Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Businesscase eHealth Bartiméus

Business case eHealth Bartimeus OchtendMensen TwynstraGudde

OchtendMensen-adviseur Marcel Bours heeft in september 2010 Bartiméus ondersteund bij het opstellen van een businesscase.

Bartiméus is een expertiseorganisatie voor mensen die blind of slechtziend zijn. Bartiméus doet veel aan onderzoek, diagnostiek en behandeling. Daarnaast begeleiden en adviseren ze door het hele land en hebben eigen scholen, woonvoorzieningen en vormen van dagbesteding. Kortom, Bartiméus zet zich in voor 100% leven voor mensen met een visuele beperking.

Een innovatie die beeldbellen en chatten verzorgt tussen cliënt en professional

Bartiméus was bezig met een meerjaren-subsidieaanvraag voor een innovatie die beeldbellen en chatten verzorgt tussen cliënt en professional. Deze applicatie kan gebruikt worden om zorg op afstand te stimuleren door cliëntconsulten en/of multidisciplinaire overleggen digitaal uit te voeren. Ook werd gewerkt aan een digitaal trainingsplatform. Er kwam vanuit Bartiméus bji OchtendMensen een hulpvraag om deze businesscase vorm te geven.

Een model dat kwaliteitsverbetering en kostenbesparing van deze innovatie in kaart brengt

Marcel heeft een mathematisch model ontwikkeld om de businesscase te onderbouwen.  ​In drie dagen tijd heeft hij een model ontwikkeld dat de kwaliteitsverbetering en kostenbesparing van deze innovatie in kaart kon brengen.   ​​

Marcel: ‘Bartiméus was een boeiende omgeving om in te werken. Het was een mooie uitdaging om in zeer korte tijd een waardevolle bijdrage te leveren aan het innoveren van contact tussen zorgprofessional en blinde of slechtziende cliënten!’

Meer over digitale innovaties in de zorg lees je op de themapagina op onze website. En wij vertellen je graag wat OchtendMensen nog meer doet in de Zorg & Gezondheid.

Bartiméus en Slimme Zorg voor de toekomst – Over eHealth en digitale innovaties

Marcel Bours Adviseur Zorg en Gezondheid OchtendMensen TwynstraGudde

De onderwerpen ‘eHealth’ en ‘digitale innovaties’ waren al belangrijk op de agenda van Bartiméus. Door de realiteit en de aanpassingen die van iedereen worden gevraagd door Corona zijn deze thema’s nog belangrijker geworden. 

Bartiméus is een expertiseorganisatie voor mensen die slechtziend of blind zijn. Bartiméus doet veel aan onderzoek, diagnostiek en behandeling. Daarnaast begeleiden en adviseren ze door het hele land. Ook hebben ze eigen scholen, woonvoorzieningen en vormen van dagbesteding. Kortom, Bartiméus zet zich in voor 100% leven voor mensen met een visuele beperking.

OchtendMensen-adviseur Marcel Bours ging met Nienke Nijhof, programma manager eHealth van Bartiméus, in gesprek over hoe Bartiméus bezig is met Slimme Zorg.

Wie is Nienke Nijhof? En hoe ziet de dag van de programma-manager eHealth van Bartiméus eruit in Coronatijd?

Nienke Nijhof werkt nu (februari 2021) ongeveer 3,5 jaar bij Bartiméus. Ze is haar hele werkzame leven al bezig met technologie en innovaties in de zorg. Voorheen deed ze dat ook in de ziekenhuiszorg, maar de laatste jaren specifiek op het gebied van langdurige en ouderenzorg. Daarnaast is ze gepromoveerd aan de Universiteit Twente op technologie voor mensen met dementie. Ze is bij Bartiméus gestart als projectleider en ‘koersversneller’ eHealth, waarbij pragmatisch een aantal projecten voor eHealth werden opgezet. 

Er komen bij Bartiméus steeds meer eHealth-projecten bij. Denk aan een project waarbij er een app ontwikkeld wordt die ervoor die ervoor zorgt dat je met een visuele beperking veilig van A naar B kunt komen. Of een audio escaperoom die jongeren met een visuele beperking voorbereidt op het studeren en/of wonen in een andere stad.

Voor Bartiméus is eHealth steeds meer een veranderopgave in de organisatie geworden. Daarom wordt het als programma neergezet, waarbij er meer aspecten aan bod komen, zoals digivaardigheid, toegankelijkheid, gedragenheid en integratie in de processen. 

Nienke ondersteunt de projectleiders met het vormgeven van de projecten en zorgt voor de afstemming met andere disciplines, zoals ICT, opleidingen en communicatie. Ze draait daarnaast in enkele projecten mee, omdat ze graag de ‘voeten in de klei houdt’. En ze haalt er voldoening uit om te zien wat de impact van de eHealth-innovaties is op de cliënten van Bartiméus. Daarnaast is ze samen met de Hogeschool van Amsterdam bezig met een onderzoek om de impact en meerwaarde van eHealth-innovaties voor mensen met een visuele beperking in kaart te brengen.   

'De technologische mogelijkheden zijn bijna oneindig, maar de grotere uitdaging is om ervoor te zorgen dat Slimme Zorg ook ingezet en geïntegreerd wordt in het conservatieve zorgland.'

Nienke Nijhof - Programmamanager eHealth Bartiméus

Wat betekent Slimme Zorg voor de programma-manager eHealth van Bartiméus in haar werk?

Voor Bartiméus betekent Slimme Zorg het slim inzetten van (digitale) innovaties die bijdragen aan 100% leven voor mensen met een visuele beperking. Dit kan een ontwikkeling zijn waardoor iemand met een visuele beperking bijvoorbeeld zelfstandig naar een treinstation kan gaan. Of een ontwikkeling waardoor iemand met een visuele beperking thuis minder afhankelijk is van zorgmedewerkers. Nienke gelooft erin dat technologische innovaties veel toegevoegde waarde kunnen bieden voor mensen met een visuele beperking, mits de innovaties toegankelijk zijn. De technologische mogelijkheden zijn bijna oneindig, maar de grotere uitdaging is om ervoor te zorgen dat Slimme Zorg ook ingezet en geïntegreerd wordt in het conservatieve zorgland. Om de kans op slagen te vergroten, is Nienke scherp op de volgende punten: 

  • Zorg dat de innovatie toegankelijk en niet te moeilijk is
  • Zorg dat de gebruikers digi-vaardig zijn of worden door middel van scholing
  • Zorg dat de gebruikers de meerwaarde van de innovatie inzien
  • Zorg dat de innovatie geïntegreerd wordt in het proces.

Welke ontwikkelingen in de zorg hoopt de programma-manager eHealth van Bartiméus te zien in de toekomst?

Nienke hoopt dat de zorg meer gaat inzetten op Blockchain-technologieën. Dat is een open en veilig digitaal netwerk wat voor verschillende toepassingen ingezet kan worden. Cryptovaluta, zoals de Bitcoin, maakt hier bijvoorbeeld ook gebruik van. Zorg ervoor dat de patiënt in de toekomst autonomie krijgt over zijn/haar zorg. Een eigen pot geld en eigen regie, waarbij er natuurlijk wel wordt ondersteund en geadviseerd vanuit de zorgorganisaties. Het gaat dan om een grote verandering van het hele financieringsstelsel van de zorg, maar wel met grote mogelijkheden voor de toekomst. Er zijn al pilots op kleine schaal uitgevoerd rondom eigen geld en regie voor de patiënt. Deze pilots hebben laten zien dat onder andere de patiënt zich meer bewust wordt van de zorg, en dat therapietrouw vergroot wordt. Misschien is deze ontwikkeling naar meer autonomie niet geschikt voor iedere patiënt, maar het biedt wel mogelijkheden voor de jongere generaties.

Welke tips geeft de programma-manager eHealth van Bartiméus mee aan andere programma-managers?

Je moet gewoon beginnen. Schrijf niet eerst ellenlange stukken, maar ga het veld in en ga het proberen. Doe het niet alleen, maar juist samen met cliënten en zorgmedewerkers. Neem elkaar mee in de ontwikkelingen. Kijk waar de behoeften van de gebruikers liggen. Zo creëer je draagvlak en vergroot je de kans op succes. 

Wil je weten wat OchtendMens Marcel Bours heeft gedaan voor Bartiméus? Lees dan hier over zijn project.

Meer over digitale innovaties in de zorg lees je op de themapagina op onze website. En wij vertellen je graag wat OchtendMensen nog meer doet in de Zorg & Gezondheid.

Zlimsamen – Innovatief concept voor veilig oud worden in je eigen huis

ZlimSamen Digitale innovatie in de zorg OchtendMensen

Veilig oud worden in je eigen huis met warme aandacht en ondersteuning. Hoe kunnen data en technologie daarbij helpen? 

Akkedeer en OchtendMensen deden een brainstorm over de potentie van het innovatieve concept ‘Zlimsamen’. Wil jij lezen hoe Zlimsamen kan helpen bij het veilig ouder worden in eigen huis, en op welke manier Zlimsamen kan worden ingezet voor preventie?

Vul dan hieronder je gegevens in. Van ons ontvang je dan onze casebeschrijving over Zlimsamen.

Meer over digitale innovaties in de zorg lees je op de themapagina op onze website. En wij vertellen je graag wat OchtendMensen nog meer doet in de Zorg & Gezondheid.

Digitalisering in de zorg – De Ochtend­Mensen Slimme Zorg-estafette

Digitalisering in de zorg OchtendMensen TwynstraGudde

De Coronacrisis heeft voor een versnelling gezorgd van de digitalisering in de zorg

De zorg staat onder druk: ook zonder de Coronacrisis kampt het zorglandschap met tekorten aan zorgpersoneel, vergrijzing en een toename van het aandeel aan chronische ziekten. De wensen om tot op hogere leeftijd thuis te blijven wonen, om als individu nóg gezonder te worden en om acute zorg efficiënt in te richten, vragen om een hervorming van het zorgsysteem. Digitalisering in de zorg wordt vaak als dé oplossing gezien voor deze uitdagingen.

De Coronacrisis heeft voor een versnelling van de digitalisering in de zorg gezorgd. We hebben gezien hoe videobellen en digitale consulten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de inrichting van de zorg.

Wat kán er eigenlijk al op het gebied van digitale zorg? Met wie hebben we te maken? Wat maakt de zorg ‘slim’? En… hebben we nog wel een ziekenhuis nodig in 2050? 

'Digitalisering in de zorg wordt vaak als dé oplossing gezien voor de uitdagingen in de zorg. Wij nemen jou graag mee in deze ontwikkelingen, en laten zien hoe wij als OchtendMensen meewerken aan de digitalisering in de zorg.'

Hans Verheijde - Manager Zorg & Gezondheid OchtendMensen

OchtendMensen neemt je in vier weken mee langs vier thema’s rondom digitalisering in de zorg

Tijdens de nationale Slimme Zorg Estafette is er elke week aandacht voor een regio waarin slimme zorg en innovatie centraal staan. OchtendMensen doet mee aan dit mooie initiatief en neemt jou in onze eigen OchtendMensen Slimme Zorg-estafette mee aan de hand van vier thema’s rondom digitalisering in de zorg.

Langer thuis blijven wonen

Het startschot van de OchtendMensen Slimme Zorg-estafette klinkt op maandag 15 februari 2021. Onze eerste week trappen we af met het thema ‘Langer thuis blijven wonen’. We spreken een cliënt die langer thuis blijft wonen door middel van (digitale) innovatie, én we krijgen een kijkje in de mogelijkheden van de dienst ‘Zlimsamen’ die door slimme sensoren helpt bij het langer thuis kunnen blijven wonen. 

Toekomstvisie op de zorg

In de tweede week horen we hoe Nienke Nijhof – programma-manager eHealth bij Bartiméus, een instelling die zich inzet voor zorg voor mensen met een visuele beperking – de technologische ontwikkelingen in de zorg voor zich ziet en in de praktijk brengt.

Digitale innovatie in de acute zorg

Onze estafette brengt ons verder naar het thema ‘Digitale innovatie in de acute zorg.’ Wij vertellen jou graag over ons gesprek met Charlotte Oldenburg, innovatiemanager en missieleider van het netwerk Zinnige Zorg bij zorgverzekeraar VGZ, over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van digitale innovatie in de acute zorg.

Persoonlijke zorg- en gezondheidsmonitoring

In de vierde week van onze estafette bereiken we, samen met Jeroen van der Heijden van FocusCura en Petra van Tiggelen en Monique Westerlaken van de GGD Appstore, de finish. Met hen spreken we over hun professionele ervaringen op het gebied van persoonlijke zorg- en gezondheidsmonitoring. Denk hierbij aan ehealth-apps en ‘wearables’ in de zorg.

Wil je niets missen van de OchtendMensen Slimme Zorg-estafette en de wekelijkse updates over digitalisering in de zorg ontvangen, schrijf je dan in via onderstaand formulier.

Wil je weten wat OchtendMensen nog meer doet in de Zorg & Gezondheid, kijk dan hier.

Houd ook ook onze website, Instagram en LinkedIn in de gaten om je te laten inspireren door digitalisering in de zorg.

Digitalisering in de zorg

Digitalisering in de zorg OchtendMensen TwynstraGudde

Digitalisering in de zorg – OchtendMensen neemt je mee langs vier thema’s

De zorg staat onder druk. Ook zonder de Coronacrisis kampt het zorglandschap met tekorten aan zorgpersoneel, vergrijzing en een toename van het aandeel aan chronische zieken. De wensen om langer thuis te blijven wonen, om als individu nóg gezonder te worden en om acute zorg efficiënt in te richten, vragen om een hervorming van het zorgsysteem. Digitalisering in de zorg wordt vaak als dé oplossing gezien voor deze uitdagingen.

‘Langer thuis blijven wonen’, ‘Toekomstvisie op de zorg’, ‘Digitale innovatie van de acute zorg’ en ‘Persoonlijke zorg- en gezondheidsmonitoring’

OchtendMensen neemt je mee aan de hand van vier verschillende thema’s met elk een eigen perspectief: ‘Langer thuis blijven wonen’, ‘Toekomstvisie op de zorg’, ‘Digitale innovatie van de acute zorg’ en ‘Persoonlijke zorg- en gezondheidsmonitoring’. We spreken mensen die dagelijks te maken hebben met digitale zorg: zowel in hun werk als privé.

Programma­secretaris VIPP Programma OPEN

Opdracht OchtendMensen Programma­secretaris VIPP Programma OPEN

Overal in de zorg wordt gewerkt aan informatie-uitwisseling tussen patiënt en zorgprofessional. Vanaf 1 juli 2020 kunnen patiënten online hun medische gegevens inzien bij hun huisarts.

OPEN is het landelijke vierjarig versnellingsprogramma (VIPP) van InEen, LHV en NHG om huisartsen te ondersteunen bij het veilig online inzage bieden aan hun patiënten. Het programma wordt gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het programmabureau van OPEN werkt samen met regionale coalities, huisartsen en HIS-leveranciers om online inzage voor patiënten realiteit te maken.

Als programmasecretaris van OPEN helpt OchtendMens Anne Goossens bij het programmamanagement. Hierbij organiseert zij diverse (bestuurlijke) overleggen en bereidt deze inhoudelijk voor. Ook zorgt zij voor adequate informatie voor de programmamanagers, houdt overzicht op acties en planningen, en maakt verslagen en rapportages. Op deze manier draagt zij bij aan het plannen en beheersen van het programma OPEN, zodat de tactisch-strategische doelstellingen van OPEN worden behaald.

Meer over digitale innovaties in de zorg lees je op de themapagina op onze website. En wij vertellen je graag wat OchtendMensen nog meer doet in de Zorg & Gezondheid.

Programma­secretaris Innovatielab Maastricht UMC+

Programma­secretaris Innovatielab Maastricht UMC+ OchtendMensen

In het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ staat innovatie in de zorg centraal. Hierdoor zijn in de afgelopen jaren talloze initiatieven ontstaan. Om hierin meer overzicht te scheppen, heeft het MUMC+ behoefte aan het structuren en monitoren van de verschillende lopende programma’s.

Bijdragen aan samenhang en voortgang innovaties MUMC+zorginnovatielab

OchtendMensen-adviseur Fenna Reuvers maakt als programmasecretaris twee dagen in de week deel uit van het team Poli en Kliniek op Maat. Vanuit haar enthousiasme en hands-on mentaliteit ontlast ze dit team in planning en organisatie, structureren en monitoren van lopende programma’s, de financiën en het schrijven van maandelijkse rapportages. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het monitoren van initiatieven en het verzamelen en registreren van innovatieve ideeën in de e-omgeving.

Op deze manier draagt Fenna bij aan het aanbrengen van structuur en het behouden van overzicht op de samenhang en voortgang van de verschillende innovaties binnen het MUMC+ zorginnovatielab.

Meer over digitale innovaties in de zorg lees je op de themapagina op onze website. En wij vertellen je graag wat OchtendMensen nog meer doet in de Zorg & Gezondheid.

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven