Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder
Mensen in hun kracht zetten – Nieuwjaars­bijeenkomst Ochtend­Mensen 2023 

Mensen in hun kracht zetten – Nieuwjaars­bijeenkomst Ochtend­Mensen 2023 

Mensen in hun kracht zetten – Nieuwjaars­bijeenkomst Ochtend­Mensen 2023 

 Door Philip Oomkens, adviseur OchtendMensen, maart 2023

Elk seizoen organiseert een groepje OchtendMensen een bijeenkomst voor alle OchtendMensen. Bij elk van deze bijeenkomsten wordt een leerzaam en nuttig element toegevoegd, met daarbij uiteraard ook een leuk en sociaal gedeelte. Op 3 februari 2023 vond de Nieuwjaarsbijeenkomst van OchtendMensen plaats. Dit jaar is de samenwerking met één van onze opdrachtgevers Philadelphia opgezocht; een zorgverlener. OchtendMensen-adviseur Philip Oomkens vertelt in deze blog meer over deze Nieuwjaarsbijeenkomst en de samenwerking met Philadelphia. 

Mensen met een beperking hun eigen leven laten leiden 

Philadelphia is een zorgorganisatie met 7.500 medewerkers en 8.600 cliënten met een beperking die zij elke dag de kans bieden om hun eigen leven te leiden. Philadelphia streeft ernaar om iedereen een nuttige bijdrage te laten leveren aan de maatschappij, op een manier die voor de deelnemers ook voldoening geeft. Het doel van Philadelphia is om mensen in hun eigen kracht te zetten, door gebruik te maken van de talenten die de deelnemers al in zich hebben. Hiervoor maakt Philadelphia gebruik van allerlei soorten dagbesteding met passende begeleiding. 

Philadelphia gaf OchtendMensen de kans om een dag mee te draaien met de projecten die ze doen met hun cliënten. Ik vond het fantastisch om te zien met hoeveel plezier er prachtige producten door deze clienten worden gemaakt.

Philip Oomkens - Adviseur OchtendMensen

Mensen in hun kracht zetten en gebruik maken van hun talenten

OchtendMensen heeft een vergelijkbare visie als Philadelphia, maar op een eigen wijze. OchtendMensen  ziet ook het belang in van adviseurs op de juiste plek neerzetten, mensen in hun kracht zetten en gebruik maken van een ieders talenten. OchtendMensen ziet kracht in diversiteit en heeft dan ook een team ingericht dat zich inzet om diversiteit en inclusie te stimuleren in de gehele bedrijfsvoering. De link tussen  Philadelphia en OchtendMensen was volgens Philip dan ook snel gelegd.  

Lees hier meer over diversiteit en inclusie in onze bedrijfsvoering!

Van bier brouwen tot rappen! 

Philadelphia gaf OchtendMensen de kans om een dag mee te draaien met de projecten die ze doen voor hun cliënten met een beperking. Zo is er poëzie geschreven, is er meegewerkt in een bierbrouwerij en zijn er workshops gegeven over ‘lijf en liefde’ en over robotica binnen de zorg. We hebben meegewerkt op het fietsendepot in Amsterdam en we hebben geholpen met promotiewerkzaamheden voor één van de nieuwe Philadelphia-locaties. We hebben zelfs kunst gemaakt en gerapt. Dit alles in samenwerking met of onder begeleiding van deelnemers van Philadelphia! 

Aan het einde van de dag hebben we met alle OchtendMensen en deelnemers afgesproken op het TwynstraGudde- en OchtendMensen-kantoor in Amersfoort, waar ook Machteld Koelewijn (directeur Werk & Begeleiding van Philadelphia) en één van de dagbegeleiders – die tevens ondersteuning krijgt vanuit Philadelphia – aanwezig waren. Hier hebben wij gesproken over de dag, de bijzondere ervaringen die we hebben opgedaan en de mooie manier van werken die wij gezien hebben. Ook zijn we met Machteld het gesprek aangegaan over hoe zij haar werk doet, wat zij belangrijk vindt in de organisatie en hoe deze visie ook bij OchtendMensen terug komt.  

Wil je meer weten over OchtendMensen en de activiteiten die worden ondernomen? Meld je dan aan voor één van onze inhousedagen. En wil je daarna solliciteren? Dat kan hier.

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven