Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Verduur­­zamen van organisaties: over het belang van gedrags­­­verandering, weerstand en inspirerend leiderschap

Thijs Hofman en Sanne Steggerda OchtendMensen TwynstraGudde

Hoe betrek je medewerkers op een goede manier bij je duurzame ambities? Hoe werkt gedragsverandering in theorie en praktijk? OchtendMensen ging hierover in gesprek met Ingelou Sybrandij, Coördinator Duurzaamheid bij de politie, en Reint Jan Renes, gedragswetenschapper en lector Psychologie voor een Duurzame Stad bij de Hogeschool van Amsterdam. Een inspirerend gesprek boordevol goede ideeën ontstaat!

Wat is de rol van gedrag bij het verduurzamen van organisaties?

Reint Jan: “Technisch is er ontzettend veel mogelijk met verduurzaming. Echter, het succes van de klimaattransitie hangt grotendeels af van onze dagelijkse keuzes, ons gedrag. Wanneer je voor deze dagelijkse keuzes in je beleid en aanpak geen aandacht hebt, neem je maar een deel mee. In ons onderzoek hebben we het vaak over ‘technological readiness’ en ‘societal readiness’. Dit wil zeggen: de techniek kan er wel klaar voor zijn, maar de maatschappij moet er óók klaar voor zijn.”

Reint Jan geeft hierbij een actueel voorbeeld: inmiddels zit het in ons systeem om 1,5 meter afstand te houden van anderen. Duurzame afwegingen kunnen op die manier ook in ons systeem komen.

Bij duurzaamheid zit er regelmatig een gat tussen houding en gedrag. Hoe zorg je voor de stap naar duurzaam gedrag?

Reint Jan: “Dat is een terechte vraag. Het helpt om gedrag concreet te maken. Wat zijn de gedragingen waar we het precies over hebben? Wat moeten werknemers anders doen? Zo lang je dat niet benoemt, blijft gedragsverandering abstract. Zodra je hebt uitgezocht welke stappen mensen willen maken, ga je op zoek naar de factoren die van invloed zijn op deze stappen. Er zijn drie onderdelen bepalend voor gedragsverandering:

  • interne capaciteit
  • motivatie
  • gelegenheid.

Voor gedragsverandering dienen deze drie onderdelen allemaal in voldoende mate aanwezig te zijn. Zodoende verandert gedrag als: de persoon beschikt over juiste eigenschappen en vaardigheden om bepaald gedrag uit te voeren (interne capaciteit); de persoon een doel of interesse heeft in het vertonen van bepaald gedrag (motivatie); en er voldoende gelegenheid is om een andere keuze te maken (gelegenheid).”

Hoe kun je de ambassadeursrol in gedragsverandering het best invullen? Vanuit wie wordt idealiter deze gedragsverandering in gang gezet?

Reint Jan: “Duurzame gedragsverandering kan niet plaatsvinden zonder de support van autoriteiten binnen de organisatie. De intrinsieke motivatie om te verduurzamen moet van bovenaf gevoeld worden. De actie moet daar ook vandaan komen. Een voorbeeld hiervan is een interne nieuwsbrief waarin een directielid iets zegt over de opgave en benoemt wat hij of zij zelf anders gaat doen. Daarnaast speelt de organisatiecultuur een grote rol. Er moet gelegenheid zijn om het gesprek te voeren over de gedragsverandering die hoort bij het verduurzamen van de organisatie. Ik maak hier wel eens de vergelijking met het dragen van mondkapjes tijdens de Coronacrisis. In het begin vonden mensen het ongemakkelijk om mondkapjes te dragen, maar enige tijd later werd het ongemakkelijk om géén mondkapje te dragen. De sociale druk speelt hierin een grote rol. De leidinggevende brengt dit gesprek op gang, en er moet gelegenheid zijn om dit gesprek gezamenlijk te voeren.”

Wat is de meest hardnekkige mythe over effectieve gedragsverandering die jij ziet bij organisaties?

Reint Jan: “Dat gedragsverandering altijd leuk moet zijn. Gedragsverandering en verduurzaming zijn lastig, waardoor het proces vaak niet zonder weerstand kan verlopen. Het is een mythe dat een veranderproces zonder gedoe kan. Een organisatie moet daarom accepteren dat er reuring ontstaat. Als het schuurt, weet je dat er iets aan het veranderen is.”

"Het proces van gedragsverandering kan niet alleen op een leuke manier verlopen. Bij verandering hoort weerstand en gedoe."

Reint Jan Renes - Gedragswetenschapper en lector Psychologie Duurzame Stad Hogeschool van Amsterdam

Op welke manier werkt de politie aan gedragsverandering?

Reint Jan is benieuwd naar de manier waarop de politie ervoor zorgt dat er gedragsverandering plaatsvindt en gaat hierover in gesprek met Ingelou, Coördinator Duurzaamheid bij de politie.

Ingelou: “Bij de politie hebben we het wel over de noodzaak van gedragsverandering om te verduurzamen, maar nooit over wat daarmee bedoeld wordt.”

Reint Jan: “In dat geval is het zaak om te gaan problematiseren. Waar zit het probleem? En kan het concreet gemaakt worden?”

Ingelou: “De eerste stap is nu om te achterhalen wat we precies willen veranderen. We moeten concreet maken waar we stappen in willen zetten. We hebben de voetafdruk van de politie in kaart gebracht en hebben nu een lijst met thema’s waarop wij kunnen verduurzamen.”

Reint Jan: “Die lijst met thema’s kun je gieten in de vorm van een menukaart met daarin keuzes die de politie kan maken per thema. De opties moeten wel reëel zijn. Het is dus zaak om de keuzes te onderzoeken en realistisch in kaart te brengen wat lastig is en waar mogelijke openingen zitten. Het wordt dan bijna een crime scene investigation’ waarbij je op zoek gaat naar wat collega’s beter kunnen doen en hoe je die stappen zet.”

Ingelou: “Soms is dat best spannend, want je weet niet hoe medewerkers reageren op veranderingen. Van tevoren wisten wij bijvoorbeeld niet hoeveel weerstand er bij het verminderen van het vleesaanbod zou ontstaan onder werknemers. Dat schuren wat ontstaat tijdens een verandering is spannend; ga er maar aan staan!”

“Maak het gewenste makkelijker, leuker en aantrekkelijker. Maak het ongewenste onaantrekkelijker en minder aanwezig.”

Reint Jan Renes – Gedragswetenschapper en lector Psychologie Duurzame Stad Hogeschool van Amsterdam

Reint Jan: “Het vraagt per vraagstuk om maatwerk. Wat je bij spannende onderwerpen kunt doen, is in hele kleine stapjes te werk gaan. Bij andere onderwerpen kun je veranderingen gelijk doorvoeren. Om de verandering op gang te brengen, moet je eigenlijk twee routes bewandelen. Ten eerste maak je het gewenste makkelijker, leuker en aantrekkelijker. Daarnaast maak je het ongewenste onaantrekkelijker en minder aanwezig. Als je alleen kiest voor de eerste route en het ongewenste laat bestaan, dan is de kans groot dat mensen alsnog ongewenst gedrag laten zien. Zonder frictie krijg je dat gedrag er niet uit.”

Wat zijn de duurzaamheidsambities bij de politie?

Ingelou: “Bij de politie willen we werken aan het verduurzamen van de Politieacademie. Dan heb ik het over het verduurzamen van de bedrijfsvoering, ‘nudging’ en de inhoud van het onderwijs. Tijdens de Politieacademie zijn mensen misschien beter bereid zich aan te passen. Op die manier kunnen we vanaf het begin nieuwe normen meegeven. Deelnemers aan de Politieacademie nemen deze normen vervolgens mee naar andere plekken binnen de politie, doordat ze binnen verschillende eenheden gaan werken.”

“Bij de politie willen we werken aan het verduurzamen van de Politieacademie. Dan heb ik het over het verduurzamen van de bedrijfsvoering, ‘nudging’ en de inhoud van het onderwijs.”

Ingelou Sybrandij – Coördinator Duurzaamheid bij de politie

Reint Jan: “Er zit dus een groot educatief aspect aan gedragsverandering. Hiermee leg je een fundament van waaruit veranderen mogelijk is. Het is alleen onbekend wat er gebeurt als iemand buiten de Politieacademie gaat werken. Kunnen ze de duurzame lessen naar het werk vertalen? En zijn ze ook bereid om dat te doen? Ik denk dat het heel mooi is om enerzijds dit plan voor de Politieacademie door te zetten en anderzijds leidinggevenden ditzelfde gedachtegoed te laten uitdragen. Als leidinggevenden dit niet uitdragen is de kans op verandering minimaal. De eerdergenoemde driehoek van interne capaciteit, motivatie en gelegenheid geeft aan dat álle drie de elementen nodig zijn om verandering te bewerkstelligen. Leidinggevenden kunnen het element van gelegenheid bieden en het belang ervan benadrukken.”

Hoe ga je om met weerstand bij het verduurzamen van een organisatie, zoals de politie?

Reint Jan: “Weerstand moet je heel serieus nemen en goed in kaart brengen. Achter weerstand zitten vaak zorgen. Zo kan het bijvoorbeeld onduidelijk zijn voor de medewerkers wat er van ze verwacht wordt, of ze zijn bang om iets kwijt te raken. Het is zaak dat je die zorgen overneemt en bewaakt. Laat hen zelf uitzoeken wat een reële stap is en wat ze wél willen veranderen. Zo zijn ze zelf eigenaar van het transitieproces en ga je serieus om met de zorgen.

Dat betekent niet dat het allemaal heel makkelijk is. Als duurzaamheidsmanager hou je in de gaten welke verandering de organisatie wil realiseren. Hierbij hou je interne capaciteit, motivatie en gelegenheid in de gaten. Geef jezelf de ruimte om in die ‘crime scene investigation’ te duiken en laat het eindpunt even los. Kortom; achterhaal wat er precies speelt, breng dat in kaart en check bij de medewerkers of die bevindingen kloppen. Op die manier houd je het gesprek open en erken je zorgen die er spelen.”

Wil je weten wat voor Energie- en Duurzaamheid-opdrachten OchtendMensen doen, lees dan verder op onze themapagina. En wil je op de hoogte worden gehouden van wat OchtendMensen publiceert over Energie & Duurzaamheid, schrijf je dan hieronder in voor onze nieuwsbrief.

Verduurzamen organisaties

Verduurzamen organisaties OchtendMensen TwynstraGudde

OchtendMensen zet zich in om organisaties zo snel mogelijk te verduurzamen! Op deze themapagina ‘Verduurzamen organisaties’ vind je hier meer informatie over in de vorm van interviews, blogs en projecten van OchtendMensen.

Spoiler: dit gaat verder dan het gebruik van herbruikbare koffiebekers.

Leer je met ons mee?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Gedurende de maanden juni en juli van 2021 heeft deze pagina zich gevuld met informatie over het verduurzamen van organisaties. Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief als je meer wilt lezen over onze publicaties over het verduurzamen van organisaties, en volg onze LinkedIn-pagina!

Wil je weten wat voor Energie- en Duurzaamheid-opdrachten OchtendMensen doen, lees dan verder op onze themapagina.


OchtendMensen leren van professionals uit de praktijk

Biodigister - OchtendMensen - ontbijtpraktijk

OchtendMensen zijn niet alleen bezig met het verdiepen en verbreden van hun theoretische kennis. Wij leren ook graag in de praktijk. Daarom zijn wij sinds kort het fenomeen ‘Ontbijtpraktijken’ gestart! Hierbij nodigen wij professionals uit om hun kennis en ervaring met ons te delen. Wat komen professionals tegen in hun vraagstukken? En welke rollen pakken zij op? Wat zijn hun nieuwe inzichten?

Laten groeien van verduurzamingsprojecten in de gebouwde omgeving

Tijdens een van de Ontbijtpraktijken zijn we in gesprek gegaan met een van de oprichters van het bedrijf Circ: René Schers. Volgens hun website is Circ een ‘no-nonsense bedrijf waar innovatief en disruptief denken centraal staat. Wij koppelen nieuwe ideeën aan langjarige ervaring in het ontwikkelen, laten groeien en realiseren van verduurzamingsprojecten in de gebouwde omgeving.’

Een van de projecten waar Circ nu mee bezig is, is de BioDigester. Deze in Nederland geproduceerde machine verwerkt bioafval (denk aan groente, fruit en etensresten) en zet dit via snelle vergisting om naar biogas en vloeibare plantenvoeding. Je kunt dus op locatie met eigen afval je eigen energie opwekken. Deze biovergister voorziet Sportcentrum Papendal en Forteiland Pampus op dit moment al van eigen, duurzame energie!

Hopen op concurrentie om de duurzaamheidsbeweging te versnellen

Vanuit OchtendMensen was er, naast veel belangstelling voor de techniek, aandacht voor de manier waarop René zijn idee uitrolt en opschaalt. René nam ons mee in zijn beweegredenen om Circ te starten. En waarom het opzetten van dit soort ondernemingen noodzakelijk is voor het versnellen van de energietransitie. Hoe zorg je er vervolgens voor dat meer bedrijven een BioDigester aanschaffen. En hoe ga je om met soortgelijke initiatieven?

Het klinkt misschien gek, maar René hoopt juist dat er meer concurrentie komt op het gebied van zijn Biovergister. Hierdoor kan de duurzaamheidsbeweging sneller en wellicht ook voordeliger worden.

Wil je meer weten over Circ: bezoek hun website.

Wat doen OchtendMensen op het gebied van energie en duurzaamheid

Het was voor ons een leerzame Ontbijtpraktijk die smaakt naar meer! Wil je weten waar OchtendMensen aan werken op energie- en duurzaamheidsgebied? Dat kun je hier zien.

"De 'Ontbijtpraktijk' van OchtendMensen: Geen theoretische modellen, maar verhalen uit de praktijk. Leren van wat professionals tegenkomen in hun energie- en duurzaamheidsvraagstukken."

Alexandra Kist - Adviseur Energie & Duurzaamheid OchtendMensen

Projectleider Ecologische voetafdruk Politie

Projectleider Ecologische footprint Politie

Toekomstbestendige organisaties zijn duurzame organisaties. Maar wat is een duurzame organisatie en hoe ga je aan de slag? Een belangrijke stap is inzicht verkrijgen in de impact van de organisatie op mens en milieu.

De ecologische voetafdruk van de politie in kaart brengen

Als projectleider Ecologische voetafdruk bij de politie zorgt OchtendMensen-adviseur Eva Louwerenburg ervoor dat de ecologische voetafdruk van de politieorganisatie (o.a. gebouwen, vervoer, ICT, faciliteiten) in kaart wordt gebracht. Gekeken wordt naar CO2-uitstoot, maar ook naar grondstoffengebruik, gevolgen voor biodiversiteit en mensenrechten.

Ontwikkelen van een strategie om het ICT bij de politie te verduurzamen

Daarnaast zit Eva in het team Duurzaam ICT, waarbij een strategie wordt ontwikkeld en uitgevoerd om het ICT bij de politie te verduurzamen. Denk daarbij aan energieverbruik van datacenters en duurzame inkoop van telefoons en laptops. Eva voert gesprekken met diverse medewerkers, doet desk research, verzamelt data en organiseert bijeenkomsten. Zo draagt zij bij aan het goed draaien van het programma rondom duurzaamheid en worden stappen gezet om de doelen te behalen!

Opdrachtgever Ingelou Sybrandij, Coördinator Duurzaamheid Politie, zegt het volgende over de inzet van van OchtendMensen-adviseur Eva:

‘Eva zorgt ervoor dat de eerste ecologische voetafdruk van de politie wordt opgesteld. Hiermee kunnen we controleren of we ons op de juiste onderdelen richten en – als het nodig is – ons duurzaamheidsprogramma aanpassen of uitbreiden. Daarnaast is Eva bezig met de verduurzaming van de ICT van de politie, door een routekaart met verduurzamingsstrategie op te stellen. Ze is zowel inhoudelijk als persoonlijk een mooie toevoeging aan ons team, met een zelfstandige werkhouding, enthousiasme, gedrevenheid en goede kwaliteit. En ze weet zich goed binnen de politie-organisatie te bewegen.’

Lees hier meer over waar OchtendMensen aan werken op energie- en duurzaamheidsgebied.

Transitiemaker Verduurzaming Gebouwen en Omgeving De Bouwcampus

Transitiemaker Verduurzaming Gebouwen en Omgeving De Bouwcampus

Transities in de bouwsector door verduurzaming van gebouwen en omgeving

Bij De Bouwcampus jaagt OchtendMensen-adviseur Oukje van Merle transities in de bouwsector aan. Samen met haar team focust ze zich op het verduurzamen van gebouwen en de omgeving. In co-creatie tussen professionals uit de markt, overheid en kennisinstellingen wordt aan dit vraagstuk gewerkt.

Binnen een transitie is iedereen eigenaar én onderdeel van het bestaande probleem

Interessant aan het werk bij De Bouwcampus is dat iedereen stakeholder is van de transitie. Dat betekent dat de opdrachtgever van een transitievraagstuk niet alleen een vraag in de groep stelt, maar ook veel vragen zal ontvangen. In een traditioneel model van een gesprek tussen de markt en de overheid is er een duidelijke vraagsteller en een duidelijke antwoorder. De opdrachtgever, vaak een publieke of semipublieke partij, stelt de vraag. De markt beantwoordt de vraag.  In ‘wicked problems’ – complexe vraagstukken – waar bij De Bouwcampus aan wordt gewerkt, is het vaak onduidelijk welke vragen gesteld moeten worden én door wie. Binnen een transitie is iedereen eigenaar én onderdeel van het bestaande probleem. Dit vraagt om veel reflectie. Vragen dienen aan elkaar – en zeker ook – aan jezelf gesteld te worden.

Aan Oukje en haar team de taak om de juiste vragen op tafel te krijgen. Een rol die ze graag vervult, die bijdraagt aan de opgave van De Bouwcampus, en waar ze veel van leert!

Meer over verduurzamen van organisaties lees je op de themapagina op onze website. En wij vertellen je graag wat OchtendMensen nog meer doet in de Energie & Duurzaamheid.

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven