Menu
Diversiteit en Inclusie

Waarom vinden wij diversiteit en inclusie belangrijk? 

Bij OchtendMensen hebben we als missie om de leiders van de toekomst te ontwikkelen. Leiders die midden in de maatschappij staan en mensen, ideeën en projecten in beweging brengen.

Om onze missie waar te maken is het nodig de verschillen in mensen en ideeën te zien, in te zetten en te waarderen. Dit doen we in de context van onze opdrachten en binnen onze eigen organisatie. We zien wat mensen uniek maakt en hebben aandacht voor diversiteit in onder andere cultuur en etniciteit, opleiding, woonplaats, levens- en geloofsovertuiging, geaardheid, gender en talenten. Die diversiteit maakt dat we de mogelijkheid hebben een breed palet van talenten in te zetten om de maatschappelijke opgaven van nu en de toekomst in beweging te brengen.

Door het werken met een diverse groep collega’s vergroten we onze zelfkennis en bewustwording over de context waarin wij leven en wat voor ons vanzelfsprekend is maar dat misschien voor anderen helemaal niet is. Door binnen en buiten OchtendMensen met elkaar het gesprek aan te gaan, krijgen we meer oog voor verschillende standpunten en leren we deze beter te begrijpen en waarderen. Deze eigenschappen maken dat OchtendMensen in staat zijn om verbinding te maken met mensen, bruggen te bouwen tussen ideeën en de grote maatschappelijke transities van de toekomst te versnellen.

Voorbeeld: Meewerken aan de transitie van het landelijk gebied vraagt om een dialoog tussen natuurbehoud en de agrarische sector. Wij willen mensen op de vraagstukken van onze opdrachtgevers kunnen inzetten die deze beide perspectieven kunnen inbrengen of betrokkenen laten participeren, om zo tot een zinvolle stap verder te komen.

Wij vinden het belangrijk een inclusieve organisatie te zijn waar iedere medewerker zich welkom en veilig voelt. Bij alles wat we doen, zijn we bewust bezig een werkomgeving te creëren waar ieders talent tot bloei komt en waar mensen durven te experimenteren met hun ideeën.

Hoe werken wij aan het realiseren en in stand houden van een diverse en inclusieve organisatie?

We beseffen dat we er op het gebied van diversiteit & inclusie nog niet zijn. Wij ondernemen daarom doorlopend concrete acties om de aandacht voor diversiteit en inclusie in onze organisatie te behouden en vergroten. Zo organiseert onze werkgroep Diversiteit & Inclusie maandelijkse sessies om ingewikkelde of juist inspirerende onderwerpen rondom diversiteit en inclusie bespreekbaar te maken, besteden we aandacht aan dit onderwerp in ons opleidingstraject (Leeratelier Diversiteit & Inclusie) en zoeken we de verbinding buiten onze eigen context in onze maatschappelijke projecten met bijvoorbeeld de Refugee Talent Hub en ROC Midden Nederland. En we laten ons door externe experts informeren, onder andere om ons werving- en selectieproces zo inclusief mogelijk te maken.

Wij zijn als organisatie gemotiveerd om ons te ontwikkelen en laten ons informeren op onderwerpen waar wij door geïnspireerd willen raken of weinig kennis over hebben.

"Met onze werkgroep ondernemen we concrete acties om de aandacht en bewustzijn voor diversiteit en inclusie in onze organisatie te vergroten"

Sijmen Schermer Voest

Adviseur OchtendMensen
Wij zoeken nieuwe OchtendMensen! Aanmelden voor de inhousedag
Onderdeel van TwynstraGudde