Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Nieuwe stap Liesbeth Kronshorst: vernieuwd management team OchtendMensen

De afgelopen tien jaar heb ik met veel plezier bij OchtendMensen mogen werken; eerst als talentmanager en de laatste jaren als directeur. Net zoals onze jonge talenten, blijf ook ik mij ontwikkelen. Het is tijd voor een volgende stap, die ik hiermee graag aankondig.

Bij OchtendMensen heb ik zeker honderd jonge starters zien aanmeren om na drie jaar weer uit te stromen als volwaardige professionals met een stevige basis in het vak van advies en projectmanagement. Jonge adviseurs die je om een boodschap kunt sturen en die zich goed staande kunnen houden in de dynamiek van deze VUCA-wereld. Daar ben ik trots op.

Met het voortschrijden der jaren komt ook het besef dat het voor mij tijd is voor een nieuwe uitdaging. Die uitdaging heb ik gevonden bij TwynstraGudde Interim Management (TGIM). Vanaf 1 september 2020 start ik bij TGIM als partner. Een prachtige uitdaging waar netwerken, opdrachtkansen ophalen in het werkveld van de zorg, verbanden zien en verbinden, begeleiden in opdrachten, zelf interim-opdrachten doen, ondernemen en samen bouwen aan het bedrijf samen komen. Daar heb ik zin in!

Samen met collega-directeur Mark Leemans heb ik de afgelopen jaren OchtendMensen laten groeien en robuuster gemaakt. OchtendMensen staat stevig, ook in deze tijd. Met mijn vertrek neemt het management van OchtendMensen ook een andere vorm aan. Onderstaand stellen wij ons nieuwe management team graag voor.

Irene Veldman (markt Energietransitie) en Hans Verheijde (markt Zorg) zijn toegetreden en werken vanuit de kracht van onze jonge adviseurs aan uitdagingen in de zorg- en energiesector. Antonia van Houdt vervult de rol van talentmanager en begeleidt onze adviseurs nauwgezet in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Mark Leemans is en blijft directeur van OchtendMensen.

Dank voor de fijne samenwerking. Ik hoop ook vanuit mijn nieuwe rol in contact met elkaar te blijven.

Ik blijf bereikbaar op 06 53678672, en per mail via lkn@tg.nl.

Graag tot ziens!

Liesbeth Kronshorst

Profiteer mee van onze ervaringen met digitaal interactief werken met grote groepen

In deze coronatijd zijn we ineens heel afhankelijk geworden van het digitale werken. Je komt om in de verschillende tools en programma’s en soms lijkt iedere organisatie of overleg weer iets anders te gebruiken. In onze zoektocht naar oplossingen zien we dat er veel overlap is in mogelijkheden, en dat een aantal programma’s eruit springt. Graag helpen we jou met onze ervaringen met digitaal werken met (grote) groepen, zodat ook jouw werk en dat van je team zo goed en zo sociaal mogelijk door kan gaan.

Digitaal vergaderen voor kleine groepen of digitale interviews
Als je gaat vergaderen met een kleine groep heb je veel keus uit applicaties. De meeste apllicaties hebben een aantal basisopties, zoals het delen van schermen, beeldbellen (met een beperkt aantal mensen) en zijn ook beschikbaar voor mobiele apparaten. Populaire gratis opties zijn Skype, Starleaf en Google Hang-outs . Wil je meer mogelijkheden en intuïtievere dus prettiger werkende applicaties? Dan kom je al snel uit op Zoom of Microsoft Teams.

Digitale interactieve bijeenkomsten voor grote groepen: colleges, webinars of training
Werk je met een grotere groep? Dan springen Microsoft Teams en, vooral, Zoom er bovenuit.
Bij deze applicaties heeft alleen de organisator een account nodig. Deelnemers kunnen gemakkelijk via een link de bijeenkomst bijwonen. Zo houd je de toegang voor je evenement laagdrempelig. Naast de mogelijkheid om veel actieve deelnemers (tot 100!) uit te nodigen, bieden deze applicaties meer opties voor interactie. Denk bijvoorbeeld aan een virtueel whiteboard, verspreiden van hand-outs of mogelijkheid om te stemmen.

Waarmee Zoom zich onderscheidt van Teams is de mogelijkheid om veel mensen in beeld te hebben. Bij Teams zie je alleen de vier meest actieve deelnemers. Onze ervaring is dat het voor de spreker prettig is als die iedereen (of in ieder geval een groot deel) van het publiek in beeld ziet. Je hebt makkelijker interactie met de groep en je kunt zien hoe iedereen erbij zit. Een ander groot voordeel van Zoom is dat je de groep makkelijk kan opdelen in subgroepen. Dat is handig als je bij een training de deelnemers in kleine groepjes een opdracht wilt laten doen.

Wat wel gezegd moet worden, is dat Zoom negatief in het nieuws is geweest op het gebied van veiligheid. Dit zou niet op orde zijn.

Digitale brainstorm of werkateliers
Voor de meer creatieve invulling van digitaal samenwerken kom je al snel uit bij Miro en Meindmeisters. Wil je een brainstormsessie organiseren met jouw team? Of wil je input ophalen bij stakeholders en was je eigenlijk van plan om in een zaaltje met post-its in de weer te gaan? Geen paniek, met deze applicaties kan je zo’n sessie eenvoudig digitaal organiseren. Mindmaps, kanbanborden, userstory maps en brainwriting. Er zijn allerlei creatieve werkvormen om uit te kiezen. Daarnaast kan je met elkaar chatten, videobellen en stemmen. Een andere mooie functionaliteit is dat deelnemers (op de organisator na) niet per se een account nodig hebben om aan te sluiten. Je bent dus snel ‘up and running’.

Beide programma’s – Miro en Meindmeisters – zijn te koppelen aan (de projectomgeving van) MS Teams; handig als jouw team hier bestanden deelt. Natuurlijk kun je bij jouw sessie ook applicaties combineren: sta in contact met je collega’s via Zoom terwijl je ondertussen samen aan een mindmap werkt in Miro of Meindmeisters.

Deze applicaties zijn gratis te gebruiken, maar zonder abonnement ben je beperkt tot maximaal drie borden en vier deelnemers. Als je serieus aan de slag wilt, heb je dus wel een abonnement nodig.

Andere dingen om rekening mee te houden als je digitale groepssessie doet
Maak zoveel mogelijk gebruik van dezelfde programma’s. Dit biedt meerdere voordelen: je leert het programma beter kennen en je beperkt de wirwar aan accounts en applicaties. Over het algemeen bieden betaalde accounts veel mogelijkheden, en is het zonde is om overal een account voor aan te moeten schaffen.

Wat voor jou handig is, hangt natuurlijk ook af van wat in jouw organisatie wordt gebruikt. Werkt jouw organisatie al met Teams om bestanden met elkaar te delen? Dan biedt het gebruik van Teams extra voordelen.

Nog niet van elk programma is helemaal duidelijk hoe het met de beveiliging en privacy zit. Over het algemeen is de beveiliging van betaalde accounts beter, maar dit geeft nog geen garantie.

Er zijn signalen dat Rijkspartijen gaan werken met Cisco Webex. Als samenwerkingspartner zul je hier dan wellicht in mee moeten gaan.
In de zoektocht zijn meer programma’s bekeken. Zo werken veel mensen met Skype. Waar dat voor kleine groepen nog goed kan werken, wordt Skype for Businessv- de betaalde variant van Skypev- langzaam uitgefaseerd en vervangen door Microsoft Teams.

We hopen dat het delen van onze eigen zoektocht naar digitale werkvormen jou en je team verder helpt. En we zijn natuurlijk altijd bereid om je verder te helpen. We zitten maar een telefoontje bij je vandaan.

OpMorgen heet nu OchtendMensen

Wij zijn nu OchtendMensen. Dat waren we altijd al, maar nu heten we ook zo. Verder verandert er niets. 

In onze opdrachten en bij OchtendMensen blijven wij werken aan de grote maatschappelijke thema’s van nu en van de toekomst. Dat doen OchtendMensen telkens weer met de mogelijkheden van een nieuwe dag.

Amersfoort – 16 september 2020

Startende professionals: geef ze ruimte!

Interview met Machiel Willemsen (1970), trainer van jonge professionals, door Oukje van Merle (1992), jonge professional en adviseur OchtendMensen. 

In aanloop naar het OchtendMensen-webinar ‘Jong talent in grote transities’ van donderdag 5 november 2020 verkennen we het onderwerp met Machiel Willemsen. Machiel is gespecialiseerd in het begeleiden van adviseurs en heeft al 20 jaar ervaring met het coachen van jonge professionals. Hij is een bekend gezicht voor OchtendMensen, want hij geeft al zeven jaar het kerntraject Adviseren aan onze adviseurs. We vroegen hem naar zijn kijk op het binden en boeien van startende professionals in het werk van nu. Wat volgde was een interessant gesprek over generatiedenken, het faciliteren van goede werkcondities en het bieden van ruimte aan jonge professionals binnen organisaties. 

Meer weten over het webinar Jong talent in grote transities of je aanmelden: klik hier.

Hai Machiel, Ik vind het leuk om je over dit onderwerp te interviewen! Het webinar gaat over ‘Jong talent in grote transities’. Zie jij verschillen tussen jouw eigen generatie professionals en de nieuwe generatie startende professionals?
‘’Er zijn twee zaken die spelen: het werk verandert en de mensen veranderen. Het werk is veranderd, omdat de wereld meer VUCA is geworden: volatile (vluchtig), uncertain (onzeker), complex en ambiguous (ambigu). Echter, de mensen en bijbehorende behoeftes zijn volgens mij niet echt veranderd. Hiermee ontkracht ik het generatiedenken. Hetgeen waar professionals die in organisaties werken mee bezig zijn in het begin van hun carrière is om ergens bij te horen en te passen. De eerste ontwikkelfase van professionals gaat over de balans zoeken tussen zekerheid en onzekerheid, ongeacht van welke generatie je bent. De verschillen tussen generaties zijn naar mijn mening in organisaties niet zo groot als geclaimd wordt in generatieonderzoeken.’’ 

Zijn er, naast zekerheid, andere behoeftes die je bespeurt bij jonge professionals?
‘’Zingevingsvraagstukken spelen nu een grote rol in het werk. Er is de wens om maatschappelijke impact te kunnen maken. Daarnaast is er de behoefte om invloed uit te kunnen oefenen op de werkomgeving. De drie peilers purpose (doel), autonomy (autonomie) en mastery (meesterschap) – zie Dan Pink – zijn van groot belang voor iedereen in het werk, en zeker voor jonge professionals.’’ 

Observeer jij spanning tussen verschillende generaties professionals op de werkvloer?
‘’Spanningen tussen jongeren en ouderen zijn er altijd, ook in familiesystemen. Het heeft voor mij in organisaties geen zin om het daar veel over te hebben. Het helpt vooral om samen aan de slag te gaan! Een meester-gezel relatie werkt bijvoorbeeld goed. In het werk van nu zijn er veel vaardigheden en kennis die je niet in een zaaltje of uit een boek kunt leren. Deze vaardigheden zijn moeilijk overdraagbaar en verkrijg je juist in de praktijk onder de juiste begeleiding. Het is afhankelijk van individuele leerstijlen, maar het werkt vaak goed als een ‘meester’ tegen zijn ‘gezel’ zegt: ‘Ik ben erbij, ga jij het maar doen. Ik kijk mee en als het moeilijk wordt, help ik je of pak ik het over.’ Dat zou je downwards-coaching kunnen noemen. Daarnaast geloof ik erg in upwards-coaching. Waarbij starters de ruimte krijgen om hun observaties terug te geven. Ik ken directeuren die elke nieuwe medewerker een dag mee laten lopen. Aan het einde van die dag vragen ze om feedback: ‘’Laat mij weten wat je denkt over wat je mij ziet doen: wat werkt wel, wat niet, wat vind je gezeur. Vertel het maar!’’. Dat vind ik zo gaaf. Dat is één manier, maar er zijn zoveel manieren.’’

Wat kunnen jonge professionals organisaties bieden?
‘’Starters nemen frisheid mee naar een organisatie. Daar is inmiddels meer ruimte en aandacht voor, maar ik zie dit nog te vaak in (beleids-)woorden en minder in daden. Er ligt zoveel mogelijkheid om daar meer gebruik van te maken! Jonge professionals geven organisaties vaak een hele andere en nieuwe energie. Dit is nodig, omdat vraagstukken steeds complexer en dynamischer worden. En er spelen vaak vele belangen mee in de opgaves van nu. De nieuwe generatie is meer gewend om in netwerken te opereren en samen te werken. Dat zijn vaardigheden die nu hard nodig zijn.’’

Wat is voor leidinggevenden belangrijk om te doen om jonge professionals te blijven boeien?
Ik denk dat het bieden van professionele ruimte heel belangrijk is en steeds belangrijker gaat worden. Dat gaat om twee typen ruimte: ten eerste ruimte voor de inbreng, visie en initiatieven van starters en ten tweede ruimte om zelf je ontwikkeling vorm te geven. Elke professional zou eigenlijk één dag per week de tijd moeten hebben om zich te kunnen verdiepen in de inhoud; daar vanuit kan je leiden en gidsen. Men werkt hard, maar om de complexiteit van de vraagstukken aan te kunnen, is het belangrijk om ruimte te pakken om jezelf te verdiepen in vraagstukken en theorie. Ik geloof niet meer dat professionals één expertise bezitten, maar juist meerdere relevante expertises opbouwen. Hier is dan natuurlijk ook ruimte in tijd voor nodig.’’ 

Veel jonge professionals van OchtendMensen werken aan transities en in complexe omgevingen. Wat is voor jou een transitie?
‘’Ik weet niet zo goed wat transities zijn, dat ligt aan je definities. De Coronatijd waar we nu in zitten, is voor mij een grote verandering. Ik denk dat dit soort dingen vaker gaat gebeuren. En aan iedereen die dit leest: wat doet deze tijd met jou, wat gebeurt er bij je, en wat moet je van jezelf inzetten om staande te blijven? Dit is een continue verandering, omdat de situatie en het draagvlak voor maatregelen steeds veranderen en de kennis niet geheel voorradig is. Het is ambigu en onzeker hoe we er mee om moeten gaan. Het is niet alleen een medisch inhoudelijk vraagstuk, maar ook een sociaal vraagstuk. Het beïnvloedt ieders leven. Het roept ook de vraag op: vind ik het werk leuk op deze manier? Ik denk dat deze periode voor jonge mensen ontwrichtend is, omdat zij vaak nog geen gezin hebben. Ik kom met mijn gezin prima deze tijd door. Jongeren hebben vaak veel meer (behoefte aan) sociale contacten en die moet je nu anders vorm geven.’’

De slotvraag: Welk advies geef je graag mee aan opdrachtgevers die met jonge professionals werken?
Geef jonge professionals ruimte. Daarmee bedoel ik: geef ruimte voor initiatieven, voor ontwikkeling en verdieping en voor verschillende meningen. Het is daarbij essentieel dat je goed luistert en doorvraagt. Naast het bieden van ruimte, is het belangrijk dat de basis in orde is. Dat houdt in dat men goed ingewerkt wordt, wordt begeleid op projecten en dat er een netwerk is waar ze bij terecht kunnen voor hulp bij de werkzaamheden, om van te leren en ook voor emotionele steun. Het gaat dus niet alléén maar om ruimte geven; dat is te makkelijk gedacht. Een jonge professional moet eerst goed op de grond staan, voordat diegene kan springen. Anders is het moeilijk afzetten. Ik zie opdrachtgevers en managers die de basis niet goed op orde hebben. Je moet daarin faciliteren. Leiding geven om tot een goede basis te komen èn het aanbieden van ruimte.

Meer weten? Meld je aan voor het webinar Jong talent in grote transities op donderdag 5 november (09:30 – 11:00 uur).

Oukje van Merle, adviseur OchtendMensen

Sport je fit met OchtendMensen

Bij OchtendMensen organiseren we voor en met elkaar wekelijks (digitale) sportlessen om in beweging te blijven. Immers: een fit lijf draagt bij aan onze fitte mindset! En daarnaast is het gewoon leuk om je supersportieve collega’s een toffe sportles te zien verzorgen en elkaar op een andere manier te ontmoeten dan in een inhoudelijke werksessie.

In het kader van de zorgpreventiemaand in november stellen we onze sportlessen graag open voor iedereen die met ons mee wil doen. Ons programma aan digitale sportlessen is divers: van yoga tot aan krachttraining, dus… voor ieder wat wils.

Doe vooral mee en meld je aan via onderstaand formulier. Nodig gerust ook je vrienden, collega’s, familieleden en huisgenoten uit.

We kijken ernaar uit zoveel mogelijk actievelingen te ontmoeten tijdens onze sportlessen op woensdag 11, 18 en/of 26 november om 8.00 uur.

Wanneer je je aanmeldt via het formulier ontvang je per e-mail een uitnodiging met Teamslink. De sportlessen worden namelijk gegeven via Microsoft Teams. Je hoeft zelf geen Teams te hebben om deel te kunnen nemen.

Gezond en vitaal leven en werken: Hoe doen OchtendMensen dat?

Gezond en vitaal leven en werken: Hoe doe je dat eigenlijk? Het belang van gezondheid en vitaliteit wordt tijdens de COVID-19-pandemie steeds duidelijker. Maar al voordat we met elkaar verplaatsten naar Microsoft Teams-meetings, online bijeenkomsten en telefonische bijpraatmomentjes en daardoor steeds minder gingen bewegen, stond preventie bij OchtendMensen hoog op de agenda. Niet alleen in onze opdrachten, maar ook daarbuiten besteden wij veel aandacht aan gezond en vitaal zijn en blijven. En dat blijkt ook nog eens heel leuk te kunnen zijn. In deze novembermaand zetten we nog een tandje bij en nemen OchtendMensen-adviseurs Fenna Reuvers, Roos Thijssen en Noëlle van den Boom je mee in onze wereld van preventieve gezondheid en vitaliteit.

Zo gaan wij in gesprek met Mark Leemans, directeur bij OchtendMensen, en stellen we hem de vraag hoe gezond gedrag bij OchtendMensen wordt gestimuleerd. En hoe het kan dat de OchtendMensen dat ook nog eens leuk vinden. Ook nemen we deel aan het digitale jaarcongres ‘Alles Is Gezondheid’ waarover we je graag meer vertellen. Daarnaast gaan we deze maand langs bij de RDOG Hollands Midden om meer te weten te komen over het Rijksvaccinatieprogramma. Tenslotte interviewen we OchtendMensen-collega Marcel Bours over zijn passie voor een fit en gezond leven.

De hele maand november nemen we jullie dus graag mee in onze focus op preventieve gezondheid, met elke week een ander deelthema. Voor een heel bijzonder onderdeel van deze maand kun je je nú al inschrijven. Bij OchtendMensen organiseren we voor en met elkaar wekelijks (digitale) sportlessen om in beweging te blijven. Immers: een fit lijf draagt bij aan onze fitte mindset! In het kader van de zorgpreventiemaand in november stellen we onze sportlessen graag open voor iedereen die met ons mee wil doen. Klik snel hier en schrijf je alvast in!

Houd onze website, Instagram en LinkedIn in de gaten om de ‘ins en outs’ van vitaliteit en gezondheid bij OchtendMensen (en daarbuiten) te weten te komen! En om je te laten inspireren tot een vitaler bestaan.

Wil je in de tussentijd vast meer weten over de projecten die OchtendMensen op het gebied van Zorg & Gezondheid uitvoert? Neem een kijkje op de Zorg&Gezondheid-pagina op onze website.

Verander­wensen op het gebied van preventie: Een blik op gezondheids-bevordering en preventie

Een interview met Sjaak de Gouw en Dennis Christmas, beiden werkzaam als directeur bij de Regionale Dienst Openbare Gezondheid (RDOG) Hollands Midden, door Ochtendmensen-adviseurs Fenna Reuvers en Noëlle van den Boom. De RDOG Hollands Midden is de ‘koepel’ van drie sectoren: Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), Regionale Ambulancezorg Voorziening (RAV) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR).

De maand november 2020 staat bij de OchtendMensen van TwynstraGudde in het teken van gezond en vitaal leven en werken. Elke week van deze maand belichten we een ander thema. Deze week staan we stil bij het thema ‘gezondheidsbevordering’. Wat is en doet de RDOG Hollands Midden? Hoe staat gezondheidsbevordering centraal in deze organisatie? Welke uitdagingen spelen er binnen de RDOG op dit thema? En wat zouden hun veranderwensen zijn voor Nederland op het gebied van preventie? Wij gingen hierover in gesprek met niemand minder dan directieleden Sjaak de Gouw en Dennis Christmas.  

Wie is Sjaak de Gouw? Kun je wat over jezelf vertellen?  

Ik heb een medische achtergrond en tegelijkertijd ben ik geïnteresseerd in beleid. In 2002 kwam ik bij de RDOG terecht. Dat voelde echt als thuiskomen. Bij de RDOG kan ik mijn medische achtergrond en interesse in beleid combineren in een omgeving die zich richt op preventie en publieke gezondheid.  

(Foto boven: Sjaak de Gouw, directeur Publieke Gezondheid RDOG Hollands Midden)

Sjaak, Wat betekent een gezonde leefstijl voor jou?  

Een gezonde leefstijl betekent veel voor mij. Op dit moment lijkt dat misschien niet zo. Door het vele vergaderen, te weinig sporten en het veel te druk te hebben, heb ik mijn gezondheid de laatste jaren een beetje verwaarloosd. Een paar jaar geleden ben ik 60 kilo afgevallen. Ik merkte dat het moeilijk was om dat vol te houden. Je moet echt moeite doen om een gezonde leefstijl te onderhouden. Nu wil ik weer proberen het goede voorbeeld te geven. Ik vind dat je als directeur Publieke Gezondheid een boegbeeld van de organisatie moet zijn.  

Wie is Dennis Christmas? Kun je wat over jezelf vertellen?  

Ik ben iemand die zich graag verdiept in nieuwe dingen. Toen ik bij de RDOG aan de slag ging, had ik geen idee wat publieke gezondheid betekende. Inmiddels heb ik goed door wat het is en waarom het zo belangrijk is. Verder vind ik werken op het snijvlak van zorg en welzijn en bedrijfsvoering fascinerendHet gaat om goede publieke zorg tegen aanvaarbare kosten.

Volgens mij is het verschrikkelijk om eenzaam en ongezond je laatste levensfase door te maken. Een GGD kan daar een positieve bijdrage aan leveren.

Dennis, Wat betekent een gezonde leefstijl voor jou?

Ik heb van mijn werk mijn hobby gemaakt. Daardoor besteed ik soms te weinig aandacht aan mijn lijf en mijn sociale omgeving. Zorgen dat alles in balans blijft, vind ik best een opgave. De afgelopen jaren heb ik de televisie vrijwel afgezworen, dat geeft veel tijd extra om na te denken en te praten. Wel vaak over het werk… Om aan mijn beweging te komen, neem ik altijd de trap en zoveel mogelijk de fiets. 

Ik ben nogal van de positieve gezondheid: de mens is niet alleen maar ziek, maar leert omgaan met ziekte of probeert het te bestrijden. Publieke gezondheid en focus op preventie en positieve gezondheid kunnen helpen om de extra jaren levensverwachting ook in gezondheid te kunnen leven. Want volgens mij is het verschrikkelijk om eenzaam en ongezond je laatste levensfase door te maken. Een GGD kan daar een positieve bijdrage aan leveren.  

Jullie zijn werkzaam als directieleden bij de RDOG Hollands Midden. Kunnen jullie wat meer vertellen over de RDOG Hollands Midden? Wat is en doet de RDOG?   

Sjaak: De kernactiviteiten van de RDOG zijn het bewaken, bevorderen en beschermen van de gezondheid van burgers in de regio. Het gaat altijd om een vorm van publieke gezondheid in combinatie met veiligheid. Een onveilige omgeving is ook een bedreiging voor de gezondheid. De RDOG is zowel bezig met het versterken van het vermogen van burgers – of het nu gaat om ouders, opvoeding of huiselijk geweld – als het bevorderen van het vermogen van burgers en de sociale en fysieke omgeving.  

We richten ons vooral op vormen van collectieve preventie en dan met name op de jeugd, omdat een gewoonte die je jong aanleert ook voor de toekomst nut heeft.

Hoe staat gezondheidsbevordering/preventie in de organisatie centraal?   

Sjaak: We richten ons vooral op vormen van collectieve preventie en dan met name op jeugd in de leeftijdscategorie tussen de 0 en 18 jaar, bijvoorbeeld op scholen en sportverenigingen. Daar proberen we door de ‘gezonde kantine’ of de ‘gezonde school’ ervoor te zorgen dat de omgeving waar kinderen verblijven, uitnodigt tot gezond eten en bewegen. We richten ons met name op de jeugd, omdat een gewoonte die je jong aanleert ook voor de toekomst nut heeft. 

Dennis: Dat is bijvoorbeeld te zien aan de nieuwe organisatiestructuur, waarbij collectieve preventie/gezondheidsbevordering één van de speerpunten van de organisatie wordt. 

Welke uitdagingen spelen er (naast Corona) binnen de RDOG op het gebied van gezondheidsbevordering? 

Dennis: Preventie blijft een ingewikkeld stukje werk. Wat je ziet, is dat over het algemeen bij preventie de opbrengsten niet in hetzelfde laatje vallen als de kosten. En dat is in Nederland best een probleem. Bijvoorbeeld: Als wij met preventie kunnen bereiken dat minder mensen gaan roken, dan worden uiteindelijk de ziekenhuiskosten lager omdat er minder COPD-patiënten zijn. Maar uit dat potje geld kunnen wij onze kosten niet dekken; ook niet als wij aantoonbaar maken dat het zo’n effect heeft. Dat soort schotten maakt het ingewikkeld om sommige preventieprogramma’s door te zetten.    

Sjaak: Daar komt nog bij dat de financiën van gemeenten – in het kader van decentralisatie – worden beïnvloed door de gezondheid van de bevolking. In de gemeentelijke politiek heb je een beleidscyclus van vier jaar, terwijl je voor preventie een beleidscyclus van 20 jaar nodig hebt. Als je kinderen in staat stelt te sporten, dan zie je dat pas op hun vijftigste terug in een betere gezondheid. De financiële berekening is dus wel te maken, maar het blijft lastig om gemeenten meer te laten investeren in preventie omdat het effect moeilijk aan te tonen is.   

En ten slotte: preventie van 100 jaar geleden – toen we begonnen met sociale geneeskunde – ging over drinkwater, slechte lucht en arbeidsomstandigheden. Door maatregelen voor de omgeving hebben we veel gezondheidswinst behaald. Nu zie je dat we het gedrag van mensen proberen te beïnvloeden, en dat is een grote uitdaging.  

Mijn veranderwens is dat we de kennis krijgen om achterstandsgroepen effectief te bereiken.

Hebben jullie veranderwensen voor Nederland op het gebied van preventie?  

Dennis: Ik denk dat gezondheidszorg alleen maar houdbaar blijft als we preventie op nummer 1 zetten. Dat is echt heel erg belangrijk. Wat mij betreft hoort het ook bij preventie dat je in de zorg ook dingen niet doet, noem het ‘kostenpreventie’. Dan kijk je naar de kwaliteit van leven en de impact van de behandeling op het welzijn en voer je daar het gesprek over. Dat ligt maatschappelijk nog erg gevoelig.

Sjaak: Dat we de kennis krijgen om achterstandsgroepen effectief te bereiken. Als we het bijvoorbeeld hebben over het gebruikte taalniveau, dan begrijpt 85% van de mensen dit, maar 15% van de mensen begrijpt het niet. Juist die 15% willen we graag bereiken. Als je in staat bent de kennis en ‘tools’ te hebben om die groep te bereiken, dan zouden we echt tot een gezondere manier van leven kunnen komen. 

Preventie blijft een ingewikkeld stukje werk. Wat je ziet, is dat over het algemeen bij preventie de opbrengsten niet in hetzelfde laatje vallen als de kosten. En dat is in Nederland best een probleem. Ik denk dat gezondheidszorg alleen maar houdbaar blijft als we preventie op nummer 1 zetten.

Dennis Christmas - Directeur Bedrijfsvoering en Programma's RDOG Hollands Midden

Positief effect van thuiswerken tijdens Covid-19: Sporten na je werk!

Interview met Marcel Bours, adviseur OchtendMensen en coach en trainer bij The Kettlebell Club 

Voor de mensen die jou nog niet kennen: Wie is Marcel Bours en wat betekent een gezonde leefstijl voor jou?  

Ik ben Marcel, 28 jaar, woon in Nijmegen en ben alweer 2,5 jaar adviseur bij OchtendMensen, het jongtalentenbureau van TwynstraGudde. Op dit moment doe ik een opdracht bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daar ben ik betrokken bij project- en programmabeheersing voor het programma Vrachtwagenheffing. Voor deze opdracht zit ik normaal gesproken (niet in Covid-19-tijd red.) veel in Den Haag, en dat is meteen een mooi bruggetje naar ons gesprek. 

Vertel, wat is voor jou het bruggetje naar dit gesprek over een gezonde leefstijl 

Momenteel werk ik veel vanuit huis en uit het thuiswerken haal ik een positief effect. Ik sla het treinreizen van Nijmegen naar Den Haag nu over. Het vele onderweg zijn, heeft best veel impact op mijn gezondheid. En dat heb ik eigenlijk pas in de gaten nu ik bijna niet meer reis. Ik houd nu meer tijd over voor mijn hobby’s en ervaar een betere werk-privé balans. Het heeft mij bijvoorbeeld de mogelijkheid geboden om twee avonden per week les te gaan geven bij The Kettlebell Club. Eerder kwam ik na een dag werken pas later op de avond thuis en was ik ’s ochtends alweer vroeg op pad. Het kostte mij dan best veel fysieke én mentale energie om mijzelf van de bank te slepen en te gaan sporten. Nu klap ik aan het eind van de dag mijn laptop dicht, is het in mijn hoofd veel rustiger en heb ik mentaal en fysiek meer energie over voor gezonde activiteiten, zoals sporten. 

Ons lichaam is gemaakt om te bewegen. En met beweging houd ik mezelf niet alleen fysiek maar ook mentaal fit.

En wat motiveerde jou in de tijd dat je veel onderweg was, om jezelf toch na het werk van die bank af te slepen? 

Ik ben erg gemotiveerd om gezond te blijven. Hier spelen verschillende factoren een rol in, waaronder een blessure die ik opliep toen ik net een aantal maanden aan het werk was. Toen ik begon met werken, merkte ik dat ik veel meer zat op een dag, zowel achter de laptop als tijdens het reizen. Binnen een half jaar ben ik door mijn rug gegaan tijdens het sporten als gevolg van het vele zitten. Ik geloof er door mijn eigen ervaring in dat een mens niet gemaakt is om hele dagen stil te zitten. De uitspraak “zitten is het nieuwe roken” kennen we inmiddels allemaal. Daarnaast denk ik dat ons lichaam en onze geest gezonder blijven als we bewegen. In beweging staan we veel dichter bij onze ‘roots’. Ons lichaam is gemaakt om te bewegen. En met beweging houd ik mezelf niet alleen fysiek maar ook mentaal fit. 

Bewegen helpt jou dus niet alleen om fysiek fit te blijven, maar er zit ook een mentale kant aan voor jou. Kun je daar iets meer over vertellen?   

Jazeker. Ik merk in mijn werk en ook hiervoor tijdens mijn studie, dat ik graag na een drukke dag ’s avonds ga sporten. Na een drukke dag zit mijn hoofd helemaal vol en na het sporten op de fiets terug naar huis merk ik dan op: “Hé, wat was er vandaag eigenlijk allemaal? Oh ja, het was super druk vandaag, maar ik ervaar nu ruimte en rust”. Het is dan lekker leeg in mijn hoofd. Ik gebruik het sporten dus ook om de knop om te zetten naar een andere modus. Lekker even alles van mij af laten glijden. Dat uurtje sporten, maakt dat ik beter slaap en dat ik de volgende dag weer fris begin.  

Je bent overgestapt van crossfit naar lesgeven bij The Kettlebell Club, nu als coach. Wat motiveert jou om dit naast je werk te doen? 

Het was tijd voor nieuwe energie. Ik denk dat na een periode weer ruimte maken voor iets nieuws een normaal patroon is. Dat geldt niet alleen voor afwisseling in mijn werk, maar ook voor mijn sport. Daarnaast heb ik het altijd leuk gevonden om mensen te helpen en heb ik een achtergrond in crossfit en affiniteit met voeding en bewegingswetenschappen. Ik ben de uitdaging aangegaan om mijn kennis en kunde samen te voegen als coach. Wat ik ontzettend gaaf vind om te doen, is energie delen met mensen. Dat zie ik ook als parallel naar mijn rol in de werkopdrachten die ik doe. In essentie komt het neer op mensen verder helpen en samen ergens naartoe werken.  

Jij hebt sport geïntegreerd in jouw leven. Ik kan me voorstellen dat mensen nog erg aan het zoeken zijn naar wat hierin voor hen goed werkt. Heb jij een tip die je wilt meegeven? 

Doe iets wat je leuk vindt. In sportscholen kwam ik vaak mensen tegen die zeiden: “Ik ben er weer, want ik moet van mijn partner vijf kilo afvallen”.  Ik denk dat als je iets zoekt waar jijzelf energie uithaalt en dat je leuk vindt om te doen, je het makkelijker volhoudt en dat dat jou het meeste oplevert. Ondanks dat het je energie kost, levert het je dan ook altijd weer energie op. Doe geen dingen waar je met tegenzin naartoe gaat; dan is volhouden een stuk moeilijker. 

Hoe kijk jij naar hoe OchtendMensen voor haar medewerkers bezig is met thema’s als preventie, vitaliteit en gezondheid? 

Ik denk dat wij als organisatie met veel jonge professionals bewust bezig zijn met gezondheid, maar ook met andere thema’s van deze tijd, zoals duurzaamheid. Dat uit zich in de sportlessen die we met elkaar (digitaal) geven en volgen, het wielrennen met elkaar, maar ook bijvoorbeeld de vegetarische lunch. Ik denk en vind dat we veel leuke activiteiten ondernemen met elkaar met gezondheid en vitaliteit als focus. 

En Marcel, jij bent nu ook aangewezen als één van de sportcoaches bij OchtendMensen. We kunnen bij jou krachttraining volgen, via Teams vanuit onze huiskamer. Wat kunnen mensen verwachten als ze hieraan mee gaan doen?  

Dat is een half uur compleet afzien. (Marcel zegt dit met een knipoog… al zijn de lessen best taai, moeten we toegeven red.). Mijn trainingen zijn gefocust op rompstabiliteit en een correcte techniek. Vanuit een sterke basis kun je een lichaam veilig belasten. Ik wil mensen iets meegeven wat ze ook buiten mijn trainingen zelf kunnen gebruiken in de sportschool of thuis. 

Wat ik ontzettend gaaf vind om te doen, is energie delen met mensen. Dat zie ik ook als parallel naar mijn rol in de werkopdrachten die ik doe. In essentie komt het neer op mensen verder helpen en samen ergens naartoe werken.

Marcel Bours - Adviseur OchtendMensen en trainer/coach The Kettlebell Club

Een vergelijking van de duurzame ambities van de politieke partijen; Wat valt ons op?

De verkiezingen komen er weer aan. Bijna alle partijen hebben hun concept-programma’s bekend gemaakt. Bij OchtendMensen maken wij graag zo snel mogelijk concrete stappen naar een duurzame wereld. Maar welke rol speelt duurzaamheid in de verkiezingsprogramma’s? Zijn de verschillende programma’s überhaupt te vergelijken; zeker als het aantal kantjes tekst over duurzaamheid zo verschilt per programma? Wij lazen de programma’s van de partijen die bovenaan in de peilingen staan en delen graag met jullie wat ons opviel.

De VVD geeft aan dat groen en groei niet als tegenpolen gezien kunnen worden, en is van mening dat een goed klimaatbeleid ons duurzamer, welvarender en onafhankelijker maakt. Kernenergie is hierbij onmisbaar; vervuilende industrieën moeten betalen; midden- en kleinbedrijf en middeninkomens moeten zoveel mogelijk worden ontzien door een lagere energiebelasting voor kleinverbruikers. Behalve dat een inkrimping van de veestapel niet wenselijk wordt gevonden, worden er weinig concrete doelen gesteld voor klimaatadaptatie of landbouwkringloop.

PVV heeft momenteel nog geen verkiezingsprogramma online staan. Het vorige verkiezingsprogramma van één A4 bevatte geen duidelijke visie op duurzaamheid. De verwachtingen voor het komende programma ten aanzien van duurzaamheid zijn niet hoog, aangezien de partij duidelijk aangeeft niets te willen doen tegen de opwarming van de aarde.

D66 heeft vooral een enorm uitgebreid verkiezingsprogramma. Hierdoor vindt de partij overal wel iets van. Het wil dat Nederland als eerste land ter wereld een CO2-heffing voor de industrie invoert; is voor een verplichte paragraaf klimaatimpact in jaarverslagen van bedrijven; wil kringlooplandbouw invoeren en de veestapel halveren; en oh ja, het houdt de optie op kernenergie open. Kortom, het programma laat veel mooie ambities zien. Maar dat mag ook wel met 203 pagina’s aan tekst…

Het CDA besteedt relatief weinig aandacht aan duurzaamheid in haar programma. De partij wil heldere en haalbare meerjarige doelen vaststellen om belemmeringen weg te nemen en investeringen ten aanzien van duurzaamheid aan te jagen. Ook geeft de partij aan voorstander te zijn van eerlijk beprijzen van CO2-uitstoot; een duurzame energiemix; en vergroening van de woonomgeving. Van de veestapel blijft de partij echter af, begrippen als circulariteit en recycle-en neemt het niet in de mond en ook voor duurzame vorm van mobiliteit heeft de partij weinig woorden over.

De SP ziet het verduurzamen van de wereld als een publieke taak en heeft dit dan ook graag in eigen handen. Door energiebedrijven en het openbaar vervoer (deels) in publieke handen te nemen, wil de partij deze zaken verduurzamen, beschikbaar en betaalbaar maken voor elke Nederlander. De partij neemt een duidelijk standpunt in tegen het ‘falende Europese systeem van de uitstoothandel (ETS)’ en zet zich voor minder vliegverkeer op Schiphol, wat trouwens ook een publiek bedrijf wordt als het aan de SP ligt.

GroenLinks is de enige partij in dit rijtje die het beestje bij de naam noemt, en doet dit zelfs in de titel van het hoofdstuk over duurzaamheid: ‘We pakken de klimaatcrisis aan’. Opvallend is dat deze partij zich als enige duidelijk afzet tegen kernenergie. Het zet een stap meer door een CO2-belasting bovenop die huidige Europese heffing in te willen voeren; wil met onze infrastructuur, havens, industrie en technologische kennis de Europese koploper worden in de circulaire economie; en ziet de essentie in van klimaatadaptief bouwen.

Conclusie

Al met al is het lastig de programma’s tegen elkaar weg te strepen. De programma’s verschillen enorm in het aantal kantjes, waardoor het aantal onderwerpen dat benoemd wordt aanzienlijk varieert. Wel mag duidelijk zijn dat de verschillen tussen de partijen ten aanzien van hun duurzaamheidambities groot zijn. Welke standpunten ‘goed’ of ‘slecht’ zijn hangt uiteraard af van ieders persoonlijke mening. Ons helpt het in ieder geval om de visies van de verschillende partijen naast elkaar te zetten en wij nemen dit zeker mee in onze overweging bij het stemmen in maart.

Al met al is het lastig de programma’s tegen elkaar weg te strepen. De verschillen tussen de partijen ten aanzien van hun duurzaamheidambities zijn groot, en de onderwerpen die worden benoemd variëren aanzienlijk.

Hoofdauteur: Laura Smid - Adviseur OchtendMensen, onderdeel van TwynstraGudde

OchtendMensen is op wereldreis!

OchtendMensen is op wereldreis! Op wereldreis?! Hè, maar we zitten toch nog steeds middenin een pandemie? Dat klopt, maar na bijna een jaar aan huis gekluisterd te zitten en het land niet uit te mogen, hebben we ons kikkerlandje inmiddels wel gezien en hebben we behoefte om de wijde wereld weer in te gaan. Dus hebben we besloten de wereld rond te reizen. Oké, kleine ‘side note’: dit gaat uiteraard – zoals alles in het huidige leven – volledig virtueel. Maar we zeggen maar zo: beter virtueel op reis dan niet op reis!

De wereld rond dus. Dat is best een aardig stukje, horen we jullie denken. Dat klopt: de omtrek van de evenaar is maar liefst 40.000 km. Gelukkig hebben we een andere route gevonden, die iets noordelijker ligt dan de evenaar. Een ‘short cut’ zullen we maar zeggen, want het moet natuurlijk wel leuk blijven. De route die we met elkaar afleggen is 30.000 km lang. Te makkelijk willen we het uiteraard ook niet maken, we houden er ten slotte van de lat hoog te leggen. 

Op vrijdag 8 januari zijn we van start gegaan vanaf ons kantoor in Amersfoort. Via de app My Virtual Mission kunnen we onze afgelegde kilometers registreren, zien we hoe ver we samen al gekomen zijn en op welke bestemming we ons bevinden. Op 8 april 2021 – na drie maanden vol actie – hopen (verwachten) we de ronde om de wereld te hebben voltooid en de finish te bereiken. 30.000 km in drie maanden is niet niks. Gelukkig weten wij als de beste hoe we samen moeten werken en gaan we er alles aan doen om dit doel gezamenlijk te bereiken. De (race)fietsen zijn uit de schuur gehaald, de hardloop- en wandelschoenen uit de kast getrokken en er liggen zelfs zwemoutfits klaar. Met z’n allen zorgen we ervoor dat die kilometers worden gemaakt.

Inmiddels ruim een week op weg en al 2.638 km in de benen! We zijn via Duitsland (heerlijke dag gehad in Berlijn) naar Tsjechië gereisd (ook nog een kort bezoek aan Praag) en toen in Polen aangekomen. Op het moment zitten we in het o zo mooie Oekraïne! En het wordt alleen maar spannender, want hierna steken we de grens over naar Azië om het volgende werelddeel te ontdekken. Kortom, we gaan als een speer en genieten ten volle.

Wij OchtendMensen blijven in actie en staan niet stil; geen pandemie die ons daarvan weerhoudt.

'De (race)fietsen zijn uit de schuur gehaald, de hardloop- en wandelschoenen uit de kast getrokken en er liggen zelfs zwemoutfits klaar. Met z’n allen zorgen we ervoor dat die 30.000 kilometers rond de wereld in drie maanden worden gemaakt.'

Anne Zijleman - Adviseur en lid Sportcommissie OchtendMensen (rechts op de foto)

Meld je aan voor onze nieuwsbrief