Menu
# Opdracht -

Opdrachtgever
Rol
Thema
Adviseur

Onze opdrachten

Werk waar we trots op zijn

Wij helpen opdrachtgevers vooruit. Samen gaan wij aan de slag: hands-on en vol energie. Met de kennis uit onze opleiding, onze talenten en de expertise van TwynstraGudde op de achtergrond brengen wij opdrachten in beweging. Dit doen wij vanuit verschillende rollen voor organisaties waar wij trots op zijn.

Oprachten

Al onze opdrachten

SKF KNGF

Projectsecretaris Bestuurlijke Afspraken KNGF/ SKF

VNG

Programmasecretaris StroomOP en K-eet VNG

Hecht

Junior-directiesecretaris Hecht

Common Eye

Junior-adviseur Samenwerken Common Eye

Programmabureau VIPP OPEN

Programmasecretaris VIPP Programma OPEN

Proteion

Projectondersteuner Proteion

De Bouwcampus

Transitiemedewerker De Bouwcampus

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Projectsecretaris Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Nederlandse GGZ, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

BIJ12

Projectsecretaris Taskforce Versnelling inrichting restopgave 80.000 hectare extra natuur BIJ12

Interprovinciaal Overleg (IPO)

Regisseur Fiets Interprovinciaal Overleg (IPO)

JOGG

Adviseur Gezonde Omgeving JOGG

Nationale Politie

Adviseur Duurzaamheid Nationale Politie

Medrie

Adviseur Digitalisering Medrie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Projectmedewerker Kennisprogramma Zeespiegelstijging Ministerie I&W

NS

Programmamanager Energietransitie NS

Gemeente Veenendaal

Communicatieadviseur Energieneutraal Veenendaal

Provincie Utrecht

Projectleider Energiebesparing bedrijven en maatschappelijke organisaties Provincie Utrecht

UMC Utrecht

Programmamedewerker Herontwikkeling UMC Utrecht

Gemeente Amersfoort

Adviseur Duurzaamheid Gemeente Amersfoort

VNG

Projectleider Vroege interventie bij eetstoornissen (VIBES) VNG

Parnassia Groep

Programmasecretaris Transitieteam IT-cluster Parnassia Groep

Nationale Politie

Projectleider Ecologische voetafdruk Nationale Politie

Gemeente Almere

Programmamedewerker Groene en Gezonde Stad Gemeente Almere

Hecht GGD Hollands Midden

Capaciteitsmanager Vaccinaties Hecht GGD Hollands Midden

De Bouwcampus

Transitiemaker Verduurzaming Gebouwen & Omgeving De Bouwcampus

Gemeente Den Haag

Programmacoördinator EnergieRijk Den Haag

Liander

Communicatieadviseur afdeling Planvorming Liander

Provincie Utrecht

Projectleider Programma Energietransitie Provincie Utrecht

Enexis

Adviseur Regionale Energiestrategieën Enexis

Gemeente Almere

Programmasecretaris Groene en Gezonde Stad Gemeente Almere

Gebiedsonderneming Laarberg

Projectsecretaris Gebiedsonderneming Laarberg

Provincie Utrecht

Projectleider Participatie, energiecoöperaties en collectieven Provincie Utrecht

RVO

Projectsecretaris Circulaire Bouweconomie 2020 RVO

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Secretaris Programma Luchtruimherziening Ministerie I&W

Nationaal Programma Regionale Energie Strategie

Adviseur Programmaplan Nationaal Programma Regionale Energiestrategie

Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV

Projectleider Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling

Stedin

Junior-omgevingsmanager Vernieuwing elektriciteitsnet Rotterdam Stedin

Zuid-Holland Bereikbaar

Programmasecretaris Zuid-Holland Bereikbaar

Trendbureau Overijssel

Trendverkenning lokale overheden in de energietransitie voor Trendbureau Overijssel

VNG

Programmamedewerker Klimaatakkoord Landbouw en Landgebruik VNG

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Projectondersteuner Investeringsimpuls Verkeersveiligheid Ministerie I&W

NS

Projectondersteuner CO2-analyse inkoop NS

Cornelissen Groep

Change- en Projectmanager Cornelissen Groep

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Projectsecretaris Duurzame Mobiliteit Ministerie I&W

Royal Schiphol Groep

Junior-opdrachtgever Asset Management Schiphol

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Omgevingsmanager Luchtvaartnota 2020-2050 Ministerie I&W

Unie van Waterschappen

Projectmanager Educatie Unie van Waterschappen

Rijkswaterstaat

Marktonderzoek inzet bij drones Rijkwaterstaat

Gemeente Almere

Projectsecretaris Versterking kenniseconomie Gemeente Almere

Royal BAM Group

Omgevingsmanager Royal BAM Group

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Adviseur Omgevingsmanagement Directie Luchtvaart I&W

Programma U Ned

Omgevingsmanager MIRT-onderzoek Metropoolregio Utrecht

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Omgevingsmanager/ programmasecretaris Nederlands Luchtvaartveiligheidsprogramma Ministerie I&W

Provincie Noord-Brabant

Secretaris Opgavegestuurd Werken Provincie Noord-Brabant

Rijkswaterstaat

Omgevingssecretaris Rijkswaterstaat Blankenburgverbinding RWS

Boskalis

Projectleider CSR Implementation Scan Boskalis

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Afdelingssecretaris Vastgoed & Facilitair COA

AgoraSys

Innovatieadviseur AgoraSys

PO-raad

Beleidsadviseur Kansengelijkheid en sociale veiligheid PO-raad

Pesant

Adviseur Onderwijsinnovatie Pesant

Landelijke Ketenaanpak EETstoornissen (K-EET)

Projectleider Advieslijn K-EETi

RES Drenthe

Projectmedewerker RES Routekaart Drenthe

Bol.com

Projectmanager Duurzaamheid Bol.com

Gemeente Amsterdam

Omgevingsmanager Gemeente Amsterdam

Interprovinciaal Overleg (IPO)

Projectleider Digitale vaardigheden IPO

WesselinkVanZijst

Adviseur Omgevingsmanagement WesselinkVanZijst

Protestantse Theologische Universiteit

Programmasecretaris Protestants Theologische Universiteit

Natuurmonumenten

Projectcoördinator Natuurmonumenten

Omgevingsraad Schiphol

Omgevingsmanager Omgevingsraad Schiphol

Vogelbescherming Nederland

Public affairs-secretaris Vogelbescherming Nederland

Netbeheer Nederland

Trajectversneller Netbeheer Nederland

Provincie Utrecht

Junior projectleider Woondeals

Natuurmonumenten

Kwartiermaker Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof Noord-Nederland

Green Business Club Utrecht Centraal

Projectleider Circulair Green Business Club Utrecht Centraal

digiGO

Secretaris Digiteam digiGO

CROW

Secretaris P12 Duurzaam GWW

Provincie Flevoland

Junior beleidsmedewerker Cultuur Provincie Flevoland

Nationale Politie

Adviseur duurzaamheid Politie

Liander

Gebiedsregisseur Liander

Royal BAM Group

Projectcoördinator kennismanagement duurzaamheid BAM Nederland

Interprovinciaal Overleg (IPO)

Projectleider Fietsveiligheid & data IPO

Patiëntenfederatie Nederland

Adviseur Patiëntbelang Patiëntenfederatie Nederland

Partners voor Jeugd

Directiesecretaris Bedrijfsondersteuning van Partners voor Jeugd

Gemeente Den Haag

Projectleider Verduurzaming MKB

ROC van Twente

Projectleider Procesevaluatie en -optimalisatie ROC van Twente

GGD Regio Utrecht

Strategisch beleidsadviseur directie GGD regio Utrecht

Pactum

Projectcoördinator transitie JeugdzorgPlus Pactum

VIGO Pactum

Projectondersteuner VIGO/ Pactum

Pesant

Adviseur onderwijskwaliteit op een middelbare school in Rotterdam

Protestantse Theologische Universiteit

Projectsecretaris project nieuwe bachelor

Radboud Universiteit

Adviseurs strategische plannen Radboud Universiteit

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Programmasecretaris Agenda Natuurinclusief

NS

Projectmanager Fossielvrij Ondernemen

Mobiliteitsalliantie

Secretaris bij samenwerkingsverband De Mobiliteitsalliantie

Hogeschool van Amsterdam

Programmaondersteuner Flexibilisering onderwijs Hogeschool van Amsterdam

ROC Zadkine

Projectmedewerker Nazorg ‘Your Move’ ROC Zadkine

Omring

Projectleider ICT Omring

TwynstraGudde

Programmasecretaris House of Impact en projectleider De Uitwisseling

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)

Junior secretaris Vakraad Incidentbestrijding

TenneT

Programmasecretaris Managed Cloud Provider TenneT

Gemeente Amersfoort

Adviseur Ouderenhuisvesting

Gemeente Almere

Kwartiermaker Schone Lucht

Provincie Noord-Holland

Junior Adviseur Energietransitie

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Junior Vastgoedregisseur Bestuurlijk bij Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

SLO

Programma-ondersteuner SLO

OPSPOOR en SKOP

Adviseur OPSPOOR en SKOP

SLO

Projectmedewerker Fase van Beproeven SLO

Provincie Flevoland

Junior beleidsadviseur Samenleving provincie Flevoland

Gemeente Almere

Programmasecretaris Groen Blauw

Interprovinciaal Overleg (IPO)

Adviseur Energie bij het IPO

Partners voor Jeugd

Directiesecretaris BO en HR bij Partners voor Jeugd

Netbeheer Nederland

Trajectversneller/ Project management ondersteuner

GGD IJsselland

Adviseur Gezondheidsbevordering GGD IJsselland

Schakel- en Adviesraad (SAR) voor de Jeugd

Projectcoördinator Schakel- en Adviesraad voor de Jeugd

Hecht GGD Hollands Midden

Programmacoördinator Datagedreven Werken bij Hecht

GGD GHOR Nederland

Programma­secretaris Landelijke Coördinatie COVID-19-bestrijding

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Liaison InnovatieExpo Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Landelijke Huisartsen Vereniging

Projectsecretaris Medicatieoverdracht Huisartsenzorg

Stichting LEGIO

Bestuurssecretaris en projectsecretaris bij Stichting LEGIO

VO-Raad

Beleidsadviseur Digitale Veiligheid en Privacy

Gemeente Barneveld

Beleidsmedewerker Onderwijsachterstanden en Jeugd Gemeente Barneveld

Greenport

Programmasecretaris Greenport West-Holland

Pesant

Onderwijsadviseur Pesant

Gemeente Doetinchem

Projectcoördinator crisisnoodopvang

VNG

Secretaris Strategische Afstemmingsoverleggen Sociaal Domein

Gemeente Almere

Projectleider Huisvesting Vergunninghouders

Royal Schiphol Groep

Stakeholdermanager RASCI-project

Onderdeel van TwynstraGudde