Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Projectleider CSR Implementation Scan Boskalis

Opdrachtgever Boskalis
Specialisatie Beleidsadvies en onderzoek
Adviseur Marlies Pol

Projectleider CSR Implementation Scan Boskalis

Succesvol ondernemen is duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Voor baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis vormt duurzaamheid in de breedste zin van het woord een belangrijk onderdeel van zijn bedrijfsstrategie. Boskalis wil internationaal toonaangevend zijn op het gebied van duurzaamheid en Corporate Social Responsibility (CSR), en op die manier bijdragen aan de United Nations Sustainable Development Goals.

Om écht verandering teweeg te brengen, moet de hele ‘supply chain’ verduurzamen

Een organisatie staat niet op zichzelf, maar is altijd onderdeel van een grotere keten. Boskalis wil ervoor zorgen dat ook haar leveranciers zich aan de hoogste standaarden committeren en hanteert daarvoor een Gedragscode voor Toeleveranciers. Jaarlijks wordt een deel van de leveranciers gescand op naleving van deze gedragscode. Dit gebeurt in dialoog met de leveranciers, waarbij gezocht wordt naar verbeterpunten en waarbij zowel Boskalis als de leverancier van elkaar leren. Op die manier probeert Boskalis de gehele keten te verduurzamen.

OchtendMensen helpt Boskalis met het uitvoeren van de CSR Implementation Scan

Sinds 2012 voert OchtendMensen de jaarlijkse CSR Implementation Scan uit, die naleving van de Gedragscode voor Toeleveranciers controleert. Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan 120 bedrijven bezocht. OchtendMensen-adviseur Marlies Pol was in 2020 als projectleider verantwoordelijk voor de uitvoering van deze scan. Zij bereidde de audit voor, verzamelde gegevens en heeft gesprekken gevoerd met twintig (internationale) leveranciers. De focus van deze interviews lag met name op de bedrijfsvoering, organisatiestructuur en management van CSR. Op basis van deze input heeft Marlies een analyse opgesteld met potentiële verbeterpunten voor elke bezochte leverancier. De uitkomsten van de scan heeft ze gepresenteerd aan het betrokken team van Boskalis. De resultaten zijn daarnaast op hoofdlijnen gepubliceerd in het jaarlijkse Sustainability Report.

Ben je benieuwd wat voor projecten OchtendMensen nog meer doen binnen het thema Maatschappij & Overheid, lees dan hier verder.

"Ik was als projectleider verantwoordelijk voor de jaarlijkse Corporate Social Responsibility Scan van Boskalis, die naleving van de Gedragscode voor Toeleveranciers controleert. Resultaat was een analyse met potentiële verbeterpunten voor elke bezochte leverancier."

Marlies Pol - Adviseur OchtendMensen

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven