Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Datakoers voor het DG Bodem en Water Ministerie I&W

.

Opdrachtgever Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Specialisatie Beleidsadvies en onderzoek
Focusgebied Overig
Adviseur Reijer Aarnoudse

Datakoers voor het DG Bodem en Water Ministerie I&W

Ons land digitaliseert in een hoog tempo. Dat biedt mooie kansen om zaken sneller, slimmer of anders te doen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ziet het belang van de digitalisering en dataficering. Daarom heeft het ministerie het programma Anders Omgaan met Data ingesteld. Om voor het Directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB) de data(technologie)ontwikkelingen te duiden en richting te geven aan de betekenis voor DGWB is een datastrategie of datakoers ontwikkeld.

Als adviseur en analist van Anders Omgaan met Data werkte Reijer Aarnoudse mee aan de datakoers voor DGWB. Op basis van interviews, gesprekken en deskresearch heeft hij informatie opgehaald, geanalyseerd en verwerkt in de datakoers. Hierbij legde hij verband tussen de beleidsopgaves en de ontwikkelingen, de positie van het ministerie t.o.v. de ontwikkelingen en de meerwaarde voor het ministerie zelf. Naast de inhoudelijke bijdrage heeft hij ook de vormgeving van het document gedaan. De datakoers is een mooie stap in de transitie naar datagedreven werken binnen DGWB en het ministerie.

"We zijn zeer tevreden over de bijdrage van Reijer aan de totstandkoming van de koers."

Gijs van Schouwenburg - Programmamanager Anders Omgaan met Data Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Meld je aan voor onze nieuwsbrief