Menu

# Project - Zorg & Gezondheid

Programma­secretaris Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding GGD

Opdrachtgever GGD GHOR Nederland
Rol Secretaris
Thema Zorg & Gezondheid
Programma­secretaris Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding GGD

Pandemische paraatheid tijdens de Coronacrisis

Een samenleving met COVID-19. We raken er steeds meer aan gewend. Sinds 2019 zijn we bezig met deze pandemie en de bestrijding daarvan. Miljoenen PCR-testen, bron- en contactonderzoeken en vaccinaties: deze moeten de mensen in onze samenleving die kwetsbaar zijn voor het virus beschermen en de continuïteit in de zorg behouden. Maar de ontwikkeling van het virus en de gevolgen daarvan voor de samenleving waren en zijn nog steeds moeilijk te voorspellen. Deze onzekerheid vraagt om groot organisatievermogen, flexibiliteit, wendbaarheid, zorgvuldigheid en creativiteit in de uitvoering. De Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding (LCCB), opgezet binnen de GGD GHOR Nederland, is één van de organisaties die zich inzet om de COVID-19-crisis te beheersen.

De drijvende kracht achter testen, bron- en contactonderzoek, vaccineren en zorgcontinuïteit

De LCCB (Landelijke Coördinatie Covid19-Bestrijding) is een belangrijke schakel tussen de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD'en) en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR-bureaus) en ondersteunt en coördineert in hun opgave om testen, bron- en contactonderzoek, vaccinatie en zorgcontinuïteit buiten het ziekenhuis te realiseren. De activiteiten van de LCCB variëren van een zeer snelle opschaling, gevolgd door afschaling en mogelijk weer opschaling en het zoeken naar verantwoorde capaciteitsbenutting in de tussenfasen. De LCCB is een tijdelijke organisatie. Wanneer COVID-19 zodanig afneemt dat (grootschalige) bestrijding niet meer nodig is, stopt de LCCB met haar werkzaamheden. De borging en overdracht van kennis, ervaring, informatie en systemen dienen zorgvuldig te gebeuren. Voor de uitvoering van de werkzaamheden werkt de LCCB samen met verschillende partijen. Hiertoe behoren onder andere het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD'en. 

“Ik ben gigantisch trots op alle GGD’ers en mensen die helpen om COVID-19 te bestrijden. Het is een ongekende en complexe operatie. Veilig, snel en goed geregistreerd.''

Jaap Eikelboom

Directeur-bestuurder Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding (LCCB)

OchtendMensen helpt in de COVID-19-bestrijding

OchtendMensen-adviseur Marjolein Wesselo werkte als directiesecretaris bij de LCCB. In deze functie ondersteunde zij de directeur-bestuurder Jaap Eikelboom en adviseerde zij de programmadirectie. Marjolein was het eerste aanspreekpunt bij vragen, bereidde diverse overleggen voor, zoals de overleggen met het ministerie van VWS en de directie, óf vervulde hierin een voorzittersrol. Zij zorgde voor de consistentie in besluiten en ondersteunde in het omzetten van deze besluiten naar concrete acties. Vanuit haar rol kon Marjolein ook gevraagd worden mee te denken in strategische vraagstukken van het team Strategie en Beleid. Door haar taken droeg Marjolein zorg voor een logisch samenspel binnen de organisatie en voor oog op de doelen van morgen in de hectiek van de dag.

Meer over publieke gezondheid lees je op de themapagina op onze website. En wij vertellen je graag wat OchtendMensen nog meer doet in de Zorg & Gezondheid.

Marjolein Wesselo Adviseur Zorg en Gezondheid OchtendMensen TwynstraGudde-2

 
 

 

 

Gerelateerde projecten

Alle projecten

Neem contact op met Roos Thijssen, businessmanager Zorg & Gezondheid

Benieuwd naar de impact van een OchtendMens?

Stuur Roos een berichtje en ze neemt contact met je op!

Onderdeel van TwynstraGudde