Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Projec­tleider Green Park Aalsmeer Gebieds­ontwikkeling

Opdrachtgever Projectleider bij Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV
Specialisatie Project- en programmamanagement
Adviseur Jeroen Ubels

Projec­tleider Green Park Aalsmeer Gebieds­ontwikkeling

Kassengebied omvormen tot hoogwaardig bedrijvenpark

In Aalsmeer wordt het voormalige kassengebied rond de bloemenveiling omgevormd tot een hoogwaardig bedrijvenpark voor bedrijven uit de sierteeltsector en de logistieke sector. De gebiedsontwikkelaar is Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV,; een onderneming met als aandeelhouders de gemeente Aalsmeer en de gemeente Uithoorn. Het gebied van Green Park Aalsmeer beslaat 111 hectare. Hier wordt gewerkt aan het beschikbaar stellen voor bebouwing van bedrijfskavels, nieuwe infrastructuur, nieuwe planologische kaders en hoogwaardige openbare ruimte.

Verschillende gebruikers met verschillende belangen

In de gebiedsontwikkeling Green Park Aalsmeer komen veel verschillende gebruikers bij elkaar. De deelgebieden voor de bedrijven liggen tussen historische lintbebouwing met woningen. Het gebied ligt rondom de nieuwe N201 en naast de bestaande bloemenveiling. Én het gebied verbindt het dorp Aalsmeer met de wijk Aalsmeer Oosteinde. Deze diversiteit aan activiteit in het gebied betekent dat Green Park ook met veel verschillende belangen te maken heeft.

De bijdrage van OchtendMensen in de gebiedsontwikkeling Green Park Aalsmeer

OchtendMensen-adviseur Jeroen Ubels is als projectleider bij Green Park verantwoordelijk voor het organiseren en coördineren van alle activiteit in een aantal deelgebieden. Aan de ene kant gaat dat over het bereiken van overeenkomsten met afnemers van de kavels en het beoordelen van de gemaakte plannen. Aan de andere kant gaat het over het scheppen van de juiste randvoorwaarden door het opstellen van nieuwe planologische kaders en realiseren van de juiste openbare ruimte en infrastructuur.

In zijn rol als projectleider werkt Jeroen nauw samen met andere projectleiders, de ontwikkelaars en de gemeente. Het is dan ook continu zoeken naar de juiste balans tussen alle belangen om te zorgen er uiteindelijk een gebied van hoge kwaliteit ontstaat.

De balans tussen harde fysieke plannen en de onderlinge relaties

De rol van projectleider vraagt dan ook van Jeroen om een goede combinatie te maken tussen het werken met de harde fysieke plannen en tegelijkertijd te werken op het ‘zachte’ vlak. De relaties met samenwerkingspartners, omwonenden en andere belanghebbenden zijn minstens zo belangrijk om uiteindelijk een hoogwaardig gebied te realiseren. Een mooie uitdaging voor Jeroen om verder in te kunnen groeien!

Wil je meer weten over de opdrachten die OchtendMensen doen rondom de thema’s ‘Stad, Natuur & Mobiliteit’, dan kun je hier meer van onze projecten bekijken.

“Als projectleider meewerken aan het realiseren van een hoogwaardig gebied waarbij ook nog eens zo veel verschillende belangen komen kijken, houdt mij uitgedaagd.”

Jeroen Ubels - Adviseur OchtendMensen

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven