Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Communicatie­adviseur Energie­neutraal Veenendaal

Energieneutraal Veenendaal

De gemeente Veenendaal energieneutraal maken

De gemeente Veenendaal staat net als alle gemeenten voor een grote uitdaging: energieneutraal voor 2050! Hiervoor moet een grote verandering plaatsvinden die veel impact kan hebben op de inwoners van Veenendaal. Welke stappen inwoners moeten ondernemen verschilt enorm. Heeft iemand een koopwoning of huurt iemand? Is een huis al goed geïsoleerd of nog helemaal niet? Is iemands vervoer al energieneutraal? En wat betekent dit voor een bedrijf?

De afgelopen jaren heeft het programma Energieneutraal Veenendaal de uitvoeringsplannen opgesteld en de komende jaren worden deze plannen uitgevoerd. Hoe informeer je de inwoners hierover? Hoe bereik je alle inwoners? En hoe kan je inwoners in deze transitie helpen? Met deze vraagstukken houdt OchtendMensen-adviseur Eskeline van den Kieboom zich bezig.

Inwoners zo goed en duidelijk mogelijk informeren en inspireren

Als communicatieadviseur bij het programma Energieneutraal Veenendaal zorgt Eskeline voor de communicatie om inwoners te informeren en inspireren over het verduurzamen van hun woning. Zo heeft ze voor de plaatselijke krant een krantenartikel geschreven met daarin een interview met de wethouder over de Transitievisie Warmte. Ook heeft ze verschillende informatieve folders voor inwoners ontworpen en verzorgde ze de communicatie rondom een collectieve inkoopactie.

Tot het laatste moment was het spannend vanwege de Corona-maatregelen, maar in de tweede week van oktober 2021 heeft ‘De week van duurzaam Veenendaal’ plaatsgevonden. Een week die door Eskeline is medegeorganiseerd. Inwoners van Veenendaal konden meedoen met verschillende duurzaamheidsactiviteiten. En er was een duurzaamheidsmarkt om zo op een leuke en laagdrempelige manier kennis op te doen over hoe je je huis kunt verduurzamen.

Lees hier meer over waar OchtendMensen aan werken op energie- en duurzaamheidsgebied.

Communicatie­adviseur afdeling Planvorming Liander

Communicatie­adviseur afdeling Planvorming Liander OchtendMensen

Professionele en eenduidige communicatie naar stakeholders energienet

De energietransitie heeft grote impact op het energienet en daarmee op het werk van de netbeheerder. Om te kunnen blijven voorzien in een toekomstbestendig energienet, zoeken de regioteams van netbeheerder Liander de samenwerking in de regio met onder andere gemeenten en woningbouwcorporaties steeds meer op. De vraag naar duiding van technische vraagstukken en de behoefte aan professionele en eenduidige communicatie richting deze stakeholders neemt toe.

Hoe helpt OchtendMensen Liander bij de energietransitie

Als communicatieadviseur voor de afdeling Planvorming van Liander werkt OchtendMens Bente van der Sman aan het neerzetten van een goede communicatie-aanpak voor deze afdeling. Daarnaast levert zij hands-on ondersteuning op het gebied van communicatie in de vorm van het leveren van concrete producten en advies. Zo werkt zij voor specifieke casussen mee aan een passend communicatieplan en ontwikkelt zij materiaal dat wordt gebruikt in de communicatie naar specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld voor grootzakelijke klanten en gemeenten een folder met informatie over de capaciteit van het elektriciteitsnet, brieven en presentaties met informatie over de huidige netsituatie en toelichting op plannen over de toekomst van het elektriciteitsnet. Bente werkt daarbij nauw samen met de regioteams en de afdeling corporate communicatie van Liander.

Lees hier meer over waar OchtendMensen aan werken op energie- en duurzaamheidsgebied.

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven