Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Junior-beleids­medewerker Cluster Cultuur Provincie Flevoland

Opdrachtgever Provincie Flevoland
Specialisatie Beleidsadvies en onderzoek
Focusgebied Overig
Adviseur Jill Ober

Junior-beleids­medewerker Cluster Cultuur Provincie Flevoland

Cultuurbeleid 2021 – 2024

Overal om ons heen vinden we cultuur, kunst en erfgoed. Een rijke culturele identiteit en goede culturele voorzieningen maken een provincie aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te recreëren.

De provincie Flevoland zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van deze culturele identiteit en zorgt ervoor dat cultuur voor iedereen toegankelijk is en blijft. De nota Cultuurbeleid 2021-2024 bevat alle ambities voor kunst en cultuur uit het coalitieakkoord 2019 – 2023 ‘Ruimte voor de toekomst’ en maakt deze ambities concreet.

Cluster Cultuur provincie Flevoland

Het cluster Cultuur geeft invulling aan het Cultuurbeleid in de provincie Flevoland, om zo volop ruimte te bieden aan het beleven en maken van cultuur. Zo houdt het cluster zich onder andere bezig met cultuureducatie, landschapskunst, het Erfgoedprogramma en Coronaregelingen voor culturele instellingen.

OchtendMensen biedt ondersteuning en doet onderzoek naar de ervaringen met Coronaregelingen

OchtendMensen-adviseur Jill Ober ondersteunt het cluster Cultuur van de provincie Flevoland met procesmatige taken en voert een onderzoek uit naar de ervaringen van culturele instellingen met de Coronaregelingen in 2020 en 2021. Ook is Jill trekker van de Impuls Klassieke Muziek; een investeringsimpuls om de professionele klassieke muziek een boost te geven in de provincie.

Ben je benieuwd wat voor projecten OchtendMensen nog meer doen, lees dan hier verder.

“Jill doet onderzoek naar hoe culturele instellingen de Coronaregelingen van de provincie Flevoland hebben ervaren. En onderzoekt waar de knelpunten en kansen liggen in de ogen van de culturele instellingen en makers.”

John Visbeen - Adjunct-hoofd Strategie & Beleid Provincie Flevoland

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven