Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Omgevings­manager MIRT-onderzoek Metropool­regio Utrecht

Verschillende overheden werken samen aan lange termijn verstedelijking

De centraal gelegen regio Utrecht is één van de meest aantrekkelijke, economisch sterke en dynamische gebieden van Nederland. Rijk, provincie en regio werken samen in programma U Ned om de groei in goede banen te leiden en leefbaarheid, bereikbaarheid, en woon- en werklocaties te borgen. Het MIRT-onderzoek Utrecht is onderdeel van programma U Ned. Hierin wordt gekeken naar de lange termijn verstedelijking. De verschillende overheden werken samen aan een stip op de horizon: waar liggen nieuwe woningen, bedrijventerreinen en andere werklocaties, ov-verbindingen, (snel-)wegen, etc. in 2040 (en daarna)?

OchtendMensen helpt bij het betrekken van alle partijen en hun onderlinge samenwerking

In het MIRT-onderzoek houdt Pascalle Albers zich als omgevingsmanager bezig met de interne en externe stakeholders die betrokken zijn bij dit project. In het proces om tot een perspectief voor de regio Utrecht in 2040 te komen, spelen vele belangen die niet altijd op één lijn liggen. Toch is de wens en meerwaarde om dit gezamenlijk te doen groot. Vanuit haar rol als omgevingsmanager buigt Pascalle zich over de samenwerkingen en de manier waarop elke partij wordt betrokken.

Wil je meer weten over de opdrachten die OchtendMensen doen rondom de thema’s ‘Stad, Natuur & Mobiliteit’, dan kun je hier meer van onze projecten bekijken.

Omgevings­secretaris Rijkswater­staat Blankenburg­verbinding RWS

De bereikbaarheid van de regio Rotterdam

De Rotterdamse regio is een dichtbevolkt (leef)gebied met een belangrijk economisch centrum. De bereikbaarheid van deze regio staat echter onder druk. De aanleg van de Blankenburgverbinding is één van de oplossingen om de bereikbaarheid te verbeteren en het verkeersnetwerk robuuster te maken.

In goed overleg met de omgeving realiseren van de Blankenburgverbinding

Als clustersecretaris maakt OchtendMensen-adviseur Pascalle Albers deel uit van het omgevingsteam binnen het project Blankenburgverbinding. Het team is onder andere verantwoordelijk voor het afstemmen met en informeren van alle betrokken stakeholders. Pascalle Albers ondersteunt de omgevingsmanager bij de bedrijfsvoering van het cluster. Hieronder vallen werkzaamheden als werksessies organiseren, sturen op de planning en voorbereiden van interne en externe overleggen. Mede door haar inzet wordt de Blankenburgverbinding in goed overleg met de omgeving gerealiseerd.

Wil je meer weten over de opdrachten die OchtendMensen doen rondom de thema’s ‘Stad, Natuur & Mobiliteit’, dan kun je hier meer van onze projecten bekijken.

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven