Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Junior-beleids­medewerker Cluster Cultuur Provincie Flevoland

Investeringsimpuls klassieke muziek Provincie Flevoland

Cultuurbeleid 2021 – 2024

Overal om ons heen vinden we cultuur, kunst en erfgoed. Een rijke culturele identiteit en goede culturele voorzieningen maken een provincie aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te recreëren.

De provincie Flevoland zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van deze culturele identiteit en zorgt ervoor dat cultuur voor iedereen toegankelijk is en blijft. De nota Cultuurbeleid 2021-2024 bevat alle ambities voor kunst en cultuur uit het coalitieakkoord 2019 – 2023 ‘Ruimte voor de toekomst’ en maakt deze ambities concreet.

Cluster Cultuur provincie Flevoland

Het cluster Cultuur geeft invulling aan het Cultuurbeleid in de provincie Flevoland, om zo volop ruimte te bieden aan het beleven en maken van cultuur. Zo houdt het cluster zich onder andere bezig met cultuureducatie, landschapskunst, het Erfgoedprogramma en Coronaregelingen voor culturele instellingen.

OchtendMensen biedt ondersteuning en doet onderzoek naar de ervaringen met Coronaregelingen

OchtendMensen-adviseur Jill Ober ondersteunt het cluster Cultuur van de provincie Flevoland met procesmatige taken en voert een onderzoek uit naar de ervaringen van culturele instellingen met de Coronaregelingen in 2020 en 2021. Ook is Jill trekker van de Impuls Klassieke Muziek; een investeringsimpuls om de professionele klassieke muziek een boost te geven in de provincie.

Ben je benieuwd wat voor projecten OchtendMensen nog meer doen, lees dan hier verder.

Directie­secretaris TwynstraGudde

Kantoor OchtendMensen TwynstraGudde Amersfoort

Directiesecretaris bij TwynstraGudde; uitdagend en afwisselend

OchtendMensen-adviseur Marlou Kerssens is werkzaam als directiesecretaris bij TwynstraGudde. TwynstraGudde is het grootste Nederlandse organisatieadviesbureau én het moederbedrijf van OchtendMensen. TwynstraGudde adviseert overheid en bedrijfsleven op veel van de grote en urgente thema’s van deze tijd. Denk aan veiligheid, diversiteit, mobiliteit, digitalisering, duurzaamheid, energie, financiën en gezondheid en biedt opdrachtgevers unieke, werkbare oplossingen en brengen complexe projecten en programma’s tot een goed einde.

Werken aan de optimalisering van bedrijfsvoering en doorontwikkeling van beleidsthema’s

Vier dagen in de week ondersteunt en faciliteert Marlou de directie en de raad van commissarissen (RvC) van TwynstraGudde rondom de governance en de bedrijfsvoering van de organisatie. Werkzaamheden binnen deze rol bestaan onder meer uit het voorbereiden en de organisatie van RvC-vergaderingen en aandeelhoudersvergaderingen, het voorbereiden van beleidsstukken en het vormgeven en uitvoeren van ‘goed bestuur’. Een echte spin in het web-functie waarbij overzicht houden en een kritische frisse blik cruciaal zijn.

Mede door Marlou’s werkzaamheden zijn afgelopen jaar grote stappen gezet op meerdere thema’s. Marlou heeft onder meer een grote rol gespeeld bij het opstellen van jaar- en meerjarenplannen van de Holding van TwynstraGudde, het actualiseren en optimaliseren van werkprocessen en het vernieuwen van het participatiemodel. Ook is ze verantwoordelijk voor juridische zaken en kwaliteitsmanagement. Marlou is pro-actief, flexibel en kritisch en denkt mee met de directie en RvC. Ze agendeert zelf onderwerpen en snapt hoe de bestuurlijke lijnen lopen.

Een interessante leerplek om het bestuurlijk speelveld vanuit de eerste hand mee te krijgen en over veel verschillende thema’s kennis op te doen.

Ben je benieuwd wat voor projecten OchtendMensen nog meer doen, lees dan hier verder.

 

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven