Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Businesscase eHealth Bartiméus

Business case eHealth Bartimeus OchtendMensen TwynstraGudde

OchtendMensen-adviseur Marcel Bours heeft in september 2010 Bartiméus ondersteund bij het opstellen van een businesscase.

Bartiméus is een expertiseorganisatie voor mensen die blind of slechtziend zijn. Bartiméus doet veel aan onderzoek, diagnostiek en behandeling. Daarnaast begeleiden en adviseren ze door het hele land en hebben eigen scholen, woonvoorzieningen en vormen van dagbesteding. Kortom, Bartiméus zet zich in voor 100% leven voor mensen met een visuele beperking.

Een innovatie die beeldbellen en chatten verzorgt tussen cliënt en professional

Bartiméus was bezig met een meerjaren-subsidieaanvraag voor een innovatie die beeldbellen en chatten verzorgt tussen cliënt en professional. Deze applicatie kan gebruikt worden om zorg op afstand te stimuleren door cliëntconsulten en/of multidisciplinaire overleggen digitaal uit te voeren. Ook werd gewerkt aan een digitaal trainingsplatform. Er kwam vanuit Bartiméus bji OchtendMensen een hulpvraag om deze businesscase vorm te geven.

Een model dat kwaliteitsverbetering en kostenbesparing van deze innovatie in kaart brengt

Marcel heeft een mathematisch model ontwikkeld om de businesscase te onderbouwen.  ​In drie dagen tijd heeft hij een model ontwikkeld dat de kwaliteitsverbetering en kostenbesparing van deze innovatie in kaart kon brengen.   ​​

Marcel: ‘Bartiméus was een boeiende omgeving om in te werken. Het was een mooie uitdaging om in zeer korte tijd een waardevolle bijdrage te leveren aan het innoveren van contact tussen zorgprofessional en blinde of slechtziende cliënten!’

Meer over digitale innovaties in de zorg lees je op de themapagina op onze website. En wij vertellen je graag wat OchtendMensen nog meer doet in de Zorg & Gezondheid.

Wij starten vandaag met de uitdagingen in de zorg

OchtendMensen Projecten Zorg en Gezondheid

Onze uitdagingen in de zorg en gezondheid

Hoe maken we de zorg in Nederland persoonlijker? Hoe bevorderen we samenwerkingen tussen eerste-, tweede-, en derdelijnszorg? Hoe bouwen we aan een gezondere samenleving? Allemaal uitdagingen waar wij energie van krijgen en waar we graag onze wekker een uurtje eerder voor zetten. Doe je met ons mee?

Project­ondersteuner aanvraag Stimulerings­regeling eHealth Thuis

Stimuleringsregeling eHealth Thuis Leefsamen OchtendMensen

Langer thuis wonen wordt een steeds grotere uitdaging voor ouderen en hun naasten

Tot op hoge leeftijd thuis wonen wordt steeds meer de norm. Met de toenemende vergrijzing en het gelijk blijven van het aantal plekken in de verpleeg- en verzorgingshuizen wordt langer thuis wonen een steeds grotere uitdaging voor zowel ouderen als hun naasten.

‘Leefsamen’ helpt ouderen langer thuis te wonen door slimme sensoren

De dienst ‘Leefsamen’, ontwikkeld door Akkedeer, speelt hierop in door ouderen en naasten te helpen met slimme sensoren. Deze sensoren worden in huis opgehangen. Hiermee kan brand, inbraak, inactiviteit, dwaling en paniek (met een knop) worden waargenomen. Een melding gaat vervolgens naar een naaste van de bewoner (bijvoorbeeld een kind of andere mantelzorger), waarna deze actie kan ondernemen. Wanneer er geen naaste beschikbaar is, wordt de melding doorgegeven aan een landelijke servicecentrale met lokale opvolging van Correct Diensten. De dienst ‘Leefsamen’ verhoogt het veiliger thuis wonen voor ouderen.

OchtendMensen hielp met de aanvraag van de Stimuleringsregeling eHealth Thuis en de uitrol van de dienst ‘Leefsamen’

OchtendMensen-adviseur Chris van der Sluijs helpt met de uitrol van ‘Leefsamen’ in de gemeente Eersel. Samen met Akkedeer en de Correct Groep heeft zij een SET-aanvraag (Stimuleringsregeling eHealth Thuis) ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze is goedgekeurd. OchtendMens Chris hielp als projectondersteuner bij het aanjagen, uitvoeren en verantwoorden van de SET-aanvraag.

Hier kun je meer lezen over de dienst ‘Leefsamen’ van Akkedeer.

Meer over digitale innovaties in de zorg lees je op de themapagina op onze website. En wij vertellen je graag wat OchtendMensen nog meer doet in de Zorg & Gezondheid.

Digitalisering in de zorg

Digitalisering in de zorg OchtendMensen TwynstraGudde

Digitalisering in de zorg – OchtendMensen neemt je mee in hun estafette langs vier thema’s

De zorg staat onder druk. Ook zonder de Coronacrisis kampt het zorglandschap met tekorten aan zorgpersoneel, vergrijzing en een toename van het aandeel aan chronische zieken. De wensen om langer thuis te blijven wonen, om als individu nóg gezonder te worden en om acute zorg efficiënt in te richten, vragen om een hervorming van het zorgsysteem. Digitalisering in de zorg wordt vaak als dé oplossing gezien voor deze uitdagingen.

‘Langer thuis blijven wonen’, ‘Toekomstvisie op de zorg’, ‘Digitale innovatie van de acute zorg’ en ‘Persoonlijke zorg- en gezondheidsmonitoring’

OchtendMensen neemt je mee met hun estafette langs de (digitale) zorg in Nederland. Dit doen we aan de hand van vier verschillende thema’s met elk een eigen perspectief: ‘Langer thuis blijven wonen’, ‘Toekomstvisie op de zorg’, ‘Digitale innovatie van de acute zorg’ en ‘Persoonlijke zorg- en gezondheidsmonitoring’. Tijdens onze estafette spreken we mensen die dagelijks in te maken hebben met digitale zorg: zowel in hun werk als privé.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief