Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder
Integraal werken in de wijk: Ontbijtpraktijk met TwynstraGudde­adviseur Lisette van der Kolk

Integraal werken in de wijk: Ontbijtpraktijk met TwynstraGudde­adviseur Lisette van der Kolk

Integraal werken in de wijk: Ontbijtpraktijk met TwynstraGudde­adviseur Lisette van der Kolk

Door Tamara Koekkoek en Lisette van der Kolk, 21 december

Vanuit het fenomeen ‘Ontbijtpraktijken’ nodigt OchtendMensen professionals uit om hun praktijkervaring en inzichten over een bepaald maatschappelijk vraagstuk te delen met onze adviseurs, met veel ruimte voor discussie. Dit keer kwam Lisette van der Kolk, adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling bij TwynstraGudde, op de koffie! Zij nam ons mee in de principes van de integrale wijkaanpak door middel van een casus in de Achterhoek: het toekomstbestendig maken van Neede Noordoost in gemeente Berkelland. Een ingrijpende aanpak van de leefomgeving en energiemaatregelen voor de 460 huizen moeten Neede Noordoost klaarstomen voor de toekomst. Het Klimaatakkoord wijst gemeenten aan als regisseurs voor het verduurzamen van wijken. De gemeente Berkelland pakt deze handschoen op in samenwerking met de woningcorporatie ProWonen en kijkt naast het verduurzamen ook naar het toekomstbestendig maken van Neede Noordoost. Maar hoe zorg je voor een integrale manier van werken in die wijk met alle stakeholders? En waar begin je?

TwynstraGudde ontwikkelde met hulp van een aantal adviseurs van OchtendMensen een procesaanpak waarmee gemeenten in vier stappen toewerken naar een gedragen integraal wijkuitvoeringsplan. Tijdens deze Ontbijtpraktijk nam Lisette ons mee in deze stappen.

Stap 1 Integraal werken in de wijk: Het speelveld in kaart brengen

Huiseigenaren, huurders, de woningcorporatie, gemeente, de netbeheerder, ondernemers; allemaal hebben zij eigen rollen en belangen in de wijk. De reis naar de wijk van de toekomst dwingt je na te denken over verschillende thema’s. De energietransitie voor en achter de deur, het groener, duurzamer en toekomstbestendig maken van de openbare ruimte. En naast fysieke maatregelen gaat het ook om een gezonde leefomgeving, het versterken van de leefbaarheid en sociale cohesie. In de integrale wijkaanpak staat het verbinden van mensen en onderwerpen in de wijk centraal. Hoe organiseer je dit? “Om alle behoeften en belangen op tafel te krijgen, mixen wij onze ervaring op het gebied van samenwerkingskunde met onze kennis van de corporatiewereld, gemeenten, de energiesector én de energietransitie’’. Op zoek naar verbinding tussen bewoners én publiek private partijen als een woningcorporatie of gemeente analyseren we de omgeving, stellen een stakeholder- en issue-analyse op en gaan aan de slag met het samenwerkingslandschap.

Stap 2 Integraal werken in de wijk: Dialoog organiseren

De volgende stap is: in gesprek! Samen met alle stakeholders komen wij tot een gedeelde ambitie. Om daar te komen, gebruiken we joint fact finding. Een beproefde aanpak om met alle stakeholders de dialoog aan te gaan over gedeelde feiten, fabels en meningen. Uitgangspunt: aandacht voor vragen, wensen en behoeften van bewoners. Deze zoveel mogelijk met elkaar verbinden, maar tegelijkertijd ook verwachtingen managen. In Neede is hiervoor een enthousiast bewonersplatform betrokken, organiseren we kennisateliers voor alle bewoners en voeren we een wijkschouw samen met bewoners uit. In een wijkschouw ontdekken we gezamenlijk welke ruimte, mogelijkheden en kansen er zijn in woningen en de wijk. De tussenresultaten van de dialoogfase presenteren we aan belangstellenden op wijkposters.

“Om alle behoeften en belangen op tafel te krijgen, mixen wij onze ervaring op het gebied van samenwerkingskunde met onze kennis van de corporatiewereld, gemeenten, de energiesector én de energietransitie.’’

Lisette van der Kolk - Adviseur Ruimte, Wonen & Economie TwynstraGudde

Stap 3 Integraal werken in de wijk: Wijkuitvoeringsplan opstellen

Aankomend jaar gaan gemeente Berkelland, de woningcorporatie en TwynstraGudde aan de slag met het vertalen van de input van alle stakeholders naar een concrete aanpak. Dit wordt ook wel een integraal wijkuitvoeringsplan genoemd: een plan waarin alle afspraken, koppelkansen, de rolverdeling, de governance structuur, een communicatieplan, een participatieplan en een adaptieve planning samenkomen. In het proces van samenwerken met alle stakeholders, het betrekken van bewoners en de uitvoering van de praktische maatregelen, zijn haalbaarheid en betaalbaarheid belangrijke principes. Na het opstellen van het integrale wijkuitvoeringsplan gaan we aan de slag met de realisatie.

Stap 4 Integraal werken in de wijk: Monitoren en bijsturen

Hoe weten we of de vastgestelde, concrete maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd? Het sleutelwoord is monitoring. Het formuleren van een zogenaamd monitorings- en evaluatieplan helpt grip te krijgen op dit proces van monitoren en zo kunnen we, daar waar nodig, bijsturen.

Wat vindt OchtendMensen van deze aanpak?

Wij hebben genoten en veel opgestoken van onze Ontbijtpraktijk met TwynstraGudde-adviseur Lisette van der Kolk. Een reactie van één van de jonge adviseurs van OchtendMensen:

Carolien Veldsink: “Binnen onze groep hebben we het vaak over thema’s rondom ruimtelijke ontwikkeling. Ik vond het daarom heel interessant om eens te horen van een praktische casus: hoe werkt zo’n integrale wijkaanpak nou in het echt? Tof om te leren over de inzet die gedaan wordt om mensen te betrekken bij het verbeteren van hun buurt!”

Een compact overzicht van alle stappen naar een gedragen wijkuitvoeringsplan vind je hier. Meer over wat wij doen binnen de thema’s Stad, Natuur & Mobiliteit lees je op onze themapagina. En als je wilt weten waar OchtendMensen aan werken op het gebied van stedelijke ontwikkeling, dan kun je dat hier zien.

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven