Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Project­ondersteuner CO2-analyse inkoop NS

Opdrachtgever Nederlandse Spoorwegen
Specialisatie Project- en programmamanagement
Adviseur Zeb Holthuis

Project­ondersteuner CO2-analyse inkoop NS

Fossielvrij ondernemen

De NS is één van de voorlopers in het verduurzamen van hun organisatie; zij zetten hier actief op in. Dit doen ze op basis van vier pijlers: Fossielvrij ondernemen, Circulair ondernemen, Groen ondernemen en Voor & door iedereen. Voor de pijler Fossielvrij ondernemen maken ze gebruik van het Green House Gas (GHG) Protocol; een model wat inzicht geeft in bronnen van uitstoot van een organisatie. Dit model kijkt naar zowel directe als indirecte bronnen van CO2-uitstoot. Bij directe bronnen gaat het over de uitstoot die een organisatie zelf veroorzaakt, door bijvoorbeeld het verbranden van gas. Voor indirecte bronnen wordt bijvoorbeeld gekeken naar de uitstoot van ingekochte producten.

Duurzaam inkopen

De NS kijkt naast het reduceren van directe uitstoot, ook naar het reduceren van indirecte uitstoot. Om dit voor elkaar te krijgen, wordt er onder andere gekeken hoe er binnen het inkoopproces kan worden gestuurd op minder CO2-uitstoot. De NS koopt namelijk veel zaken in, variërend van treinen tot schoonmaakservices. Op deze manier stimuleert de NS ook hun leveranciers om te verduurzamen.

Waar valt de meeste CO2-reductie te behalen?

Om inzicht te krijgen in de grote brokken uitstoot binnen de inkoop heeft Zeb Holthuis – adviseur van OchtendMensen – een CO2-analyse uitgevoerd. Voor deze analyse heeft Zeb data verzameld, analyses uitgevoerd en verschillende gesprekken gevoerd. Deze uitkomsten heeft hij omgezet naar een dashboard in PowerBI. Op deze manier heeft Zeb inzicht gegeven in de grote brokken uitstoot binnen de inkoop van de NS. Dit geeft richting op welke inkoopcategorieën als eerste moet worden gefocust en binnen welke inkoopcategorieën de meeste winst is te behalen.

Lees hier meer over waar OchtendMensen aan werken op het gebied van Energie & Duurzaamheid.

“Via mijn CO2-analyse heb ik de NS inzicht gegeven in de grote brokken uitstoot binnen hun inkoop. Ik vind het fijn dat ik kon bijdragen aan concrete verduurzaming van een organisatie.”

Zeb Holthuis - Adviseur OchtendMensen

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven