Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Innovatie-adviseur digitalisering en eHealth VIGO

Opdrachtgever VIGO
Specialisatie Project- en programmamanagement
Focusgebied Zorg & Gezondheid

Innovatie-adviseur digitalisering en eHealth VIGO

Digitalisering als belangrijk middel in de zorg

De VIGO Groep is een toonaangevende organisatie in jeugdzorg, forensische zorg en ggz. Ze werkt in een groot gebied in Zuid-, Midden- en Oost-Nederland en bestaat uit drie dochterstichtingen: Vincent van Gogh (ggz), Pactum (jeugdzorg) en de Rooyse Wissel (forensische zorg). Met een duurzaam en integraal aanbod wil VIGO jongeren en volwassenen weer perspectief op herstel en participatie in de samenleving bieden. Digitalisering ziet VIGO als een belangrijk middel om hieraan te voldoen.

Opschaling van eHealth richting blended care

Als innovatie-adviseur en projectleider is Chris van der Sluijs van OchtendMensen verantwoordelijk voor advisering en uitvoering van digitaliseringsprojecten. Hij is onder andere projectleider voor VIPP GGZ en projectleider voor een nieuw medicatiesdossier.

Bij VIPP, een landelijke programma van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport, moet dossierinzage voor de cliënt mogelijk worden en is opschaling van eHealth wenselijk richting blended care. Blended care is een combinatie tussen traditionele hulpverlening (face-to-face) en online hulpverlening. Bij het medicatiedossier is Chris verantwoordelijk voor selectie en implementatie van dit dossier van techniek tot scholing en de livegang. Voor beide projecten is hij verantwoordelijk voor de beheersing, uitvoering en verantwoording richting de stuurgroep.

Wil je meer lezen over blended care? Vraag dan het verslag op van onze paneldiscussie hierover met professionals uit verschillende zorgsectoren: ggz, jeugdzorg, gehandicaptenzorg en de vvt.

Meer over wat OchtendMensen doen binnen het thema Zorg & Gezondheid lees je op onze marktpagina.

"Digitale verandering in de zorg behoeft veel aandacht. De sleutel is blended care toegankelijk te maken, zowel op patiënt-, professional- als organisatieniveau."

Chris van der Sluijs - Adviseur Zorg & Gezondheid OchtendMensen

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven