Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Adviseur Digi­talisering Medrie

Opdrachtgever Medrie
Specialisatie Beleidsadvies en onderzoek
Focusgebied Zorg & Gezondheid
Adviseur Anne Goossens

Adviseur Digi­talisering Medrie

Digitalisering van de zorg

Digitalisering van de zorg is een hot topic en heeft mede door de Coronacrisis een flinke duw in de rug gekregen. We kunnen ongelofelijk veel, maar er zijn ook veel uitdagingen. Om de ICT binnen de zorgpraktijk goed te regelen, ben je als huisarts relatief veel tijd kwijt. En het leidt niet altijd tot een bevredigende oplossing.

Praktijkautomatisering in kaart in de Medrie-regio

Medrie is een regio-organisatie voor huisartsen in de regio’s Flevoland, Hardenberg en Zwolle. Ze faciliteren, ondersteunen, organiseren en vernieuwen de huisartsenzorg. Vanuit de Regiotafel kwam het verzoek om een beeld te schetsen van het huidige ICT-landschap bij huisartsen in de regio. Dit heeft geleid tot het onderzoek “Praktijkautomatisering in kaart in de Medrie-regio”. Met dit onderzoek wordt geïnventariseerd wat de stand van zaken en de ambitie is rondom ICT bij huisartsenpraktijken in de Medrie-regio, worden de lessons learned opgehaald en aanbevelingen gedaan over de rol die Medrie kan spelen bij digitalisering.

Dit onderzoek is een co-productie van Medrie, TwynstraGudde, OchtendMensen en de regionale huisartsen.

Hoe draagt OchtendMensen bij aan het inventarisatie-onderzoek van Medrie?

OchtendMensen-adviseur Anne Goossens geeft onder leiding van Rob Poels uitvoering aan het onderzoek “Praktijkautomatisering in kaart”. Voor dit onderzoek hebben zij een Huisartsen-eigen Referentie Architectuur ontwikkeld om het ICT-landschap mee in kaart te brengen. Anne heeft voor het onderzoek een uitgebreide enquête ontwikkeld voor alle huisartsenpraktijken in de regio en heeft diverse interviews afgenomen. Vervolgens heeft ze deze resultaten gebundeld en geanalyseerd. Dit heeft geleid tot een eindpresentatie en een rapport met een duidelijk beeld van de huidige praktijkautomatisering in de regio en een concreet advies voor Medrie.

Julius Ypma, ICT- en Datastrateeg van Medrie zegt: “Samen met TwynstraGudde doen we een inventarisatieonderzoek in de Medrie-regio’s om te kijken naar de stand van zaken op het gebied van ICT. Welke systemen worden gebruikt, welke toekomstplannen heeft de praktijk en waar is nog ondersteuning bij nodig. Met het resultaat van dit onderzoek kunnen we het gesprek rondom het digitaliseringsvraagstuk goed aangaan in de regio.”

Wil je meer weten over deze opdracht, lees dan ook: Inzet referentiearchitectuur voor efficiencyslag huisartsenpraktijken | Medrie.nl

Meer over wat OchtendMensen doen binnen het thema Zorg & Gezondheid lees je op onze marktpagina.

"Met het resultaat van dit onderzoek kunnen we het gesprek rondom het digitaliseringsvraagstuk van de huisartsenpraktijken goed aangaan in de regio."

Julius Ypma - ICT - en Datastrateeeg CIO

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven