route gevonden, die iets noordelijker ligt dan de evenaar. Een ‘short cut’ zullen we maar zeggen, want het moet natuurlijk wel leuk blijven. De route die we met elkaar afleggen is 30.000 km lang. Te makkelijk willen we het uiteraard ook niet maken, we houden er ten slotte van de lat hoog te leggen. 

Op vrijdag 8 januari zijn we van start gegaan vanaf ons kantoor in Amersfoort. Via de app My Virtual Mission kunnen we onze afgelegde kilometers registreren, zien we hoe ver we samen al gekomen zijn en op welke bestemming we ons bevinden. Op 8 april 2021 – na drie maanden vol actie – hopen (verwachten) we de ronde om de wereld te hebben voltooid en de finish te bereiken. 30.000 km in drie maanden is niet niks. Gelukkig weten wij als de beste hoe we samen moeten werken en gaan we er alles aan doen om dit doel gezamenlijk te bereiken. De (race)fietsen zijn uit de schuur gehaald, de hardloop- en wandelschoenen uit de kast getrokken en er liggen zelfs zwemoutfits klaar. Met z’n allen zorgen we ervoor dat die kilometers worden gemaakt.

Inmiddels ruim een week op weg en al 2.638 km in de benen! We zijn via Duitsland (heerlijke dag gehad in Berlijn) naar Tsjechië gereisd (ook nog een kort bezoek aan Praag) en toen in Polen aangekomen. Op het moment zitten we in het o zo mooie Oekraïne! En het wordt alleen maar spannender, want hierna steken we de grens over naar Azië om het volgende werelddeel te ontdekken. Kortom, we gaan als een speer en genieten ten volle.

Wij OchtendMensen blijven in actie en staan niet stil; geen pandemie die ons daarvan weerhoudt.

'De (race)fietsen zijn uit de schuur gehaald, de hardloop- en wandelschoenen uit de kast getrokken en er liggen zelfs zwemoutfits klaar. Met z’n allen zorgen we ervoor dat die 30.000 kilometers rond de wereld in drie maanden worden gemaakt.'

Anne Zijleman - Adviseur en lid Sportcommissie OchtendMensen (rechts op de foto)

Een vergelijking van de duurzame ambities van de politieke partijen; Wat valt ons op?

De verkiezingen komen er weer aan. Bijna alle partijen hebben hun concept-programma’s bekend gemaakt. Bij OchtendMensen maken wij graag zo snel mogelijk concrete stappen naar een duurzame wereld. Maar welke rol speelt duurzaamheid in de verkiezingsprogramma’s? Zijn de verschillende programma’s überhaupt te vergelijken; zeker als het aantal kantjes tekst over duurzaamheid zo verschilt per programma? Wij lazen de programma’s van de partijen die bovenaan in de peilingen staan en delen graag met jullie wat ons opviel.

De VVD geeft aan dat groen en groei niet als tegenpolen gezien kunnen worden, en is van mening dat een goed klimaatbeleid ons duurzamer, welvarender en onafhankelijker maakt. Kernenergie is hierbij onmisbaar; vervuilende industrieën moeten betalen; midden- en kleinbedrijf en middeninkomens moeten zoveel mogelijk worden ontzien door een lagere energiebelasting voor kleinverbruikers. Behalve dat een inkrimping van de veestapel niet wenselijk wordt gevonden, worden er weinig concrete doelen gesteld voor klimaatadaptatie of landbouwkringloop.

PVV heeft momenteel nog geen verkiezingsprogramma online staan. Het vorige verkiezingsprogramma van één A4 bevatte geen duidelijke visie op duurzaamheid. De verwachtingen voor het komende programma ten aanzien van duurzaamheid zijn niet hoog, aangezien de partij duidelijk aangeeft niets te willen doen tegen de opwarming van de aarde.

D66 heeft vooral een enorm uitgebreid verkiezingsprogramma. Hierdoor vindt de partij overal wel iets van. Het wil dat Nederland als eerste land ter wereld een CO2-heffing voor de industrie invoert; is voor een verplichte paragraaf klimaatimpact in jaarverslagen van bedrijven; wil kringlooplandbouw invoeren en de veestapel halveren; en oh ja, het houdt de optie op kernenergie open. Kortom, het programma laat veel mooie ambities zien. Maar dat mag ook wel met 203 pagina’s aan tekst…

Het CDA besteedt relatief weinig aandacht aan duurzaamheid in haar programma. De partij wil heldere en haalbare meerjarige doelen vaststellen om belemmeringen weg te nemen en investeringen ten aanzien van duurzaamheid aan te jagen. Ook geeft de partij aan voorstander te zijn van eerlijk beprijzen van CO2-uitstoot; een duurzame energiemix; en vergroening van de woonomgeving. Van de veestapel blijft de partij echter af, begrippen als circulariteit en recycle-en neemt het niet in de mond en ook voor duurzame vorm van mobiliteit heeft de partij weinig woorden over.

De SP ziet het verduurzamen van de wereld als een publieke taak en heeft dit dan ook graag in eigen handen. Door energiebedrijven en het openbaar vervoer (deels) in publieke handen te nemen, wil de partij deze zaken verduurzamen, beschikbaar en betaalbaar maken voor elke Nederlander. De partij neemt een duidelijk standpunt in tegen het ‘falende Europese systeem van de uitstoothandel (ETS)’ en zet zich voor minder vliegverkeer op Schiphol, wat trouwens ook een publiek bedrijf wordt als het aan de SP ligt.

GroenLinks is de enige partij in dit rijtje die het beestje bij de naam noemt, en doet dit zelfs in de titel van het hoofdstuk over duurzaamheid: ‘We pakken de klimaatcrisis aan’. Opvallend is dat deze partij zich als enige duidelijk afzet tegen kernenergie. Het zet een stap meer door een CO2-belasting bovenop die huidige Europese heffing in te willen voeren; wil met onze infrastructuur, havens, industrie en technologische kennis de Europese koploper worden in de circulaire economie; en ziet de essentie in van klimaatadaptief bouwen.

Conclusie

Al met al is het lastig de programma’s tegen elkaar weg te strepen. De programma’s verschillen enorm in het aantal kantjes, waardoor het aantal onderwerpen dat benoemd wordt aanzienlijk varieert. Wel mag duidelijk zijn dat de verschillen tussen de partijen ten aanzien van hun duurzaamheidambities groot zijn. Welke standpunten ‘goed’ of ‘slecht’ zijn hangt uiteraard af van ieders persoonlijke mening. Ons helpt het in ieder geval om de visies van de verschillende partijen naast elkaar te zetten en wij nemen dit zeker mee in onze overweging bij het stemmen in maart.

Al met al is het lastig de programma’s tegen elkaar weg te strepen. De verschillen tussen de partijen ten aanzien van hun duurzaamheidambities zijn groot, en de onderwerpen die worden benoemd variëren aanzienlijk.

Hoofdauteur: Laura Smid - Adviseur OchtendMensen, onderdeel van TwynstraGudde

Positief effect van thuiswerken tijdens Covid-19: Sporten na je werk!

Interview met Marcel Bours, adviseur OchtendMensen en coach en trainer bij The Kettlebell Club 

Voor de mensen die jou nog niet kennen: Wie is Marcel Bours en wat betekent een gezonde leefstijl voor jou?  

Ik ben Marcel, 28 jaar, woon in Nijmegen en ben alweer 2,5 jaar adviseur bij OchtendMensen, het jongtalentenbureau van TwynstraGudde. Op dit moment doe ik een opdracht bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daar ben ik betrokken bij project- en programmabeheersing voor het programma Vrachtwagenheffing. Voor deze opdracht zit ik normaal gesproken (niet in Covid-19-tijd red.) veel in Den Haag, en dat is meteen een mooi bruggetje naar ons gesprek. 

Vertel, wat is voor jou het bruggetje naar dit gesprek over een gezonde leefstijl 

Momenteel werk ik veel vanuit huis en uit het thuiswerken haal ik een positief effect. Ik sla het treinreizen van Nijmegen naar Den Haag nu over. Het vele onderweg zijn, heeft best veel impact op mijn gezondheid. En dat heb ik eigenlijk pas in de gaten nu ik bijna niet meer reis. Ik houd nu meer tijd over voor mijn hobby’s en ervaar een betere werk-privé balans. Het heeft mij bijvoorbeeld de mogelijkheid geboden om twee avonden per week les te gaan geven bij The Kettlebell Club. Eerder kwam ik na een dag werken pas later op de avond thuis en was ik ’s ochtends alweer vroeg op pad. Het kostte mij dan best veel fysieke én mentale energie om mijzelf van de bank te slepen en te gaan sporten. Nu klap ik aan het eind van de dag mijn laptop dicht, is het in mijn hoofd veel rustiger en heb ik mentaal en fysiek meer energie over voor gezonde activiteiten, zoals sporten. 

Ons lichaam is gemaakt om te bewegen. En met beweging houd ik mezelf niet alleen fysiek maar ook mentaal fit.

En wat motiveerde jou in de tijd dat je veel onderweg was, om jezelf toch na het werk van die bank af te slepen? 

Ik ben erg gemotiveerd om gezond te blijven. Hier spelen verschillende factoren een rol in, waaronder een blessure die ik opliep toen ik net een aantal maanden aan het werk was. Toen ik begon met werken, merkte ik dat ik veel meer zat op een dag, zowel achter de laptop als tijdens het reizen. Binnen een half jaar ben ik door mijn rug gegaan tijdens het sporten als gevolg van het vele zitten. Ik geloof er door mijn eigen ervaring in dat een mens niet gemaakt is om hele dagen stil te zitten. De uitspraak “zitten is het nieuwe roken” kennen we inmiddels allemaal. Daarnaast denk ik dat ons lichaam en onze geest gezonder blijven als we bewegen. In beweging staan we veel dichter bij onze ‘roots’. Ons lichaam is gemaakt om te bewegen. En met beweging houd ik mezelf niet alleen fysiek maar ook mentaal fit. 

Bewegen helpt jou dus niet alleen om fysiek fit te blijven, maar er zit ook een mentale kant aan voor jou. Kun je daar iets meer over vertellen?   

Jazeker. Ik merk in mijn werk en ook hiervoor tijdens mijn studie, dat ik graag na een drukke dag ’s avonds ga sporten. Na een drukke dag zit mijn hoofd helemaal vol en na het sporten op de fiets terug naar huis merk ik dan op: “Hé, wat was er vandaag eigenlijk allemaal? Oh ja, het was super druk vandaag, maar ik ervaar nu ruimte en rust”. Het is dan lekker leeg in mijn hoofd. Ik gebruik het sporten dus ook om de knop om te zetten naar een andere modus. Lekker even alles van mij af laten glijden. Dat uurtje sporten, maakt dat ik beter slaap en dat ik de volgende dag weer fris begin.  

Je bent overgestapt van crossfit naar lesgeven bij The Kettlebell Club, nu als coach. Wat motiveert jou om dit naast je werk te doen? 

Het was tijd voor nieuwe energie. Ik denk dat na een periode weer ruimte maken voor iets nieuws een normaal patroon is. Dat geldt niet alleen voor afwisseling in mijn werk, maar ook voor mijn sport. Daarnaast heb ik het altijd leuk gevonden om mensen te helpen en heb ik een achtergrond in crossfit en affiniteit met voeding en bewegingswetenschappen. Ik ben de uitdaging aangegaan om mijn kennis en kunde samen te voegen als coach. Wat ik ontzettend gaaf vind om te doen, is energie delen met mensen. Dat zie ik ook als parallel naar mijn rol in de werkopdrachten die ik doe. In essentie komt het neer op mensen verder helpen en samen ergens naartoe werken.  

Jij hebt sport geïntegreerd in jouw leven. Ik kan me voorstellen dat mensen nog erg aan het zoeken zijn naar wat hierin voor hen goed werkt. Heb jij een tip die je wilt meegeven? 

Doe iets wat je leuk vindt. In sportscholen kwam ik vaak mensen tegen die zeiden: “Ik ben er weer, want ik moet van mijn partner vijf kilo afvallen”.  Ik denk dat als je iets zoekt waar jijzelf energie uithaalt en dat je leuk vindt om te doen, je het makkelijker volhoudt en dat dat jou het meeste oplevert. Ondanks dat het je energie kost, levert het je dan ook altijd weer energie op. Doe geen dingen waar je met tegenzin naartoe gaat; dan is volhouden een stuk moeilijker. 

Hoe kijk jij naar hoe OchtendMensen voor haar medewerkers bezig is met thema’s als preventie, vitaliteit en gezondheid? 

Ik denk dat wij als organisatie met veel jonge professionals bewust bezig zijn met gezondheid, maar ook met andere thema’s van deze tijd, zoals duurzaamheid. Dat uit zich in de sportlessen die we met elkaar (digitaal) geven en volgen, het wielrennen met elkaar, maar ook bijvoorbeeld de vegetarische lunch. Ik denk en vind dat we veel leuke activiteiten ondernemen met elkaar met gezondheid en vitaliteit als focus. 

En Marcel, jij bent nu ook aangewezen als één van de sportcoaches bij OchtendMensen. We kunnen bij jou krachttraining volgen, via Teams vanuit onze huiskamer. Wat kunnen mensen verwachten als ze hieraan mee gaan doen?  

Dat is een half uur compleet afzien. (Marcel zegt dit met een knipoog… al zijn de lessen best taai, moeten we toegeven red.). Mijn trainingen zijn gefocust op rompstabiliteit en een correcte techniek. Vanuit een sterke basis kun je een lichaam veilig belasten. Ik wil mensen iets meegeven wat ze ook buiten mijn trainingen zelf kunnen gebruiken in de sportschool of thuis. 

Wat ik ontzettend gaaf vind om te doen, is energie delen met mensen. Dat zie ik ook als parallel naar mijn rol in de werkopdrachten die ik doe. In essentie komt het neer op mensen verder helpen en samen ergens naartoe werken.

Marcel Bours - Adviseur OchtendMensen en trainer/coach The Kettlebell Club

Verander­wensen op het gebied van preventie: Een blik op gezondheids-bevordering en preventie

Een interview met Sjaak de Gouw en Dennis Christmas, beiden werkzaam als directeur bij de Regionale Dienst Openbare Gezondheid (RDOG) Hollands Midden, door Ochtendmensen-adviseurs Fenna Reuvers en Noëlle van den Boom. De RDOG Hollands Midden is de ‘koepel’ van drie sectoren: Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), Regionale Ambulancezorg Voorziening (RAV) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR).

De maand november 2020 staat bij de OchtendMensen van TwynstraGudde in het teken van gezond en vitaal leven en werken. Elke week van deze maand belichten we een ander thema. Deze week staan we stil bij het thema ‘gezondheidsbevordering’. Wat is en doet de RDOG Hollands Midden? Hoe staat gezondheidsbevordering centraal in deze organisatie? Welke uitdagingen spelen er binnen de RDOG op dit thema? En wat zouden hun veranderwensen zijn voor Nederland op het gebied van preventie? Wij gingen hierover in gesprek met niemand minder dan directieleden Sjaak de Gouw en Dennis Christmas.  

Wie is Sjaak de Gouw? Kun je wat over jezelf vertellen?  

Ik heb een medische achtergrond en tegelijkertijd ben ik geïnteresseerd in beleid. In 2002 kwam ik bij de RDOG terecht. Dat voelde echt als thuiskomen. Bij de RDOG kan ik mijn medische achtergrond en interesse in beleid combineren in een omgeving die zich richt op preventie en publieke gezondheid.  

(Foto boven: Sjaak de Gouw, directeur Publieke Gezondheid RDOG Hollands Midden)

Sjaak, Wat betekent een gezonde leefstijl voor jou?  

Een gezonde leefstijl betekent veel voor mij. Op dit moment lijkt dat misschien niet zo. Door het vele vergaderen, te weinig sporten en het veel te druk te hebben, heb ik mijn gezondheid de laatste jaren een beetje verwaarloosd. Een paar jaar geleden ben ik 60 kilo afgevallen. Ik merkte dat het moeilijk was om dat vol te houden. Je moet echt moeite doen om een gezonde leefstijl te onderhouden. Nu wil ik weer proberen het goede voorbeeld te geven. Ik vind dat je als directeur Publieke Gezondheid een boegbeeld van de organisatie moet zijn.  

Wie is Dennis Christmas? Kun je wat over jezelf vertellen?  

Ik ben iemand die zich graag verdiept in nieuwe dingen. Toen ik bij de RDOG aan de slag ging, had ik geen idee wat publieke gezondheid betekende. Inmiddels heb ik goed door wat het is en waarom het zo belangrijk is. Verder vind ik werken op het snijvlak van zorg en welzijn en bedrijfsvoering fascinerendHet gaat om goede publieke zorg tegen aanvaarbare kosten.

Volgens mij is het verschrikkelijk om eenzaam en ongezond je laatste levensfase door te maken. Een GGD kan daar een positieve bijdrage aan leveren.

Dennis, Wat betekent een gezonde leefstijl voor jou?

Ik heb van mijn werk mijn hobby gemaakt. Daardoor besteed ik soms te weinig aandacht aan mijn lijf en mijn sociale omgeving. Zorgen dat alles in balans blijft, vind ik best een opgave. De afgelopen jaren heb ik de televisie vrijwel afgezworen, dat geeft veel tijd extra om na te denken en te praten. Wel vaak over het werk… Om aan mijn beweging te komen, neem ik altijd de trap en zoveel mogelijk de fiets. 

Ik ben nogal van de positieve gezondheid: de mens is niet alleen maar ziek, maar leert omgaan met ziekte of probeert het te bestrijden. Publieke gezondheid en focus op preventie en positieve gezondheid kunnen helpen om de extra jaren levensverwachting ook in gezondheid te kunnen leven. Want volgens mij is het verschrikkelijk om eenzaam en ongezond je laatste levensfase door te maken. Een GGD kan daar een positieve bijdrage aan leveren.  

Jullie zijn werkzaam als directieleden bij de RDOG Hollands Midden. Kunnen jullie wat meer vertellen over de RDOG Hollands Midden? Wat is en doet de RDOG?   

Sjaak: De kernactiviteiten van de RDOG zijn het bewaken, bevorderen en beschermen van de gezondheid van burgers in de regio. Het gaat altijd om een vorm van publieke gezondheid in combinatie met veiligheid. Een onveilige omgeving is ook een bedreiging voor de gezondheid. De RDOG is zowel bezig met het versterken van het vermogen van burgers – of het nu gaat om ouders, opvoeding of huiselijk geweld – als het bevorderen van het vermogen van burgers en de sociale en fysieke omgeving.  

We richten ons vooral op vormen van collectieve preventie en dan met name op de jeugd, omdat een gewoonte die je jong aanleert ook voor de toekomst nut heeft.

Hoe staat gezondheidsbevordering/preventie in de organisatie centraal?   

Sjaak: We richten ons vooral op vormen van collectieve preventie en dan met name op jeugd in de leeftijdscategorie tussen de 0 en 18 jaar, bijvoorbeeld op scholen en sportverenigingen. Daar proberen we door de ‘gezonde kantine’ of de ‘gezonde school’ ervoor te zorgen dat de omgeving waar kinderen verblijven, uitnodigt tot gezond eten en bewegen. We richten ons met name op de jeugd, omdat een gewoonte die je jong aanleert ook voor de toekomst nut heeft. 

Dennis: Dat is bijvoorbeeld te zien aan de nieuwe organisatiestructuur, waarbij collectieve preventie/gezondheidsbevordering één van de speerpunten van de organisatie wordt. 

Welke uitdagingen spelen er (naast Corona) binnen de RDOG op het gebied van gezondheidsbevordering? 

Dennis: Preventie blijft een ingewikkeld stukje werk. Wat je ziet, is dat over het algemeen bij preventie de opbrengsten niet in hetzelfde laatje vallen als de kosten. En dat is in Nederland best een probleem. Bijvoorbeeld: Als wij met preventie kunnen bereiken dat minder mensen gaan roken, dan worden uiteindelijk de ziekenhuiskosten lager omdat er minder COPD-patiënten zijn. Maar uit dat potje geld kunnen wij onze kosten niet dekken; ook niet als wij aantoonbaar maken dat het zo’n effect heeft. Dat soort schotten maakt het ingewikkeld om sommige preventieprogramma’s door te zetten.    

Sjaak: Daar komt nog bij dat de financiën van gemeenten – in het kader van decentralisatie – worden beïnvloed door de gezondheid van de bevolking. In de gemeentelijke politiek heb je een beleidscyclus van vier jaar, terwijl je voor preventie een beleidscyclus van 20 jaar nodig hebt. Als je kinderen in staat stelt te sporten, dan zie je dat pas op hun vijftigste terug in een betere gezondheid. De financiële berekening is dus wel te maken, maar het blijft lastig om gemeenten meer te laten investeren in preventie omdat het effect moeilijk aan te tonen is.   

En ten slotte: preventie van 100 jaar geleden – toen we begonnen met sociale geneeskunde – ging over drinkwater, slechte lucht en arbeidsomstandigheden. Door maatregelen voor de omgeving hebben we veel gezondheidswinst behaald. Nu zie je dat we het gedrag van mensen proberen te beïnvloeden, en dat is een grote uitdaging.  

Mijn veranderwens is dat we de kennis krijgen om achterstandsgroepen effectief te bereiken.

Hebben jullie veranderwensen voor Nederland op het gebied van preventie?  

Dennis: Ik denk dat gezondheidszorg alleen maar houdbaar blijft als we preventie op nummer 1 zetten. Dat is echt heel erg belangrijk. Wat mij betreft hoort het ook bij preventie dat je in de zorg ook dingen niet doet, noem het ‘kostenpreventie’. Dan kijk je naar de kwaliteit van leven en de impact van de behandeling op het welzijn en voer je daar het gesprek over. Dat ligt maatschappelijk nog erg gevoelig.

Sjaak: Dat we de kennis krijgen om achterstandsgroepen effectief te bereiken. Als we het bijvoorbeeld hebben over het gebruikte taalniveau, dan begrijpt 85% van de mensen dit, maar 15% van de mensen begrijpt het niet. Juist die 15% willen we graag bereiken. Als je in staat bent de kennis en ‘tools’ te hebben om die groep te bereiken, dan zouden we echt tot een gezondere manier van leven kunnen komen. 

Preventie blijft een ingewikkeld stukje werk. Wat je ziet, is dat over het algemeen bij preventie de opbrengsten niet in hetzelfde laatje vallen als de kosten. En dat is in Nederland best een probleem. Ik denk dat gezondheidszorg alleen maar houdbaar blijft als we preventie op nummer 1 zetten.

Dennis Christmas - Directeur Bedrijfsvoering en Programma's RDOG Hollands Midden

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven