Menu

Maatschappij & Overheid

Project- en Programmamanagement

Projecten en programma’s zijn van alle tijden en worden in veel publieke organisaties actief gebruikt om gezamenlijke een visie te formuleren en doelen te bereiken. De vakgebieden  project- en programmamanagement zijn continu in beweging. Wat zijn hierbinnen de laatste theorieën en modellen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we organisaties aangehaakt houden bij de laatste trends en ontwikkelingen? Om antwoord te vinden op dit soort vragen is de kerncompetentie ‘project- en programmamanagement’ ontwikkeld, zodat we in onze opdrachten optimaal zijn voorbereid om impact te maken.

Binnen OchtendMensen werken we vaak in project- of programmavormen. Dit kan zijn als secretaris, coördinator of projectleider. Het werk wat we doen kan op veel verschillende manieren worden aangepakt. Van improviseren tot routinematig werken. Tussenvormen zijn projectmatig werken en programmamanagement. Passend bij de opgave of het vraagstuk van een organisatie wordt een werkwijze gekozen.

Ben je benieuwd hoe een OchtendMens werkt binnen een programma? Lees dan hieronder verder!


Project- en Programmanagement: een voorbeeld uit de praktijk

OchtendMensen-adviseur Marjolein Wesselo werkte als programmasecretaris bij de Landelijke Coördinatie COVID-19-bestrijding (LCCB). In deze rol ondersteunde zij de de directeur/bestuurder en adviseerde zij de programmadirectie. Daarnaast was ze het eerste aanspreekpunt bij vragen, bereidde ze diverse overleggen en dacht ze mee over strategische vraagstukken. 

De LCCB is een tijdelijke organisatie, opgezet om een bepaald doel na te streven: het beheersen van de COVID-19-crisis. Indien de crisis zodanig afneemt dat grootschalige bestrijding niet meer nodig is, stopt de LCCB haar werkzaamheden. De LCCB opereert hiermee op tijdelijke basis in een dynamische en continu veranderende omgeving. De LCCB is daarmee gegoten in een programmavorm: het is een tijdelijke manier van samenwerken, gericht op het nastreven van bepaalde doelen die bijdragen aan de strategie van organisatie(s). Daarnaast opereren programma's in dyanmische speelvelden; iets dat bij de LCCB ook duidelijk naar voren komt. 

Enthousiast geworden over hoe OchtendMensen een bijdrage kan leveren aan het werken binnen programma's en projecten? Lees hier het hele artikel van Marjolein, of neem contact op met Mark Leemans!

Neem contact op met Mark Leemans - Manager Maatschappij & Overheid bij OchtendMensen

Benieuwd naar de impact van een OchtendMens?

Stuur Mark een berichtje en hij neemt contact met je op!

Onderdeel van TwynstraGudde