Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Projectleider CSR Implementation Scan Boskalis

Opdrachtgever Boskalis
Specialisatie Beleidsadvies en onderzoek
Adviseur Jill Ober

Projectleider CSR Implementation Scan Boskalis

Succesvol ondernemen is duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Voor baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis vormt duurzaamheid in de breedste zin van het woord een belangrijk onderdeel van zijn bedrijfsstrategie. Boskalis wil internationaal toonaangevend zijn op het gebied van duurzaamheid en Corporate Social Responsibility (CSR), en op die manier bijdragen aan de United Nations Sustainable Development Goals.

Om écht verandering teweeg te brengen, moet de hele ‘supply chain’ verduurzamen

Een organisatie staat niet op zichzelf, maar is altijd onderdeel van een grotere keten. Boskalis wil ervoor zorgen dat ook haar leveranciers zich aan de hoogste standaarden committeren en hanteert daarvoor een Gedragscode voor Toeleveranciers. Jaarlijks wordt een deel van de leveranciers gescand op naleving van deze gedragscode. Dit gebeurt in dialoog met de leveranciers, waarbij gezocht wordt naar verbeterpunten en waarbij zowel Boskalis als de leverancier van elkaar leren. Op die manier probeert Boskalis de gehele keten te verduurzamen.

OchtendMensen helpt Boskalis met het uitvoeren van de CSR Implementation Scan

Sinds 2012 voert OchtendMensen de jaarlijkse CSR Implementation Scan uit, die naleving van de Gedragscode voor Toeleveranciers controleert. Tijdens het gesprek wordt daarnaast samen verkend  op welke punten leverancier en Boskalis elkaar mogelijk  verder kunnen versterken in relatie tot CSR.  Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan 130 bedrijven bezocht. OchtendMensen-adviseurs Jill Ober en Anne-Marij Lock zijn in 2022 als projectleiders verantwoordelijk voor de uitvoering van deze scan. Zij bereiden de scans voor, verzamelen gegevens en voeren ieder tien (online) gesprekken met twintig (internationale) leveranciers. Naast de interviews geven de leveranciers een rondleiding door de werkplaats of over het bedrijventerrein, om de handhaving van o.a. de veiligheidsregels in de praktijk te ervaren. De focus van de interviews ligt met name op de bedrijfsvoering, organisatiestructuur en management van CSR. Hierbij komen onderwerpen zoals veiligheid, gezondheid, werkomstandigheden en milieu langs. Op basis van een ingevulde vragenlijst, het interview en de rondleiding wordt een analyse opgesteld met potentiële verbeterpunten voor elke bezochte leverancier. De uitkomsten van de scan worden gepresenteerd aan het betrokken team van inkopers van Boskalis. De resultaten worden daarnaast op hoofdlijnen gepubliceerd in het jaarlijkse Sustainability Report.

Ben je benieuwd wat voor projecten OchtendMensen nog meer doen binnen het thema Maatschappij & Overheid, lees dan hier verder.

Wij zijn verantwoordelijk voor de jaarlijkse Corporate Social Responsibility Scan van Boskalis. Tijdens het gesprek wordt verkend op welke punten de leverancier en Boskalis elkaar kunnen versterken in relatie tot CSR."

Jill Ober en Anne-Marij Lock - Adviseurs OchtendMensen

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven