Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Projectleider pilot Vroege Interventie Bij EetStoornissen (VIBES)

Opdrachtgever Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
Specialisatie Project- en programmamanagement
Focusgebied Zorg & Gezondheid
Adviseur Bregje Titulaer

Projectleider pilot Vroege Interventie Bij EetStoornissen (VIBES)

Kinderen en jongeren met een eetstoornis moeten eerder worden behandeld

Een eetstoornis kan zich ontwikkelen tot een weerbarstige ziekte. Het grootste deel van de patiënten met een eetstoornis herstelt echter wanneer de ziekte tijdig wordt herkend en er snel wordt ingegrepen. Wanneer men snel de juiste zorg kan bieden, leidt dit tot minder lijden en minder maatschappelijke kosten.

De stuurgroep K-EET (Landelijke Ketenaanpak Eetstoornissen) is opgericht om de gehele zorgketen te helpen ontwikkelen en versterken, van vroegherkenning tot behandeling.

VIBES: Een pilot voor vroege interventie bij eetstoornissen

Vroege Interventie Bij EetStoornissen (VIBES) is net zoals K-EEti  een initiatief van stuurgroep K-EET. VIBES is een pilot die plaatsvindt binnen het Erasmus MC en de eetstoorniscentra Rintveld en Ursula. VIBES is een nieuwe vorm van vroege interventie bij kinderen en jongeren met anorexia nervosa en is gestart in oktober 2021.

Het doel van VIBES is om ouders van kinderen en jongeren bij wie anorexia nervosa pas kortgeleden gediagnosticeerd is, op een coachende manier hun kind te helpen herstellen. Door de interventie goed af te stemmen op de behoeftes van deelnemende gezinnen wordt in een beperkt aantal sessies een grote vooruitgang geboekt, zodat men weer zonder hulp verder kan.

OchtendMensen hielp bij de vormgeving en uitvoering van de pilot VIBES

OchtendMensen-adviseur Bregje Titulaer is als projectleider verantwoordelijk voor de vormgeving en uitvoering van de pilot.

Zij heeft eerst in kaart gebracht welke vroeg interventies er al zijn in Nederland. Hiervoor is Bregje in gesprek gegaan met verschillende zorgprofessionals. De informatie opgehaald uit deze gesprekken heeft zij schematisch weergegeven.

Vervolgens heeft Bregje samen met de stuurgroep een nieuwe interventie vormgegeven. Hierbij is Bregje verantwoordelijk voor de inhoudelijke en organisatorische voorbereiding van overleggen, het ondersteunen en faciliteren van verschillende processen, en het rapporteren van het plan van aanpak.

Meer over samenwerken in de zorg lees je op de themapagina op onze website. En wij vertellen je graag wat OchtendMensen nog meer doet in de Zorg & Gezondheid.

“Vanuit K-EET (ketenzorg eetstoornissen) heeft Bregje het project Vroege Interventie Bij EetStoornissen (VIBES) energiek opgepakt. We verwachten van haar zowel projectondersteuning, planning en wetenschappelijke achtergrond. En snel graag! Dat lukt goed!”

Annemarie van Elburg, mede namens Gwen Dieleman en Eric van Furth - (Kinder- en Jeugd)Psychiater Rintveld-Altrecht

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven