Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Gedeelde ruimte, samen aan de slag

Strijd om de ruimte

De woningbouwopgave, de stikstofaanpak, de omslag van de landbouw en maatregelen voor het klimaat; dit is slechts een greep uit de uitdagende opgaven binnen het ruimtelijk domein. De keuze over waar een ontwikkeling wel of juist niet gaat plaatsvinden heeft een effect op de beschikbare ruimte in Nederland. Overheid en maatschappij staan gezamenlijk aan de lat om deze complexe opgaven in hun eigen gebied op te pakken. Vanwege de beperkte tijdspan zullen we in de praktijk moeten leren, kiezen en creatief omgaan met de beschikbare ruimte. Inpassing alleen is immers niet meer genoeg. Dat vraagt om een hechte samenwerking tussen alle betrokken partijen maar juist dat blijkt niet vanzelfsprekend te zijn.

Mini-podcasts en interview met Pieter van Geel

Om te onderzoeken welke uitdagingen er zijn in het ruimtelijk domein, wat de rol van samenwerken is en op welke manier je hier op kan sturen heeft een groep adviseurs van OchtendMensen vanuit de marktgroep Stad, Natuur en Mobiliteit zich verdiept in het onderwerp.

Ben jij benieuwd waarom het inrichten van het ruimtelijk domein in Nederland vaak makkelijker gezegd dan gedaan is? Wil je weten wat de visie van oud-staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Pieter van Geel is op samenwerken? Of wil je vooral weten hoe je in de praktijk een samenwerking zo goed mogelijk kan organiseren?

Download dan nu de poster ‘Gedeelde ruimte, samen aan de slag’ en lees onder andere het interview met Pieter van Geel, beluister de mini-podcasts en maak kennis met de ruimtelijke gereedschapskist van OchtendMensen.

Schrijf je hieronder in en ontvang de poster inclusief mini-podcasts in je mailbox.

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven