Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Change en Projectmanager Cornelissen Groep

Transport en logistiek is een sector die constant in beweging is. Toenemende klanteisen, strengere wet- en regelgeving, een krappe arbeidsmarkt, en de must om efficiënter te werken met beschikbare middelen.

Bij mijn opdracht bij de Cornelissen Groep komen al deze zaken samen in de projecten waar ik bij betrokken ben. Zo werken ze bij Cornelissen aan innovatieve en vooruitstrevende logistieke oplossingen, waarin digitalisering een belangrijk onderdeel is. Dit gaat hand in hand met professionalisering van de interne organisatie, om voorbereid te zijn op groei en verandering.

In deze opdracht ben ik betrokken bij drie projecten:

  • Een innovatief samenwerkingsverband met twee andere vervoerders en een IT-partij ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuw planningsysteem;
  • Het opstellen van een uniforme werkwijze voor de planning en administratie binnen de verschillende locaties van Cornelissen;
  • Implementatie van een nieuw navigatiesysteem voor de chauffeurs.

Binnen deze projecten vervul ik een gecombineerde rol van change manager en projectmanager. Zo behoud ik overzicht over de status van de projecten, bepaal ik in overleg met betrokkenen de benodigde vervolgstappen en zet ik deze om in concrete acties. Daarnaast heb ik als change manager oog voor de menselijke kant binnen de veranderingen en implementaties. Zodoende ben ik verantwoordelijk om de beoogde veranderingen een zachte landing te laten maken binnen het bedrijf.  Dit doe ik met name door interne stakeholders juist en tijdig te betrekken, continu op de hoogte te blijven van wat er speelt en de juiste aanpak te bedenken en toe te passen om de veranderingen te kunnen realiseren.

Mijn rol is dus zeer dynamisch en ik leer elke dag. Het kunnen bijdragen aan de ontwikkelingen die de Cornelissen Groep, maar ook de transportsector, innovatiever, beter en duurzamer maken, vind ik erg gaaf.

Project­ondersteuner Investeringsimpuls Verkeersveiligheid Ministerie I&W

Project-ondersteuner Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 Ministerie I&W

Investeringsimpuls Verkeersveiligheid

Voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verkeersveiligheid een belangrijk onderwerp. Dat zie je onder andere terug in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Daarin wordt het doel gesteld om in 2030 goed op weg te zijn naar nul verkeerslachtoffers. Dit kan het Rijk niet alleen. De meeste slachtoffers vallen namelijk op het onderliggende wegennet. Dat zijn wegen die in beheer zijn van gemeenten, provincies of waterschappen.

Om ook op het onderliggende wegennet te kunnen bijdragen aan de verkeersveiligheid, is de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid in het leven geroepen. Hiermee stelt het Rijk de komende tien jaar € 500 miljoen beschikbaar. Met dat geld draagt het Rijk voor maximaal 50% bij aan projecten die de verkeersveiligheid verbeteren op het onderliggende wegennet.

Regeling Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2021-2022

Met de ‘Regeling Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2021-2022’ maakt het Rijk een eerste stap met het toewijzen van het geld uit de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid. Meer dan 200 gemeenten en provincies ontvangen via deze regeling in totaal € 165 miljoen rijksbijdrage voor verkeersveiligheidsmaatregelen die bijdragen aan een veilige fietsinfrastructuur, verkeersveilige woonwijken en veilige wegen binnen en buiten de bebouwde kom.

OchtendMensen ondersteunt bij de regeling Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen

OchtendMensen-adviseur Jeroen Ubels ondersteunt het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat bij het uitvoeren van deze regeling. Hij helpt onder andere mee met het in goede banen leiden van de meer dan 200 aanvragen. Daarnaast werkt hij aan het inzichtelijk maken van de resultaten. Zo wordt zichtbaar wat de winst is voor de verkeersveiligheid door heel Nederland!

Wil je meer weten over de opdrachten die OchtendMensen doen rondom de thema’s ‘Stad, Natuur & Mobiliteit’, dan kun je hier meer van onze projecten bekijken.

Wij werken aan de stad van de toekomst, een groene en gezonde leefomgeving en slimme mobiliteit

Onze uitdaging in de stad, natuur en mobiliteit

Meebouwen aan het Nederland van morgen, dat is wat wij doen. Hoe ziet de stad van de toekomst eruit? Hoe zorgen we voor een groene en gezonde leefomgeving? Hoe kunnen we slimmer omgaan met de beperkte ruimte in  ons land? En hoe maken we Nederland beter bereikbaar op een schone manier? Vanuit onze expertise in project- en stakeholdermanagement werken wij met volle energie aan een leefbaar, innovatief en bereikbaar Nederland.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief