Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder
Samen bouwen aan de stad van de toekomst

Samen bouwen aan de stad van de toekomst

Samen bouwen aan de stad van de toekomst

Dat er een tekort aan woningen is in Nederland is duidelijk. Eén van de regio’s waar veel nieuwe woningen gerealiseerd moeten worden, is de Metropoolregio Amsterdam. Almere maakt hier onderdeel van uit. OchtendMensen-adviseurs Dylhan Groenendijk en Steffie Bes werken voor Programma Almere 2.0 aan het realiseren van een ‘Handelingsperspectief’ op de enorme groeiopgave voor de jonge stad. Samen interviewden zij Ivonne de Nood, projectdirecteur Handelingsperspectief bij Almere 2.0.

De groei van Almere als onderdeel van de woningbouwopgave

Almere is in minder dan een halve eeuw uitgegroeid tot een stad met meer dan 200.000 inwoners. Het is inmiddels de achtste stad van Nederland. En Almere groeit door. De komende 30 jaar is er in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) behoefte aan ruim 350.000 woningen. De Oostflank van de MRA biedt ruimte voor ongeveer een derde van deze woningbouwopgave. Almere heeft ruimte voor de ontwikkeling van zo’n 60.000 tot 85.000 woningen tot 2050. Daarmee biedt deze stad straks plek aan minimaal 400.000 inwoners. 

Ivonne: “Almere wil groeien, maar wel op een kwalitatief hoogwaardige manier waar de stad beter van wordt. Daarvoor is meer nodig dan huizen bouwen. Wij willen vasthouden aan de huidige kwaliteiten van de stad: een inclusieve stad, die uniek is met zijn meerdere kernen, groen-blauwe structuren en diverse woonmilieus. Daarnaast moet er ook geïnvesteerd worden in bereikbaarheid, werkgelegenheid (economie & onderwijs), voorzieningen, ecologie en groen in de stad. Om dat alles te bereiken, wordt vanuit het programma Almere 2.0 samengewerkt aan de verschillende opgaven.”

“Groei betekent meer dan huizen bouwen: wij willen vasthouden aan de huidige kwaliteiten van de stad."

Ivonne de Nood - Projectdirecteur Handelingsperspectief bij Almere 2.0

Samenwerking cruciaal voor de woningbouwopgave in Nederland

De woningbouwopgave in Nederland is groot. Ivonne noemt samenwerking één van de belangrijkste ingrediënten in deze opgave. Almere 2.0 werkt samen met Rijk, provincie, regio en partners en inwoners in de stad. Die samenwerking is noodzakelijk om deze grote opgave aan te pakken. Al verschillen de benodigde samenwerkingsconstructies per gebiedsontwikkeling in Nederland.

Ivonne: “In mijn ogen is de grootste uitdaging dat iedere gebiedsontwikkeling met kwaliteit en vanuit integraliteit vormgegeven zou moeten worden. De opgaven zouden niet sectoraal benaderd moeten worden. Het gaat niet alleen om woningen bouwen of het verbeteren van de infrastructuur. Opgaves weten te verbinden aan de opgaves van de energietransitie of klimaatadaptatie en daarin ruimte bieden aan de burger en ondernemer om hier vorm aan te geven, dat vormt de uitdaging.”

Hoe OchtendMensen meewerkt aan de ideale stad van de toekomst

Ivonne: “Kijk wat ik fantastisch vind aan Nederland, Europa en de wereld is dat er ongelooflijk veel verschillen zijn. Elke stad is opgebouwd uit lagen in de tijd. Steden worden gekenmerkt door landschappelijke en culturele verschillen, waar steeds nieuwe dingen aan zijn toegevoegd. Dus ik denk niet zozeer in een utopisch eindbeeld voor een stad, maar geloof meer in een contextgebonden gezamenlijk proces. Het is nooit een blauwdruk, dus ik zou dat echt samen willen opbouwen met de mensen. Kijken naar wat er was, er nu is en nodig is voor de toekomst om dat als startpunt te nemen.”

En dat is precies wat Steffie en Dylhan doen in Almere. Bij de totstandkoming van het Handelingsperspectief hebben zij gekeken naar: waar komt Almere vandaan? Wat is er al? Waar willen wij naartoe als stad? En hoe gaan wij dat met de partners, partijen en inwoners organiseren in de komende decennia? Als programmasecretarissen zijn zij verantwoordelijk voor een groot deel van het proces; het voorbereiden van bijeenkomsten, gesprekstafels en overleggen. Daarnaast zijn Dylhan en Steffie betrokken bij verschillende deeltrajecten binnen het project Handelingsperspectief, zij houden daardoor goed zicht op de integraliteit van het project.

Een integrale blik op stedelijke ontwikkeling

De groep Stad, Natuur & Mobiliteit streeft naar inclusieve gebiedsontwikkeling waar ruimte is voor de mens en de natuur, en dat op een duurzame manier met kwaliteit en integraliteit.

Ivonne: “Het is de kunst om met alle creativiteit, kennis en goede processen echt iets gaafs te doen, iets wat past bij iedere stad om op een duurzame manier met kwaliteit en vanuit integraliteit te ontwikkelen. En dat is niet vanzelfsprekend. Daarom is het goed dat jullie dit doen vanuit de marktgroep Stad, Natuur & Mobiliteit. Jullie als OchtendMensen kunnen ervoor zorgen dat een integrale blik op stedelijke ontwikkeling vanzelfsprekender wordt op verschillende plekken.”

OchtendMensen zijn proactief, enthousiast en gaan uitdagingen niet uit de weg. Zo helpen OchtendMensen Nederland leefbaar, innovatief en bereikbaar te houden.

Wil je weten wat OchtendMensen voor jou of jouw bedrijf kan betekenen, neem dan graag contact op met Albert Pansier, manager Stad, Natuur & Mobiliteit.

Meer over wat wij doen binnen de thema’s Stad, Natuur & Mobiliteit lees je op onze themapagina.

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven