Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Leren adviseren

Opleiding Leren adviseren OchtendMensen

Sta stevig in je schoenen als adviseur

 • Oefen met casussen uit jouw praktijk
 • Ontdek wie jij bent als professionele adviseur
 • Krijg inzicht in kennis en kunde van het adviesvak

Hoe zorg je dat jouw advies niet in de bureaula belandt, maar echt impact heeft? In onze opleiding ‘Leren adviseren’ doe je inzichten op over wat er bij het vak van een interne of externe adviseur komt kijken. Je ontdekt welke kwaliteiten en methodieken jij kunt inzetten om jouw persoonlijke impact groot(s) te laten zijn.

Inhoud van de opleiding Leren adviseren

In de opleiding ‘Leren adviseren’ ga je aan de slag met de volgende onderwerpen:

 • Hoe ziet jouw professionele netwerk eruit?
 • Wat is het speelveld van de adviesvraag?
 • Wie ben jij als persoon?
 • Welk instrumentarium zet jij in als adviseur?
 • Welke competenties helpen jou als adviseur?

We behandelen theorie en modellen rondom het vak van adviseur, kijken naar de rollen van de adviseur en nemen daarbij een stuk over organisatiekunde mee. Daarnaast is er ruime aandacht voor de bijbehorende vaardigheden, zoals gesprekstechnieken, werken met een groep, feedback geven en presenteren.

Je gaat aan de slag met casussen uit je eigen praktijk en oefent met gesprekscoaches die je persoonlijke tips geven. Zo verbinden we theorie met de praktijk en kun je oefenen in een veilige omgeving.

Hybride leren

De opleidingsdagen vinden plaats op locatie. Wij geloven dat je optimaal van elkaar kunt leren als je fysiek bij elkaar bent.

Daarnaast krijg je toegang tot HubPer: ons online leerplatform. Op deze plek kun je de opleidingsdagen voorbereiden, lees je theorie en ga je aan de slag met opdrachten. Alles in je eigen tijd en tempo.

Doelgroep, data, locatie en kosten

Doelgroep: Starters met WO werk-/denkniveau en kritisch en reflectief denkvermogen. Eén tot drie jaar werkervaring in beleids-, project-, staf- en/of adviesrollen

Groepsgrootte: 12 – 14 personen

Locatie: Omgeving Utrecht, goed bereikbaar met OV

Kosten: €3.600,–, exclusief BTW en exclusief kosten voor overnachting en verblijf

Duur en periode: Drie maanden, november 2022 – februari 2023

Data opleidingsdagen:

 • vrijdag 4 november 2022, 09.00 – 13.00 uur (online)
 • donderdag 24 en vrijdag 25 november 2022, 09.00 – 17.00 (inclusief overnachting)
 • woensdag 7 december 2022, 09.00-17.00 uur
 • vrijdag 23 december 2022, 09.00-17.00 uur
 • vrijdag 27 januari 2023, 09.00-17.00 uur
 • vrijdag 17 februari 2023, 09.00-17.00 uur

Meer informatie of aanvragen verkennend gesprek

Wil je meer informatie over deze opleiding of één van onze andere kerntrajecten? Neem contact op met onze talentmanager Noëlle van den Boom.

Wil je deelnemen aan ‘Leren adviseren’? Meld je via onderstaand formulier aan voor een verkennend gesprek.

Het Academy-team van Ochtend­Mensen stelt zich voor

Academy-team OchtendMensen

De OchtendMensen Academy

Bij OchtendMensen staat jouw ontwikkeling voorop. In onze OchtendMensen Academy – ons driejarig opleidingstraject voor jonge professionals – geven wij jou de ruimte en verantwoordelijkheid voor wat jij leert en stimuleren jou om jezelf te blijven uitdagen. Eén van onze uitgangspunten daarbij is dat je vooral veel leert in het werk. Daar gebeurt het! Daarnaast geloven wij in de eigenheid en talenten van mensen. Daarom hebben we een stevig opleidingsprogramma waarin we, naast theorie en methodieken, ook veel aandacht besteden aan de vraag “wie ben jij?”.

Onze Talentmanagers en Opleidingscoördinator werken voortdurend aan het verder verbeteren van ons uitgebreide opleidingsprogramma en begeleiden jou bij jouw ontwikkeling. Ben je benieuwd wie zij zijn en wat zij doen? Recent hebben wij ons opleidingsteam uitgebreid en we stellen hen graag aan je voor.

De Talentmanagers van OchtendMensen: Noëlle van den Boom en Andrea Tempelman

Onze Talentmanagers Noëlle en Andrea werken aan het continu verbeteren en ontwikkelen van ons opleidingsaanbod. Zo zorgen zij ervoor dat onze opleidingen aansluiten op de markt, de rollen waarin onze adviseurs werkzaam zijn en de leerthema’s van de groep. Daarnaast coachen Noëlle en Andrea onze jonge professionals in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en verzorgen zij een aantal trainingen in de opleidingen.

Noëlle van den Boom en Andrea Tempelman, Talentmanagers bij OchtendMensen

De Opleidingscoördinator van OchtendMensen: Stéphanie Luijks

Als Opleidingscoördinator zorgt Stéphanie ervoor dat alles rondom de verschillende opleidingsmomenten goed geregeld is. Van het maken van alle (persoonlijke) opleidingsplanningen, de coördinatie en afstemming met de verschillende trainers en opleidingslocaties tot de fysieke en digitale beschikbaarheid van opleidingsmaterialen. Overzicht creëren, verbetermogelijkheden zien, betrokkenen met elkaar verbinden en heldere communicatie zijn kernwoorden die hierbij aansluiten.

Stéphanie Luijks, Opleidingscoördinator bij OchtendMensen

Enthousiast geworden? Lees hier dan meer over werken bij OchtendMensen, waarvan deze Academy integraal onderdeel uitmaakt.

Ontbijten met Defensie: Drie lessen in adaptief verduur­zamen

Adaptieve samenwerkingsvormen verduurzaming Defensie OchtendMensen

Artikel door Laura Smid, adviseur OchtendMensen, d.d. 21 januari 2022

Afbeelding: Ondertekening van de Green & Social Deal tussen Defensie en gemeenten in de regio Utrecht. V.l.n.r.: Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie), Commandant der Strijdkrachten Martin Wijnen en burgemeester Gerolf Bouwmeester (Leusden). Bron: GREGORY FRÉNI, via Leusder Krant.

Vanuit het fenomeen ‘Ontbijtpraktijken’ nodigt OchtendMensen professionals uit om hun praktijkervaring en inzichten over een bepaald maatschappelijk vraagstuk te delen met onze adviseurs, met veel ruimte voor vragen en discussie. Eerder spraken we al met onder andere met de ANWB en met bol.com.

Obstakels en kansen in duurzame transities

Dit keer was het de beurt aan Jeroen Haans. Als projectmanager Adaptieve Krijgsmacht Duurzaamheid houdt hij zich bezig met adaptieve samenwerkingsvormen bij de verduurzaming van defensie. Hier ontstond een mooi gesprek over de obstakels en kansen in duurzame transities. Wij trokken hieruit drie belangrijke lessen die wij graag delen!

Les 1: Surf mee op de golven (die er al zijn)

Een nieuw traject opzetten kost enorm veel energie. Daarnaast wordt een nieuw traject door hoger management niet altijd als belangrijk gezien; zij zijn druk genoeg met de dagelijkse gang van zaken of andere prio’s. Tegendruk voorkom je door te zoeken naar dat wat bij het bestuur wél ‘on top of mind’ is en daarop aan te haken.

Zo staat defensie voor een enorme revitaliseringsopgave voor haar vastgoed. Door de energieopgave naast de revitaliseringsopgave te leggen, worden koppelkansen zichtbaar. Jeroen presenteerde de kazerne als mogelijke regionale energie-hub die Nederland voorziet van energie, mocht het Nederlandse elektriciteitsnetwerk worden platgelegd. Zo is de duurzaamheidsopgave gekoppeld aan de veiligheidsopgave, waarbij beide opgaven elkaar versterken. Kortom, ga op zoek naar dat wat hoog op de bestuurlijke agenda staat en identificeer een koppeling die het heeft met jouw initiatief. Zo surf je direct met de wind in je rug!

Les 2: Zoek naar gemeenschappelijk voordeel

De verduurzamingsopgave is complex en vraagt om een nieuwe manier van samenwerken en een nieuwe rolverdeling tussen organisaties. Organisaties hebben eigen doelen die vaak in elkaars verlengde liggen en de potentie hebben om elkaar te versterken. Het vinden van het gemeenschappelijke hoofddoel doe je door verschillende partijen samen te brengen en alle belangen op tafel te leggen. Wees aan de voorkant duidelijk en transparant over wat je wel en niet kan en wilt. Dit zorgt voor openheid, vertrouwen en begrip. Durf je kwetsbaar op te stellen. Vervolgens bepaal je gezamenlijk waarin je elkaar ondersteunt en wat je beter kunt overlaten aan de ander.

Defensie beschikt over veel terrein wat niet allemaal even intensief wordt gebruikt en waar onderhoudskosten aan verbonden zijn. Defensie wil haar terrein echter niet verkopen. Tegelijkertijd zoekt de gemeente naar ruimte voor duurzame opwekking van elektriciteit. Beide partijen hebben dus een mogelijk belang bij een zonnepark op het terrein van defensie voor 15 tot 20 jaar. Maar wie heeft het meeste baat bij dit project en zou dus de meeste ‘effort’ moeten maken? Is het mogelijk om de standaard rolverdeling los te laten en de regie in handen te leggen van, in dit geval, de gemeente, terwijl defensie een meer faciliterende rol op zich neemt? Door andere organisaties in hun kracht te zetten, hoef je niet alles zelf te doen.

“Durf je kwetsbaar op te stellen. Vervolgens bepaal je gezamenlijk waarin je elkaar ondersteunt en wat je beter kunt overlaten aan de ander.”

Les 3: Realiseer ‘commitment’ vanuit de top

Commitment vanuit de top is belangrijk voor het verloop van de transitie. Uiteindelijk moet er besloten worden hoe je omgaat met capaciteit, investeringen en processen. Een officieel akkoord van hogerop voegt kracht toe aan je transitie. Om commitment in de top te bewerkstelligen, helpt het om de consequenties als er geen actie wordt ondernomen duidelijk te maken. Laten we het gebeuren of gaan wij vroeg anticiperen en houden we zelf de regie? Echter, het scherp wegzetten van de consequenties is een lastige boodschap om te brengen en wordt niet altijd gewaardeerd. Denk aan de Toeslagenaffaire, de gaswinning in Groningen, de vervuiling in IJmuiden. Zaken waar de consequenties al langere tijd duidelijk waren, maar die lang hebben moeten wachten op aandacht vanuit de top.

In juni 2021 tekende defensie samen met de gemeenten Amersfoort, Leusden en Soest de Green & Social Deal (zie afbeelding) waarin de partijen afspraken samen te werken aan duurzaamheid en energieneutraal bouwen, opleidingsmogelijkheden, economie en cultureel erfgoed. Deze deal is ondertekend door de toenmalig staatssecretaris en de burgemeesters. Wanneer je te maken krijgt met hindermachten vanuit de partnerorganisaties, kan je op deze ondertekening terugvallen en sta je sterker.

Wees bewust van het rijpingsproces en enjoy the ride!

Tot slot is het voor ons als adviseurs goed om bewust te zijn van het rijpingsproces binnen grote organisaties. Eigen ambities, intrinsieke motivatie en ongeduld kunnen valkuilen zijn: mensen hebben ruimte nodig om te wennen en te begrijpen. Hoe belangrijk een transitieopgave ook is, er spelen vaak meer opgaven die de nodige aandacht vragen. Als projectleider Duurzaamheid ben je van veel factoren afhankelijk.

Om je eigen energie op pijl te houden, sluiten we af met drie tips: bepaal je eigen mijlpalen, wees trots op wat je bereikt en focus niet alleen op snelheid.

Meer weten over wat wij doen binnen het thema Energie en Duurzaamheid? Check onze themapagina.

Opleidings­traject ROOTS: van gedrag naar de kern

Kerntraject Roots Academy OchtendMensen

In het derde jaar van OchtendMensen staat het kerntraject ‘ROOTS’ op het programma; het laatste grote opleidingsonderdeel van ons driejarige leer-werktraject voor jonge professionals. Dit programma beleef je met OchtendMensen-collega’s die in dezelfde fase van hun drie jaar bij OchtendMensen zitten als jijzelf.

Een halfjaar lang ging OchtendMensen-adviseur Chris van der Sluijs aan de slag met een drietal vragen: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Welke actie ga ik ondernemen?’. In deze blog deelt hij zijn ervaringen met de opleiding ROOTS.

"Om je eigen gedrag effectief te laten zijn en om beweging te creëren, is het handig om te weten hoe je van nature reageert en welke overtuigingen er onder ten grondslag liggen."

Chris van der Sluijs - Adviseur OchtendMensen

Terug naar de basis en dit doorvertalen naar vervolgstappen

De eerste gezamenlijk aftrap van dit kerntraject was een tweedaagse in een rustig huis buiten Ouderkerk aan de Amstel. Met uitzicht op landerijen en de skyline van Amsterdam in de verte voelde ik gelijk de rust. Deze tweedaagse werd bestempeld als ‘stevige start’ en stond in het teken van terug naar je ‘roots’ oftewel je wortels. We startten met een korte kennismaking en intake. Verschillende onderdelen kwamen aan bod. Zo tekenden we een eigen tijdlijn van ons leven en beschreven we welke overtuigingen bij specifieke momenten op die tijdlijn een rol speelden. Ook mochten we ervaren hoe een familieopstelling gaat en deden hieruit inzichten op over het systeem waarin we ons bevinden. Al deze onderdelen waren confronterend en inzichtgevend tegelijkertijd. Door dit met elkaar te delen werden inzichten versterkt, leerden we elkaar op een andere manier kennen en leerderen we ook van elkaars ervaringen en inzichten.

Na deze sprong in het diepe volgden in de loop van de maanden verschillende onderdelen om verdere persoonlijke verdieping te zoeken: paardencoaching, een meeloopdag met een persoon naar keuze, intervisie en een boksclinic. De verschillende benaderingen gaven een andere en aanvullende kijk op de drie vragen: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Welke actie ga ik ondernemen?’. We sloten af met een tweedaagse op dezelfde rustgevende locatie. Hierin lag de nadruk op het bundelen van alle ervaringen en de vertaling maken naar vervolgstappen.

Wat leverde ‘Roots’ mij op

Het deelnemen aan het kerntraject ‘Roots’ heeft mij geholpen om mijn eigen gedrag eerder te leren herkennen, waardoor ik nu begrijp waar dit gedrag vandaan komt en ik er bewuster op kan anticiperen. In het werk als adviseur en projectleider/-manager gaat het vaak ook om hoe je mensen kunt beïnvloeden. Om je eigen gedrag effectief te laten zijn en om beweging te creëren, is het handig om te weten hoe je van nature reageert en welke overtuigingen er onder ten grondslag liggen. Zowel werk- als privégerelateerd heeft dit kerntraject mijn ‘roots’ versterkt en mijn zelfkennis verrijkt.

Op onze Academy-pagina vind je alle informatie over het driejarige leer-werktraject dat de jonge professionals van OchtendMensen volgen.

Ontbijten met de ANWB: Drie lessen over de toekomst van duurzame mobiliteit

Nieuwe vormen van mobiliteit

Door Evita Dupker, 15 oktober 2021

Vanuit het fenomeen ‘Ontbijtpraktijken’ nodigt OchtendMensen professionals uit om hun praktijkervaring en inzichten over een bepaald maatschappelijke vraagstuk te delen met onze adviseurs. Op een vrijdagochtend, onder het genot van koffie en thee en met veel ruimte voor discussie. Dit keer was het de beurt aan Patricia Bakker, als content- en marketingstrateeg verantwoordelijk voor het opstellen en uitrollen van de contentstrategie voor de zakelijke markt van de ANWB. Patricia nam ons mee in de wondere wereld van de mobiliteit. Wij trokken drie belangrijke lessen uit haar inzichten.

“Niemand weet nog precies hoe de nieuwe wereld van mobiliteit eruit komt te zien en wat de impact is voor mobiliteitsbedrijven en hun berijders.”

Patricia Bakker - Senior content marketeer ANWB

Les 1: Mobiliteitspartijen moeten opnieuw op zoek naar hun rol in de keten

Zowel de fysieke als de digitale mobiliteit bevinden zich in een transitie op het gebied van duurzaamheid, technologie, betaalbaarheid, en daarmee als systeem ‘an sich’, aldus Patricia. “De manier waarop we ons verplaatsen, verandert. We willen steeds sneller en verder reizen, maar nieuwe vormen van mobiliteit moeten wel rendabel zijn. En tegelijkertijd wordt duurzame mobiliteit een vereiste. Covid-19 heeft deze ontwikkelingen nog meer versneld. We zijn ineens plaats- en tijdsonafhankelijk gaan werken. En we zien nu dat kantoren een andere functie krijgen, namelijk puur voor ontmoetingen en verbinding.” Kortom: mobiliteit als systeem moet helemaal anders worden georganiseerd.

Dit gegeven zorgt voor grote strategische uitdagingen voor partijen in de mobiliteit, zoals de ANWB. De snelheid van de transitie is voor sommige organisaties lastig bij te houden. Zij moeten rekening houden met een steeds veranderende dynamiek binnen de mobiliteit vanwege de vele nieuwe toetreders op de markt. Ze moeten (en willen) steeds meer verantwoordelijkheid nemen op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid, maar moeten daarin wel op zoek naar een slim verdienmodel. En de keuze is reuze: Stap je in op elektrisch rijden? Op delen of op ‘hebben’? Op micromobiliteit of op ’the last mile’? Alleen of liever samen? Al deze strategische uitdagingen leiden ertoe dat veel partijen opnieuw op zoek moeten naar hun rol in de keten.

Les 2: Een succesvolle mobiliteitstransitie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Ook de ANWB bevindt zich in het proces van zichzelf opnieuw uitvinden. “Mobiliteitspartijen zoals de ANWB moeten op zoek naar andere en nieuwe vormen van samenwerking. Binnen maar ook júist buiten de traditionele branches.”

Een succesvolle mobiliteitstransitie is, aldus Patricia, een gezamenlijke verantwoordelijkheid van mobiliteitsleveranciers zoals de ANWB, complementaire bedrijven zoals Uber of Shuttel, en de overheid. Vanuit deze samenwerkingsverbanden ontstaan de nieuwe vormen van mobiliteit: producten en diensten waarbij financiële risico’s gedeeld worden en positief rendement behaald wordt. En belangrijker: zo blijft Nederland op een duurzame manier bereikbaar en blijven we letterlijk met elkaar in verbinding.

Les 3: Het versnellen van technologische ontwikkelingen vereist centrale afspraken en meer datadeling

En wat leveren zulke samenwerkingsverbanden dan op? Als voorbeeld noemt Patricia het Deltaplan van de Mobiliteitsalliantie: een samenwerkingsverband van 25 mobiliteitspartijen dat is opgericht om ervoor te zorgen dat de bewegingsvrijheid van Nederland ook in de toekomst behouden blijft. Dit ambitieuze plan biedt voor veel van de hedendaagse uitdagingen binnen de mobiliteit een oplossing. Je leest er over mobiliteitsknooppunten (‘hubs’ aan de rand van de stad waar alle mobiliteitsvormen samenkomen) tot aan MaaS: ‘Mobility as a Service’. Denk hierbij bijvoorbeeld aan één app waarin je alle mobiliteitsbehoeften bij elkaar hebt en waarin je je vervoer dus kunt plannen, boeken, betalen én gebruiken.

Waarom is een dergelijke app er nu eigenlijk nog niet? “Echt goede MaaS-oplossingen zijn er inderdaad nog weinig. Je ziet vooral veel losse partijen die deeloplossingen bieden. Het is namelijk erg complex om alle aanbieders aan elkaar te koppelen: je kunt niet zomaar met honderden partijen tegelijk in gesprek. En hier zijn ook nog niet genoeg werkende API(‘application programming interface’)-oplossingen voor. Want welke data ga je precies gebruiken, op welke manier, en van wie is of wordt deze data? Daar zijn de meningen over verdeeld.”

Wij hebben genoten en veel opgestoken van onze Ontbijtpraktijk met de ANWB.

Meer over wat wij doen binnen de thema’s Stad, Natuur & Mobiliteit lees je op onze themapagina. En als je wilt weten waar OchtendMensen aan werken op energie- en duurzaamheidsgebied, dan kun je dat hier zien.

Summer­Course over leiderschap: van commando’s tot kunstenaars

SummerCourse OchtendMensen 2021 groepsfoto skutsje

Door: Bregje Titulaer en Jill Ober, september 2021

Elk jaar organiseert OchtendMensen de zogenaamde SummerCourse, waarbij we van vrijdag tot en met zondag op pad gaan met alle – inmiddels 60 – OchtendMensen. De SummerCourse bestaat altijd uit een opleidingsdag en verder vooral uit sport, spel, lekker eten en plezier. In voorgaande jaren zijn locaties zoals Parijs en de Ardennen voorbij gekomen. Dit jaar moesten we het binnenslands houden vanwege de onzekerheden rondom het Corona-virus. Gevaccineerd én daar bovenop Getest voor Toegang gingen wij veilig en goed beslagen op weg. De prachtige locaties in de Achterhoek en Friesland en het stralende zomerweer hebben deze editie van de SummerCourse er zeker niet minder leuk op gemaakt! Graag vertellen we je in deze blog over de opleidingsdag van onze SummerCourse.

Leiderschap in soorten en maten

Op de opleidingsdag van onze SummerCourse stond het thema leiderschap centraal. Hier zijn we op twee zeer uiteenlopende manieren mee aan de slag gegaan. De dag was opgedeeld in twee delen en twee groepen, die halverwege de dag van programma wisselden.

Van commando’s…

De eerste groep startte met een heuse Special Force Experience door commando’s in het Blackout Airsoft Centrum Didam. Het programma begon met een keynote waarin we werden meegenomen in de dagelijkse realiteit van de commando’s. Commando’s maken gebruik van effectief leiderschap, waarin onder andere structuur en het opvolgen van bevelen een grote rol spelen. Naast dat het heel interessant was om meer te horen over de missies en avonturen die zij meemaken, leerden we ook dat er verassend veel overeenkomsten zijn tussen het werk van de commando’s en ons eigen werk als jonge professionals. Voor beide zijn thema’s zoals leiderschap, samenwerken, eenvoud, vertrouwen en aanpassingsvermogen van groot belang.

Nadat we onze theoretische kennis over deze onderwerpen hadden vergroot, was het tijd voor wat stevige actie. De commando’s lieten er geen gras over groeien en een speedmars en stormbaan werd meteen ingezet. En als team blijf je dan bij elkaar; de zwakste schakel bepaalt je kracht. Vervolgens begon onze eerste missie als commando’s waarbij we een ‘gewonde collega’ moesten bevrijden uit een winkelcentrum in vijandelijk gebied. Waarbij de commando’s als onze tegenstanders fungeerden: pittig! Terwijl de adrenaline nog door ons lijf joeg, was het alweer tijd om de volgende missie als team te plannen. We moesten in een woestijngebied een blackbox zien terug te halen uit een neergestort vliegtuig. We werden hierbij niet alleen fysiek op de proef gesteld, maar werden ook uitgedaagd om onder druk een plan van aanpak te maken, teamrollen te verdelen, de rust te behouden, duidelijk met elkaar te blijven communiceren en gezamenlijk onze doelen te behalen.

tot kunstenaars

Leiderschap kan op veel verschillende manieren worden ingevuld; daar kwamen we in het tweede onderdeel van de dag wel achter. Na een energieke ochtend konden we even ontspannen terwijl we een introductie kregen van kunstenaar Yonah de Beer over situationeel leiderschap en schilderen. Situationeel leiderschap gaat erover dat je je leiderschapsstijl aanpast aan je omgeving, je opdracht of de mensen om je heen. Door je leiderschapsstijl aan te passen aan de situatie kun je hier zo effectief mogelijk op inspelen. De opdracht voor vandaag was: jij bent de leider over je eigen doek. Voelt het goed? Ga er dan vooral mee door! Doe af en toe een stapje naar achteren en kijk naar het geheel. En als je toch ineens een hele andere richting op wilt, volg je je ingeving en zet je je gedachte op het doek. Buiten in het zonnetje, met wat chille beats op de achtergrond, zat iedereen met een groot doek voor zich en omringd door verfspullen. Al vrij snel begonnen er allemaal heel verschillende maar prachtige kunstwerken te ontstaan.

"Van twee uitersten van leiderschap neem ik lessen mee in mijn dagelijkse werk."

Bregje Titulaer - Adviseur OchtendMensen

Lessen die we meenemen in ons werk

Al met al was het een zeer uiteenlopende en succesvolle opleidingsdag van onze SummerCourse! Onze adviseurs hebben twee uiterste stijlen van leiderschap ondervonden en nemen van beide onderdelen een aantal lessen mee in hun dagelijks werk. Daarnaast hebben we elkaar weer een heel stuk beter leren kennen.

We hebben aan de ene kant geleerd om onder druk ons hoofd koel te houden, het overzicht niet uit het oog te verliezen, goed te blijven communiceren en samenwerken en leiding te accepteren. Maar we hebben ook geleerd om ons eigen gevoel te durven volgen, een stapje achteruit te kunnen doen en ons aan te passen aan de situatie.

Wil je meer weten over solliciteren of werken en leren bij OchtendMensen, neem dan contact op met Bregje of Jill; de auteurs van deze blog. En meer over solliciteren of je inschrijven voor onze inhousedag lees je hier.

Meer over het leergedeelte van ons driejarige werkleertraject lees je op onze pagina over de OchtendMensen-Academy.

Opleidings­traject GRIP!: Leren structureren en organiseren

Frederieke Sedee Adviseur OchtendMensen TwynstraGudde

De adviseurs van OchtendMensen zijn van maandag tot en met donderdag werkzaam voor hun opdrachtgevers. Maar op vrijdag runnen zij met z’n allen OchtendMensen, ieder met een eigen interne taak. En op vrijdag volgen zij opleiding. Persoonlijke ontwikkeling staat namelijk bij OchtendMensen voorop. Iedere adviseur volgt naast diverse masterclasses en leerateliers over verschillende (inhoudelijke) thema’s ook drie kerntrajecten. Al deze onderdelen samen vormen het uitgebreide driejarige opleidingstraject van OchtendMensen. In deze blog deelt OchtendMensen-adviseur Frederieke Sedee haar ervaringen met het kerntraject GRIP!.

Overzicht en rust in je hoofd en je agenda

Je herkent het vast wel: er komt een mailtje binnen en je bent geneigd meteen te kijken van wie de mail komt en wat er precies in staat. Het liefst reageer je ook meteen. Dat laat namelijk zien dat je hard werkt en het kan ook gelijk van je eigen to-do-lijst af. Maar in de praktijk ben je afgeleid. Het duurt eventjes voordat je weer op hetzelfde concentratieniveau bent als voordat de mail binnenkwam. Hoewel je snel op de mail hebt gereageerd, ben je in de praktijk niet efficiënt bezig.

Tijdens het kerntraject GRIP! leerden we diverse (deels praktische) vaardigheden waar je niet alleen als jonge professional, maar ook in de rest van je carrière profijt van hebt. Hoe deel je je agenda efficiënt in? Hoe kan je het beste je to-do-lijst bijhouden? Op welke momenten werk jij met de meeste energie? En hoe voorkom je dat je bepaalde taken steeds voor je uit schuift en daar nooit aan toe komt? Deze vaardigheden kon ik meteen de volgende dag toepassen in mijn werkzaamheden: superfijn!

"Tijdens het kerntraject GRIP! heb ik (praktische) vaardigheden opgedaan waar ik de rest van mijn carrière profijt van ga hebben!"

Frederieke Sedee - Adviseur OchtendMensen

Project-, proces- en programmamanagement: zoek de verschillen

Naast de meer praktische vaardigheden wordt in het kerntraject GRIP! veel aandacht besteed aan verschillende werkvormen, zoals project-, proces- en programmamanagement. In de praktijk worden deze begrippen soms door elkaar heen gebruikt. De verschillen zijn bovendien niet altijd voor iedereen even duidelijk. Gedurende een aantal weken stond bij GRIP! telkens één van deze vormen centraal.

Veelal begon de opleidingsdag met een meer theoretische toelichting op een werkvorm. Hierbij werd ook veel aandacht besteed aan de manier waarop je de werkvorm het beste toe kan passen in de praktijk. In de middag konden we vervolgens de opgedane inzichten zelf toepassen in verschillende casussen. Zo hielden we ons in kleine groepjes bezig met een casus over het toekomstbestendig maken van de Veluwse vakantieparken. Vanuit de theorie van programmamanagement hebben we dit vraagstuk benaderd en gekaderd. Door deze combinatie van theorie en praktische toepassing blijft de opgedane kennis beter hangen. Bovendien zorgt dit ervoor dat je leert hoe je deze kennis toe kunt passen in je eigen opdrachten.

Aanleren algemene vaardigheden én aandacht voor persoonlijke leervragen

Tijdens het kerntraject GRIP! doe je als jonge professional niet alleen veel algemene kennis en vaardigheden op, maar je leert ook meer over jezelf. Tijdens dit opleidingstraject werkt iedere adviseur namelijk ook aan een eigen, individuele leervraag. Deze leervraag kan gericht zijn op je opdracht, maar kan ook meer algemeen van aard zijn.

Mijn leervraag besprak ik zowel met een professionele trainer als met de andere deelnemers. Het zoeken naar inzicht in mijn leervraag liep door het hele opleidingstraject heen, en mijn opgedane inzichten kon ik direct toepassen in de praktijk. Nieuwe vragen die opkwamen konden ook gelijk worden voorgelegd tijdens de training. Voor mij was het een unieke mogelijkheid en ontzettend leerzaam om zo bezig te zijn met mijn persoonlijke ontwikkeling als adviseur!

Wil je meer weten over solliciteren of werken en leren bij OchtendMensen, neem dan contact met mij op. En meer over solliciteren of je inschrijven voor onze inhousedag lees je hier.

Ben je al aan het werk, maar mis je een deel reflectie? De OchtendMensen-Academy staat ook open voor jonge professionals uit andere organisaties. Ook de junior-adviseurs van onze moederorganisatie TwynstraGudde volgen ons opleidingstraject. Wil je meer weten over deze mogelijkheid? Neem dan contact met op met onze Talentmanager Noëlle van den Boom!

Leeratelier Grenzen & Balans: Durf jij een rechtse directe uit te delen?

Marjolein Wesselo Adviseur OchtendMensen TwynstraGudde - boksen

Je eigen patronen in denken, voelen en handelen leren kennen

Als je studeert, leer je om vooral op je ratio af te gaan. Je hoofd is leidend voor de academische prestaties die je levert. Van analytisch essay tot genuanceerde these: je verstand leidt de weg. Maar onder dat verstand liggen patronen die steeds terugkeren in hoe jij denkt, voelt en handelt.

In de opleiding van OchtendMensen zitten veel aanknopingspunten om je eigen patronen te ontdekken en ermee te werken. Dat doen we onder andere in het leeratelier Grenzen & Balans; in de wandelgangen bij OchtendMensen ook wel het leeratelier Boksen genoemd. Dit leeratelier is veelbesproken onder onze adviseurs. Want wie durft een klap uit te delen? Hoe reageer je op een klap, en wat zegt dat over jou?

Ook Ochtendmensen-adviseur Elske Rotteveel mocht – na lang verheugen – eindelijk de bokshandschoenen aantrekken. In deze blog neemt ze jullie mee in haar ervaring en vertelt ze dat boksen een onthullende manier blijkt om jezelf te leren kennen.

Je eigen leervraag als rode draad

In ons leeratelier Grenzen & Balans leg je samen met coach, voormalig bokser en karatekampioen Robin van Soolingen je eigen patronen bloot.

Op een vrijdagochtend, in een kleine groep, in sportkleding en met lichtelijk zenuwachtige koppies starten we met een gesprek. Robin vertelt over zichzelf, en na zijn indrukwekkende verhaal over zijn leven vertellen wij over onszelf. Vooraf hadden we nagedacht over wat we graag wilden onderzoeken in dit leeratelier en wat we wilden bereiken. Robin pelt onze voorbereiding vakkundig af tot de kern, waarna het boksen kan beginnen. We leren de basistechnieken van boksen, en we starten met een aantal opdrachten.

“Het leeratelier Grenzen & Balans heeft mij waardevolle inzichten opgeleverd over mijn manieren van denken, doen en werken. Daarvan ben ik me nu niet alleen meer bewust, maar ik kan er ook verder mee aan de slag.”

Elske Rotteveel - Adviseur OchtendMensen

Boksen als middel om patronen te herkennen

In één van de opdrachten tijdens het leeratelier Grenzen & Balans vraagt Robin ons om in de bokshouding te gaan staan. Individueel probeert hij ons met duwen uit balans te brengen en vraagt wat er gebeurt. Wat wil je doen als je uit balans raakt? Blijf je ademen? Corrigeer je de houding snel? Of zet je een stapje de andere kant op?

Ook mij geeft Robin een paar flinke zetten. Ik pas me aan, maar heb ook de neiging om me naar hem toe te keren en een flinke duw – of rechtse directe stoot – terug te geven. En dat ziet Robin. Ik onderdruk mijn eerste impuls; een voor mij herkenbaar patroon. Ook mijn collega’s kunnen hun manier van boksen verbinden aan hun werkwijze en denkpatronen.

We sluiten af met een kort gesprek. Dit leeratelier heeft voor mij waardevolle inzichten opgeleverd over mijn manieren van denken, doen en werken. Daarvan ben ik me nu niet alleen meer bewust, maar ik kan er ook verder mee aan de slag. Die rechtse directe boksstoot zal nog wel van pas komen.

Wil je meer weten over solliciteren of werken bij OchtendMensen, neem dan contact met mij op. En meer over solliciteren of je inschrijven voor onze inhousedag lees je hier.

Ben je al aan het werk, maar mis je een deel reflectie? De OchtendMensen-Academy staat ook open voor jonge professionals uit andere organisaties. Ook de junior-adviseurs van onze moederorganisatie TwynstraGudde volgen ons opleidingstraject. Wil je meer weten over deze mogelijkheid? Neem dan contact met op met onze Talentmanager Noëlle van den Boom!

Kleur­rijk ont­wikkelen: Zelf­reflectie en groei aan de hand van de DISC-analyse

Marjolein Wesselo Adviseur OchtendMensen TwynstraGudde

Denk jij dat je een goed beeld hebt van hoe je overkomt en waar je energie van krijgt? Niet helemaal? Geen probleem! Er zijn tal van testen, analyses, oefeningen, cursussen en boeken om daar achter te komen Maar waar begin je mee? En wat doe je eigenlijk met die informatie over jezelf? Best een aantal vragen die je ervan kunnen weerhouden om hiermee aan de slag te gaan.

Om ervoor te zorgen dat je de tijd neemt voor reflectie en persoonlijke groei, heeft OchtendMensen dit onderdeel gemaakt van het opleidingstraject voor haar adviseurs. In drie jaar tijd volg je – naast je dagelijkse werkzaamheden – verschillende kerntrajecten, leerateliers en masterclasses. Alles over ons opleidingstraject lees je op de Academy-pagina op de website van OchtendMensen.

OchtendMensen-adviseur Marjolein Wesselo volgde het leeratelier over de DISC-analyse. In deze blog deelt zij haar ervaringen.

Wat is het DISC-profiel

DISC geeft inzicht in jouw persoonlijke voorkeursstijl die zichtbaar wordt in jouw gedrag en houding richting anderen in een specifieke omgeving. DISC linkt de persoonlijke voorkeursstijl aan vier kleuren.

Misschien heb je iemand wel eens horen zeggen dat hij of zij een ‘blauw persoon’ is. Of dat hij of zij een ‘dominante stijl’ heeft. Dat wijst er waarschijnlijk op dat hij of zij de DISC-analyse heeft gedaan. Het DISC-profiel is echter niet zo zwartwit. Jouw persoonlijkheid is altijd een mix van verschillende kleuren en stijlen. Inzicht in jouw mix maakt het makkelijk om jezelf en andere mensen te lezen en daar je eigen gedrag op aan te passen. Om een beter beeld te krijgen van DISC, vind je hieronder een kort overzicht van de verschillende stijlen en kleuren:

 • Daadkrachtig (rood): neigt naar een hoog tempo en is taakgericht, extravert
 • Interactief (geel): neigt naar een hoog tempo en is mensgericht, extravert
 • Stabiel (groen): neigt naar een rustig tempo en is mensgericht, introvert
 • Consciëntieus (blauw): neigt naar een rustig tempo en is taakgericht, introvert.

DISC in de praktijk van de junior-adviseur

Wanneer je alleen voornoemd rijtje zou lezen, begrijp ik dat je er nog niet veel mee kunt. Zo vond ik introvert en mensgericht (voorkeursstijl S) in eerste instantie best een opmerkelijke combinatie. Ook moest ik ‘consciëntieus’ toch echt even Googelen. Gelukkig gingen we hier in ons leeratelier mee aan de slag. Zo onderzochten we wat voor talenten en valkuilen wij bij de verschillende stijlen vonden horen en evalueerden we ons eigen DISC-profiel.

“Door de verschillende stijlen voorbij te horen komen en het er met elkaar over te hebben, kreeg ik een goed beeld van de profielen van de anderen en hoe ik daar in sommige opzichten van verschil.”

Marjolein Wesselo - Adviseur OchtendMensen


Deze inzichten heb ik vervolgens gebruikt om eens goed naar mijn dagelijkse werkzaamheden te kijken: hoe gedraag ik mij in mijn huidige rol als programmasecretaris en hoe zou ik mij willen gedragen? Deze inzichten heb ik omgezet naar een aantal concrete leerdoelen waar ik de komende tijd mee aan de slag ga.

Stilstaan bij je eigen ontwikkeling

Het leeratelier DISC zorgde ervoor dat ik de tijd nam om op mijzelf te reflecteren. Iets waar ik tijdens de dagelijkse hectiek eigenlijk geen tijd voor maakt. Ik kijk er dan ook erg naar uit om aan de volgende onderdelen van het OchtendMensen-opleidingstraject te beginnen. Word jij nu ook enthousiast over een traject waarbij je zowel werkt als leert? Bekijk onze vacatures! En wil je meer weten, neem dan graag contact met mij op.

Ben je al aan het werk, maar mis je een deel reflectie? De OchtendMensen-Academy staat ook open voor jonge professionals uit andere organisaties. Ook de junior-adviseurs van onze moederorganisatie TwynstraGudde volgen ons opleidingstraject. Wil je meer weten over deze mogelijkheid? Neem dan contact met op met onze Talentmanager Noëlle van den Boom!

Plekken beschikbaar voor jonge professionals in ontwikkel­programma Ochtend­Mensen

Groepsfoto OchtendMensen van TwynstraGudde

Bij OchtendMensen, het jongtalentenplatform van TwynstraGudde, helpen wij jonge professionals om aan de start van hun carrière meer impact te maken. Ons opleidingsaanbod sluit direct aan op de werkpraktijk, zodat je als starter sneller effectief bent. Zo bieden wij een goede aanvulling op traineeprogramma’s en individuele ontwikkeltrajecten.

Onze opleidingen worden gevolgd door de adviseurs van OchtendMensen, de junior-adviseurs van TwynstraGudde en door jonge professionals uit andere organisaties.

Wij hebben een paar laatste plekken beschikbaar in de volgende trajecten

Kerntraject Leren Adviseren

September – december 2021 / Studiebelasting: 6 tot 8 dagen in 12 weken

Binnen de OchtendMensen Academy bieden wij al jarenlang een leergang aan waarin het adviseren en de adviesvaardigheden centraal staan. Dit kerntraject Leren Adviseren behandelt de theorie en modellen rondom het vak van de adviseur, aan de hand van organisatiekunde en de rollen van de adviseur. Daarnaast is er ruime aandacht voor de bijbehorende vaardigheden, zoals gesprekstechnieken, werken met een groep, feedback geven en presenteren.
Ons uitgangspunt: werken aan persoonlijke ontwikkeling draagt bij aan organisatieontwikkeling.
Met de leergang Leren Adviseren wordt de duurzame inzetbaarheid van de jonge professional voor zichzelf en voor de organisatie vergroot.

GRIP; Over leren organiseren en structureren aan de hand van projectmatig weken

Januari – maart 2021 / Studiebelasting: 6 tot 8 dagen in 12 weken

Jonge professionals hebben vaak de rol van spin in het web in projecten of programma’s.
GRIP is een ‘blended’ kerntraject waarin jonge professionals de essenties leren van het structureren van hun eigen werk en het aanbrengen van structuur in projecten en programma’s. Deelnemers leren traditionele (projectmatig- en programmatisch werken) en eigentijdse manieren (agile) van structureren. Hierbij besteden zij ook veel aandacht aan het vinden van structuur en stevigheid in henzelf als persoon. Zo krijgen zij GRIP op hun werk en vergroten zij hun persoonlijke impact.

Neem deel voor ons speciale kennismakingstarief

We bieden de beide trajecten nu aan voor een kennismakingstarief van € 3.300,- exclusief BTW per traject. Dit is een korting van 10% op het normale tarief; een mooie manier om kennis te maken met de opleidingen van OchtendMensen.

"Bij OchtendMensen helpen wij jonge professionals om aan de start van hun carrière meer impact te maken. Ons opleidingsaanbod sluit direct aan op de werkpraktijk, zodat je als starter sneller effectief bent."

Noëlle van den Boom - Talentmanager bij OchtendMensen, het jongtalentenplatform van TwynstraGudde

Meer informatie over de opleidingen van OchtendMensen vind je op onze Academy-pagina. Ook kun je rechtstreeks contact opnemen met onze Talentmanager Noëlle van den Boom.

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven