Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Adviseur Gezonde Omgeving JOGG

Gezonde jeugd gezonde toekomst JOGG OchtendMensen

Een gezonde toekomst voor de jeugd

JOGG Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst maakt de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder. JOGG vormt samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven een netwerk. Samen werken zij aan een onderbouwde methode: de JOGG-aanpak. Hierdoor groeit de jeugd op tot een gezonde generatie. Om dit voor elkaar te krijgen zet JOGG zich in op de omgevingen rondom het kind, zoals school, buurt en sport.

JOGG-Teamfit is een werkwijze van JOGG waarbij stappen worden gezet naar een gezondere sportomgeving, door het voedingsaanbod in sportkantines en de horeca van sportaccommodaties gezonder te maken. JOGG-Teamfit is ontstaan met focus op de sportomgeving, maar richt zich inmiddels ook op de buurtomgeving: kinderboerderijen, speeltuinen en buurthuizen kunnen namelijk ook gezonder worden.

Aanvalsplan gezonde buurtomgeving voor gezonder voedingsaanbod

OchtendMensen is gevraagd een “Aanvalsplan buurtomgeving” te schrijven voor de JOGG-regisseurs: (beleids)medewerkers die vanuit de gemeente zijn betrokken bij het benaderen en gezonder maken van verschillende locaties.

OchtendMensen-adviseur Anne-Marij Lock heeft hiervoor gesprekken gevoerd met belangrijke stakeholders. Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken heeft zij in kaart gebracht wat de behoefte is van de JOGG-regisseurs die de buurtomgeving gezonder gaan maken.

Ook heeft Anne-Marij een sociaal marketingonderzoek geanalyseerd en daaruit opgemaakt wat de bijzonderheden zijn per buurtlocatie, omdat deze  locaties onderling van elkaar verschillen. Het definitieve plan is gepubliceerd op de online omgeving van JOGG, zodat JOGG-regisseurs van aangesloten gemeenten in Nederland weten welke stappen zij kunnen zetten naar een gezonder voedingsaanbod.

Ben jij benieuwd wat JOGG nog meer doet om gezond gewoon te maken? Klik dan hier.

Wil je weten in welke projecten OchtendMensen nog meer bijdragen aan Publieke Gezondheid, lees dan verder.

Projectmanager Educatie Unie van Waterschappen

Jongeren waterbewust maken

Droge voeten houden: dat is één van de doelstellingen van de waterschappen. Aangezien dit niet vanzelfsprekend is, is het van groot belang om (onder andere) jongeren waterbewust te maken. De 21 waterschappen in Nederland zijn hier actief mee bezig en de Unie van Waterschappen speelt hierbij een coördinerende rol.

OchtendMensen ondersteunt bij inventariseren en toegankelijk maken educatie-aanbod, en faciliteert de samenwerking tussen de Waterschappen

OchtendMensen-adviseur Romy Schouten is bij de Unie van Waterschappen aan de slag als projectmanager Educatie. Zij is bezig met het inventariseren van het educatie-aanbod bij de waterschappen en verenigt dit op een toegankelijk online platform. Daarnaast faciliteert ze samenwerking tussen de waterschappen. Hierbij werkt ze in nauwe afstemming en samenwerking met de waterschappen naar een werkbare structuur die recht doet aan alle behoeften en interesses.

Als projectmanager is Romy van A tot Z verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Hierbij horen taken als structuur aanbrengen, interviews afnemen, data analyseren,  het inrichten van een platform, en het organiseren en begeleiden van brainstorm- en werksessies. Het is daarbij belangrijk goed aan te voelen waar de verschillende partijen behoefte aan hebben. Vervolgens is het de taak van Romy al die informatie te vertalen naar een overzichtelijke ’tool’ en werkbare samenwerkingsvormen. Een echte verbindingsfunctie dus, waarbij ze ook praktisch bezig is aan de uitvoeringskant.

Waterschappen inspireren en leren van elkaar

Het resultaat is dat de waterschappen op een laagdrempelige manier van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren. Ze kunnen succesvolle ideeën kopiëren, bestaand materiaal evalueren of gezamenlijk nieuw aanbod ontwikkelen. Op die manier wordt de kennis over water(beheer) nog sterker geïntegreerd in het onderwijssysteem. Concluderend draagt dit interessante project bij aan de belangrijke missie om jongeren waterbewust te maken.

Ben je benieuwd wat voor projecten OchtendMensen nog meer doen binnen het thema Maatschappij & Overheid, lees dan hier verder.

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven