Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder
Digitale innovaties in het ziekenhuis – Ontwikkelen van een innovatie­strategie

Digitale innovaties in het ziekenhuis – Ontwikkelen van een innovatie­strategie

Digitale innovaties in het ziekenhuis – Ontwikkelen van een innovatie­strategie

In de zorg vliegen de ontwikkelingen je om de oren. Innovatieve technologieën veranderen de wijze waarop zorgorganisaties werken aanzienlijk. De mogelijkheden lijken onbegrensd. De urgentie en noodzaak om ruimte te creëren voor nieuwe ontwikkelingen, te experimenten en nieuwe inzichten te vertalen naar beleid en praktijk, zijn van groot belang om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Het hebben van een innovatiestrategie als zorgorganisatie is hierin zeer helpend.  

OchtendMensen-adviseurs dragen op verschillende manieren bij aan het opzetten of creëren van samenhang in innovatietrajecten.

Vaak ontbreekt een innovatiestrategie in de acute zorg 

OchtendMensen heeft gesproken met projectleiders, projectmanagers en CMIO’s van verschillende ziekenhuizen. Hieruit kwam naar voren dat lang niet alle ziekenhuizen een écht uitgesproken strategie hebben op het gebied van innovatie, of dat de uitwerking van de strategie in het primaire proces ontbreekt. Veel innovaties sluiten aan bij de zorgbehoefte op het niveau van een afdeling of vakgroep, maar bieden geen garantie voor samenhang of synergie met andere digitale innovaties op het niveau van het ziekenhuis. 

Van innovatiestrategie naar daadwerkelijke uitvoering 

Met een innovatiestrategie wordt een stip op de horizon gezet. Maar bovenal wordt antwoord gegeven op de vraag: Welke strategische keuzes zijn er nodig om de richting en manier van innoveren te verankeren binnen de huidige organisatiestrategie? Bij het operationaliseren hiervan wordt vaak gezien dat de focus verschuift. Van visie en gedachten die in een ‘gecontroleerde’ omgeving op papier zijn gezet, naar de daadwerkelijke praktijk waarin tegenslagen en ‘gedoe’ het resultaat eïnvloeden. Dan begint het pas echt!

Een gestructureerde aanpak leidt tot groter succes 

Juist initiatieven die bijdragen aan vernieuwing, kunnen tot een groter succes leiden als ze zijn ingebed in een structuur. Deze structuur is zeker niet per definitie planmatig of volgens de traditionele waterval-methode (sterker nog: liever niet), maar moet juist zo worden ingericht dat experimenten en nieuwe initiatieven worden toegejuicht.

Door kort-cyclisch te werken, continue deelresultaten op te leveren en doelen te blijven bijstellen, worden ‘lessons learned’ gedurende innovatietrajecten meegenomen en direct vertaald naar concrete toegevoegde waarde van projecten.

'Wil je weten welke succesfactoren relevant zijn voor het succesvol inzetten van digitale innovaties in de acute zorg? Vraag dan onze whitepaper ‘Randvoorwaarden voor het implementeren van digitale innovaties in ziekenhuizen’ aan.'

Nienke Adema - Adviseur Zorg en Gezondheid OchtendMensen

Wil je meer weten over welke randvoorwaarden nodig zijn voor het succesvol inzetten van digitale innovaties in de acute zorg? Vraag dan hieronder onze whitepaper ‘Randvoorwaarden voor het implementeren van digitale innovaties in ziekenhuizen’ aan.  

Wil je meer weten over wat OchtendMensen voor jouw organisatie kan betekenen? Lees dan de projectomschrijving van OchtendMensen-adviseur Fenna Reuvers: Programmasecretaris Innovatielab Maastricht UMC+ of lees over onze andere opdrachten in de Zorg & Gezondheid

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven