Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Directie­secretaris TwynstraGudde

Opdrachtgever TwynstraGudde
Specialisatie Beleidsadvies en onderzoek
Focusgebied Overig
Adviseur Marlou Kerssens

Directie­secretaris TwynstraGudde

Directiesecretaris bij TwynstraGudde; uitdagend en afwisselend

OchtendMensen-adviseur Marlou Kerssens is werkzaam als directiesecretaris bij TwynstraGudde. TwynstraGudde is het grootste Nederlandse organisatieadviesbureau én het moederbedrijf van OchtendMensen. TwynstraGudde adviseert overheid en bedrijfsleven op veel van de grote en urgente thema’s van deze tijd. Denk aan veiligheid, diversiteit, mobiliteit, digitalisering, duurzaamheid, energie, financiën en gezondheid en biedt opdrachtgevers unieke, werkbare oplossingen en brengen complexe projecten en programma’s tot een goed einde.

Werken aan de optimalisering van bedrijfsvoering en doorontwikkeling van beleidsthema’s

Vier dagen in de week ondersteunt en faciliteert Marlou de directie en de raad van commissarissen (RvC) van TwynstraGudde rondom de governance en de bedrijfsvoering van de organisatie. Werkzaamheden binnen deze rol bestaan onder meer uit het voorbereiden en de organisatie van RvC-vergaderingen en aandeelhoudersvergaderingen, het voorbereiden van beleidsstukken en het vormgeven en uitvoeren van ‘goed bestuur’. Een echte spin in het web-functie waarbij overzicht houden en een kritische frisse blik cruciaal zijn.

Mede door Marlou’s werkzaamheden zijn afgelopen jaar grote stappen gezet op meerdere thema’s. Marlou heeft onder meer een grote rol gespeeld bij het opstellen van jaar- en meerjarenplannen van de Holding van TwynstraGudde, het actualiseren en optimaliseren van werkprocessen en het vernieuwen van het participatiemodel. Ook is ze verantwoordelijk voor juridische zaken en kwaliteitsmanagement. Marlou is pro-actief, flexibel en kritisch en denkt mee met de directie en RvC. Ze agendeert zelf onderwerpen en snapt hoe de bestuurlijke lijnen lopen.

Een interessante leerplek om het bestuurlijk speelveld vanuit de eerste hand mee te krijgen en over veel verschillende thema’s kennis op te doen.

Ben je benieuwd wat voor projecten OchtendMensen nog meer doen, lees dan hier verder.

 

“Marlou is betrokken en begrijpt wat belangrijk is voor een organisatie als TwynstraGudde. Zij ondersteunt de directie en de RvC op een geweldige manier."

Micky Adriaansens - Directievoorzitter TwynstraGudde

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven