Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Projectleider Participatie, energie­coöperaties en collectieven Provincie Utrecht

Energietransitie Provincie Utrecht

Kans voor burgers en bedrijven om producent van schone energie te worden

De energietransitie gaat niet alleen over het verduurzamen van de energievoorziening. Het is ook een enorme kans voor burgers en bedrijven zelf producent van schone energie te worden. De Provincie Utrecht stelt op dat vlak hoge ambities en wil energiecoöperaties en collectieven van Utrechtse bedrijven gericht ondersteunen bij het realiseren van concrete projecten.

Hoe helpt OchtendMensen bij de energietransitie van de Provincie Utrecht

Ruben van de Belt is als projectleider verantwoordelijk voor het vormgeven van provinciaal beleid, werkt met stakeholders aan het creëren van de juiste randvoorwaarden voor lokaal eigendom van energieprojecten, en is betrokken bij concrete energieprojecten om daar de participatie goed te organiseren. Natuurlijk moet dat alles wel naadloos aansluiten bij alle andere inspanningen van het programma Energietransitie van de Provincie Utrecht. Op die manier werkt Ruben aan een energietransitie die steeds meer van de inwoners van Utrecht zelf wordt.

Lees hier meer over waar OchtendMensen aan werken op energie- en duurzaamheidsgebied.

Project­secretaris Circulaire Bouwecono­mie 2020 RVO

Projectsecretaris Circulaire Bouweconomie 2020 RVO

Anders bouwen om belasting van de aarde tegen te gaan

De bouwsector staat voor een enorme transitie. Om klimaatverandering en verdere belasting van de aarde tegen te gaan, moeten we op een geheel andere manier gaan bouwen. Om hier stappen in te zetten wordt er een uitvoeringsprogramma Circulaire Bouweconomie (CBE) opgesteld voor 2020 met de activiteiten die door de hele sector – overheid, bedrijfsleven én kennisinstellingen – moeten worden ondernomen.

Hoe ondersteunt OchtendMensen het uitvoeringsprogramma Circulaire Bouweconomie

Als projectsecretaris Circulair Bouweconomie 2020 helpt Lodewijk Boersema het transitiebureau van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met het schrijven en opzetten van het uitvoeringsprogramma voor 2020. Dit gebeurt in samenwerking met het transitieteam; een team van experts uit de wetenschap, overheid en marktpartijen. Zij kunnen vanuit de inhoud en vanuit hun netwerk reflecteren op de inhoud van het uitvoeringsprogramma. Daarnaast zijn ze in staat om binnen hun eigen netwerk energie en initiatief te genereren.

Lodewijk is klankbord voor de programmamanager Circulaire Bouweconomie en de voorzitter van het transitieteam. Hij helpt met het organiseren en begeleiden van bijeenkomsten, neemt interviews af en onderhoudt de relaties met stakeholders. Dit alles om te komen tot een compleet en gedragen uitvoeringsprogramma voor 2020.

Adviseur Programma­plan Nationaal Programma Regionale Energie­strategie

Adviseur Nationaal Programma Regionale Energiestrategie OchtendMensen

Invulling geven aan klimaatafspraken en klimaatakkoord

Hoe gaan we invulling geven aan de klimaatafspraken van Parijs en het klimaatakkoord van 2019? Het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES), een samenwerking van Unie van Waterschappen, IPO, VNG en het Rijk, draagt hieraan bij door de regio’s te ondersteunen bij het maken van een regionale energiestrategie (RES).

Programmaplan als fundament voor de uitvoering

OchtendMensen-adviseur Pascalle Albers ondersteunde het kernteam van het NP-RES bij de totstandkoming van het programmaplan. Op basis van input uit meetings en gesprekken deed zij een aantal concrete voorstellen op het gebied van governance, organisatie, programmalijnen en programmabeheersing.

Binnen korte tijd lag er een programmaplan als fundament voor de uitvoering. Hierdoor kon het NP-RES naar de volgende fase gebracht worden, en zich meer richten op inhoudelijke vraagstukken rondom het inpassen van duurzame energie en infrastructuur.

Lees hier meer over waar OchtendMensen aan werken op energie- en duurzaamheidsgebied.

Junior-omgevings­manager vernieuwing elektriciteits­net Rotterdam Stedin

Junior-omgevingsmanager Stedin vernieuwing electriciteitsnet Rotterdam

Blijven voldoen aan de groeiende energievraag

In het centrum van Rotterdam wordt hard gewerkt om ook in de toekomst aan de groeiende energievraag te kunnen blijven voldoen. Netbeheerder Stedin werkt hieraan in project OER, in opdracht van de gemeente Rotterdam. Het doel van het project is het vervangen van meer dan 30 km elektriciteitskabels van 10kV kabels naar 23kV kabels, met zo min mogelijk verstoring voor de bruisende binnenstad.

Goede afstemming leidt tot minimalisering overlast

In haar rol als junior-omgevingsmanager informeerde Freija Rappolt bewoners en ondernemers tijdig over de werkzaamheden die uitgevoerd werden, en was ze aanspreekpunt namens Stedin voor de omgeving. Daarnaast zorgde Freija voor goede afstemming tussen de verschillende partijen die de werkzaamheden uitvoeren.

Doordat de omgeving tijdig op de hoogte werd gebracht van alle werkzaamheden ontstond er meer begrip over het project tussen bewoners, Stedin en ondernemers. Daarnaast zorgde de goede afstemming tussen de uitvoerende partijen voor het minimaliseren van de overlast door de werkzaamheden.

Trend­verkenning lokale overheden in de energie­transitie voor Trendbureau Overijssel

Zwolle Trendbureau Overijssel energietransitie

Trends en ontwikkelingen in de energietransitie

Lokale overheden spelen een belangrijke rol in de komende energietransitie. Het Trendbureau Overijssel biedt hierin ondersteuning door onderzoek te doen naar trends en ontwikkelingen die impact hebben op bestuurders en politici in de provincie.

Vertaling naar de concrete praktijk

OchtendMensen-adviseur Ruben van de Belt was onderdeel van het onderzoeksteam dat een trendverkenning heeft geschreven over de sturingsmogelijkheden en keuzes voor lokale overheden in de energietransitie. In deze rol deed hij literatuuronderzoek, sprak relevante experts en toetste inzichten bij Overijsselse bestuurders en politici. Deze synthese van relevante inzichten zijn vervolgens vertaald naar de concrete praktijk van openbaar bestuur en lokale politiek.

Het resultaat is een mooie trendverkenning die door bestuurders en politici zeer goed is ontvangen.

Wij starten vandaag met de energie­transitie en verduur­zaming van Neder­land

Energie en Duurzaamheid OchtendMensen TwynstraGudde

Onze uitdaging in Energie en Duurzaamheid

Dat het anders moet, is duidelijk. Maar hoe zorgen we er samen voor dat de energietransitie succesvol verloopt? Welke stappen moeten we zetten om onze doelstellingen in het klimaatakkoord te behalen? Hiervoor duiken wij in uiteenlopende vraagstukken die de energietransitie vooruit helpen. Hoe combineren we duurzame energiebronnen met een stabiel energiesysteem? Hoe passen we de nieuwe manieren van energiewinning in in onze openbare ruimte? Wij gaan deze uitdaging niet uit de weg, maar gaan ermee aan de slag!

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven