Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Projectleider Digivaardige Organisatie

Opdrachtgever Interprovinciaal Overleg
Specialisatie Project- en programmamanagement

Projectleider Digivaardige Organisatie

Digitalisering speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Voor zowel individuen als organisaties. Provincies zijn daar geen uitzondering op. De grote hedendaagse uitdagingen van provincies zoals de energietransitie, woningbouwopgave en stikstofcrisis worden allemaal beïnvloed door deze ingrijpende ontwikkeling. Denk aan het gebruik van data om beleid te onderbouwen en te monitoren of het automatiseren van subsidieaanvragen. Meegaan in deze nieuwe digitale wereld is dus een randvoorwaarde om als organisatie maatschappelijke resultaten te blijven boeken.

Digitale transformatie in maatschappelijke opgaven van provincies

Makkelijker gezegd dan gedaan. Het vraagt een hoop van provincie medewerkers die te maken krijgen met deze nieuwe technologieën en werkwijzen. En juist deze mensen werken aan de grote maatschappelijke opgaven. Het is daarom van belang om medewerkers te begeleiden hun digitale vaardigheden op een juiste manier te ontwikkelen.

Maar wat zijn deze digitale vaardigheden dan precies? Online samenwerken in Teams is het meest bekende voorbeeld, maar het gaat verder dan dat. Datagedreven werken, digitaal leiderschap, ethiek en digitale veiligheid. Provincies zijn steeds vaker doelwit van hackacties die publieke informatie willen ontfutselen. Medewerkers moeten hier voorbereid op zijn. Provincies zijn tegelijkertijd bezig met het ontwikkelen van algoritmes. In dit proces moeten veel ethische keuzes gemaakt worden. Welke informatie van burgers mag worden opgeslagen? En op welke manier mag je hier gebruik van maken?

OchtendMensen stimuleert samenwerking tussen provincies binnen de Interprovinciale Digitale Agenda

Als projectleider werkt OchtendMensen-adviseur Sijmen Schermer Voest aan het verder ontwikkelen van digitale vaardigheden van provinciale medewerkers binnen het programma Interprovinciale Digitale Agenda. Hij trekt het project de Digivaardige Organisatie en zorgt voor concreet einddoel binnen een abstract thema. Dit doet hij door samen met provincies een ambitieniveau te vormen waar iedere provincie met hun eigen werkwijze naartoe kan werken. Daarnaast organiseert hij werkgroep bijeenkomsten waar provincies kennis uitwisselen en inspiratie van elkaar op doen. Verder zorgt Sijmen voor overzicht in een landschap van trainingen en cursussen zodat provincies weten wat er al beschikbaar is en waar ze deze kunnen vinden. In deze opdracht leert Sijmen draagvlak te creëren tussen meerdere stakeholders en de leiding te nemen om een concrete resultaten te behalen.

Ben je benieuwd wat voor projecten OchtendMensen nog meer doen binnen het thema Maatschappij & Overheid, lees dan hier verder.

“Als projectleider help ik provincies om meer grip te krijgen op en richting te geven aan de digitale vaardigheidsontwikkeling van hun medewerkers”

Sijmen Schermer Voest - Adviseur OchtendMensen

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven