Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Secretaris Opgave­gestuurd Werken Provincie Noord-Brabant

Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant
Specialisatie Project- en programmamanagement
Adviseur Mark Smelt

Secretaris Opgave­gestuurd Werken Provincie Noord-Brabant

We staan als Nederland voor een aantal complexe maatschappelijk opgaven

We staan als Nederland voor een aantal complexe maatschappelijke opgaven, zoals het woningtekort, de energietransitie en de klimaatopgave. Van overheden wordt verwacht dat zij, in samenwerking met stakeholders, oplossingen realiseren die integraal en werkbaar zijn, en draagkracht hebben. Dergelijke opgaven zijn zo complex en aan elkaar gerelateerd, dat de traditionele werkvormen van organisaties in het publieke domein niet meer volstaan. Opgavestuurd werken is daarom voor steeds meer organisaties in het publieke domein een noodzakelijke werkwijze om goed in te kunnen spelen op de actualiteiten in de samenleving.

De provincie Noord-Brabant als opgavegestuurde netwerkorganisatie

De provincie Noord-Brabant is zich aan het doorontwikkelen als opgavegestuurde netwerkorganisatie. De gedachte hierbij is dat de integrale realisatie van de Brabantse Opgaven centraal staat in al het doen en laten van de provincie als organisatie. Opgavegestuurd werken vraagt niet alleen om de doorontwikkeling van processen en systemen, maar ook om aanpassingen in houding en gedrag. Dit is dan ook het uitgangspunt van het project ‘Doorontwikkeling opgavegestuurd werken’ binnen de provincie.

Bijdragen aan de effectieve samenwerking binnen het collectief van programmamanagers

Als projectsecretaris is OchtendMensen-adviseur Mark Smelt betrokken bij de brede ontwikkeling van het opgavegestuurd werken binnen de provincie Noord-Brabant. Mark vervult hierbij onder andere de rol van secretaris van het collectief van programmamanagers, waarin hij bijdraagt aan de effectieve samenwerking binnen het collectief en verantwoordelijk is voor de planning, voorbereiding, communicatie en verslaglegging van overleggen, bijeenkomsten en heidagen. Daarnaast ondersteunt Mark bij de ontwikkeling van het leerwerktraject voor opdrachtnemers en programmabeheersers, gericht op de methodieken ‘opgavegestuurd programmeren’ en ‘projectmatig werken’.

Meer lezen over onze project- en programmamanagementmethodieken of onze andere expertises? Kijk dan op Wij maken impact met onze aanpak – OchtendMensen. We vertellen je daarnaast graag waar OchtendMensen nog meer aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd werkt: Wij werken nu aan een maatschappij voor morgen – OchtendMensen

"In de rol van secretaris draag ik bij aan de effectieve samenwerking binnen het collectief van programmamanagers."

Mark Smelt - Adviseur OchtendMensen

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven