Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Adviseur Duurzaamheid Programma Duurzame Stad Gemeente Amersfoort

Opdrachtgever Gemeente Amersfoort Programma Duurzame Stad
Specialisatie Projectmanagement en beleidsadvies
Adviseur Laura Smid

Adviseur Duurzaamheid Programma Duurzame Stad Gemeente Amersfoort

Het programma Duurzame Stad van de Gemeente Amersfoort

De verduurzaming van onze samenleving is een grote maatschappelijke opgave waaraan in heel Nederland hard gewerkt wordt. Om deze opgave op lokaal niveau het hoofd te bieden, heeft de gemeente Amersfoort het programma Duurzame Stad opgezet. Het programma Duurzame Stad van de gemeente Amersfoort bestaat uit vier pijlers: ‘Energietransitie’, ‘Duurzame mobiliteit en luchtkwaliteit’, ‘Circulariteit en afval’ en ‘Klimaatadaptatie en groen’.

OchtendMensen-adviseur Laura Smid versterkt het team Adviseurs Duurzaamheid van de Gemeente Amersfoort. Dit team Adviseurs Duurzaamheid is – met de programmamanager – verantwoordelijk voor het bewaken en waarborgen van integraliteit tussen de vier genoemde pijlers. Het team richt zich in het bijzonder op duurzame nieuwbouw en gebiedsontwikkeling. Laura houdt zich bezig met verschillende onderwerpen.

Omgevingswet, omgevingsvisie en omgevingsplan

Vanaf 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet moet ervoor zorgen dat er een goede balans is tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Laura onderzoekt hoe de gemeentelijke duurzaamheidsambities goed geborgd kunnen worden in de Amersfoortse omgevingsvisie. Dit doet zij door het analyseren van het bestaande beleid en de uitkomsten uit participatieprocessen, en door gesprekken te voeren met andere gemeenten.

In de pilot ‘Energietransitie en omgevingsplan’ onderzoekt Laura hoe het omgevingsplan kan worden ingezet om de energietransitie op lokaal niveau te reguleren en te versnellen. Aan de hand van een participatietraject en werksessies met experts onderzoekt zij welke rol de gemeente kan innemen en welke instrumenten hiervoor kunnen worden ingezet.

Integrale aanpak duurzame gebiedsontwikkeling

Laura trekt de evaluatie van vier pilotprojecten waarbinnen gewerkt wordt met een integrale aanpak voor duurzame gebiedsontwikkeling. Hiervoor voert zij gesprekken met onder andere projectleiders, ontwikkelaars en adviesbureaus. Doel van deze evaluatie is inzicht creëren in hoe de duurzaamheidsambities op een integrale manier in gebiedsontwikkeling verankerd kunnen worden. Input uit de gesprekken deelt zij met project- en programmamanagers. Dit vormt de basis voor nieuwe procesafspraken.

Procesanalyse en optimalisatie

Door middel van brainstormsessies en gesprekken met stakeholders helpt Laura haar team en de programmamanager met het prioriteren en structureren van de werkzaamheden om zo de impact te vergroten. Door instrumenten op het gebied van duurzaamheid te voorzien van uniformiteit helpt Laura haar team met efficiënter en effectiever werken.

Lees hier meer over waar OchtendMensen aan werken op energie- en duurzaamheidsgebied.

“Laura heeft in korte tijd laten zien dat ze in staat is om zich een geheel nieuw werkveld ‘duurzaamheid binnen het fysiek domein’ eigen te maken. Vanuit haar enthousiasme, haar gestructureerde aanpak en haar vermogen om de regie te pakken op haar projecten, levert zij een waardevolle bijdrage aan de verdere professionalisering van het team Adviseurs Duurzaamheid van de gemeente Amersfoort.”

Margreet de Wit - Projectmanager en adviseur Duurzaamheid Gemeente Amersfoort

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven