Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Projectleider advieslijn K-EETi

Opdrachtgever Stuurgroep K-EET
Specialisatie Project- en programmamanagement
Focusgebied Zorg & Gezondheid
Adviseur Marlies Pol

Projectleider advieslijn K-EETi

Kinderen en jongeren met een eetstoornis moeten eerder worden herkend, beter worden begrepen en eerder en beter worden behandeld

Een eetstoornis kan zich ontwikkelen tot een weerbarstige ziekte. Het grootste deel van de patiënten met een eetstoornis herstelt echter bij tijdige herkenning en goede zorg. Vroegtijdige herkenning en behandeling leidt tot minder lijden en minder maatschappelijke kosten. De stuurgroep K-EET (Landelijke Ketenaanpak Eetstoornissen) is opgericht om de hele zorgketen te helpen ontwikkelen en versterken, van vroegherkenning tot behandeling.

Laagdrempelig overleg tussen zorgprofessionals helpt bij effectieve signalering en behandeling

Eén van de initiatieven van K-EET is het oprichten van K-EETi: een telefonische advieslijn voor zorgprofessionals. Via K-EETi kunnen huisartsen, praktijkondersteuners en professionals werkzaam in de specialistische GGZ contact leggen met specialisten op het gebied van eetstoornissenzorg. De adviesgevers kunnen inhoudelijk meedenken over casussen, medisch- of psychiatrisch-inhoudelijke vragen beantwoorden en advies geven over mogelijke behandeling. Zo versterken zij hun collega-zorgprofessionals, stimuleren ze tijdige signalering van symptomen en wordt een vroegtijdige en effectieve behandeling vergemakkelijkt.

OchtendMensen hielp met de verkenning, inrichting en uitvoering van de advieslijn K-EETi

OchtendMensen-adviseur Marlies Pol is als projectleider verantwoordelijk voor het ontwerp en de opzet van de advieslijn. Zij heeft ter verkenning van de mogelijkheden gesprekken gevoerd met experts binnen de eetstoornissenzorg en onderzoek gedaan naar bestaande initiatieven op het gebied van advies en consultatie. Op basis van de informatie die ze heeft opgehaald, heeft ze een ontwerp voor de advieslijn opgesteld. In het ontwerp werd onder andere het doel van de lijn, de doelgroep en werkwijze uitgewerkt.

In samenwerking met de stuurgroep K-EET en adviesgevers heeft zij vervolgens de lijn ingericht en uitgevoerd. Hierbij is ze verantwoordelijk voor de lancering van de lijn, het ondersteunen en faciliteren van verschillende processen, het signaleren en verhelpen van knelpunten in de werkwijze en het optimaliseren van de werkinstructies. Ook monitort en evalueert ze de ervaringen met en behaalde resultaten van de advieslijn.

 

Meer over samenwerken in de zorg lees je op de themapagina op onze website. En wij vertellen je graag wat OchtendMensen nog meer doet in de Zorg & Gezondheid.

"Als projectleider was ik verantwoordelijk voor de verkenning, het ontwerp en de uitvoering van een advieslijn voor zorgprofessionals met vragen over eetstoornissenproblematiek."

Marlies Pol - Adviseur Zorg & Gezondheid OchtendMensen

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven