Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Innovatie­adviseur bij AgoraSys

Opdrachtgever AgoraSys
Specialisatie project- en programmamanagement, portfoliomanagement, implementatie
Focusgebied Zorg & Gezondheid
Adviseur Bregje Titulaer

Innovatie­adviseur bij AgoraSys

Technologie voor toekomstbestendige zorg

De VIGO Groep is een toonaangevende organisatie in de GGZ, jeugdzorg en forensische zorg. In VIGO’s strategie ligt de nadruk op het ontwikkelen van passende, innovatieve zorg, over financieringsschotten heen en in netwerkconstellaties. VIGO ziet de inzet van technologie als doorslaggevend voor deze toekomstbestendige zorg. Echter realiseert VIGO zich ook dat ze een zorgverlener is geen IT-bedrijf. Om die reden is  de zelfstandige  IT-organisatie AgoraSys opgezet met VIGO als launching customer.

Disruptieve verandering en focus op preventie

AgoraSys is een start-up IT-organisatie met als doel om  innovatieve IT oplossingen te ontwikkelen waarmee  disruptieve veranderingen (paradigma shifts) in de zorg kunnen worden gerealiseerd. Deels door de huidige zorgprocessen te optimaliseren en innoveren (blended care), deels door de focus te verleggen van zorg naar preventie. Als deel van deze ambitie faciliteert AgoraSys de technologische ondersteuning van GZ-Plein, het digitale platform waar je terecht kunt om met je (mentale) gezondheid aan de slag te gaan. Daarnaast bouwt AgoraSys aan een nieuw welzijn en zorg platform voor de toekomst en ondersteunt ze VIGO bij  het realiseren van haar  innovatieve ambities .

Inrichten portfoliomanagement en ondersteuning product owners

OchtendMensen-adviseurs Sofie van de Ven en Bregje Titulaer werken mee aan deze disruptieve verandering op meerdere gebieden. Zo zet Sofie zich in op het gebied van portfoliomanagement en business support. AgoraSys kent een grote diversiteit aan (IT) projecten, vanuit verschillende opdrachtgevers. Het is daarom van belang om de projectenscope te managen en bewust te kunnen prioriteren, met name binnen de continue veranderende omgeving. Sofie draagt bij door het portfoliomanagement binnen de organisatie op te zetten. Daarnaast is ze als projectleider betrokken bij een aantal implementatietrajecten van innovatieve oplossingen binnen VIGO.

Bregje ondersteunt de product owners door de vertaalslag te maken tussen de gebruikers van het platform en het technische team. De product owner beheert de backlog, waarin de precieze specificaties van de te realiseren functionaliteiten staan , door te prioriteren welke functionaliteiten, in welke volgorde en tegen welke priis aan het platform moeten worden toegevoegd. Het is van groot belang dat het platform aansluit op de wensen en werkwijze van de gebruikers. Het is Bregjes taak om de personificatie van de gebruiker goed in beeld te brengen, doelgroepen (persona’s) in kaart te brengen en waar mogelijk te mobiliseren. Op deze manier verloopt het bouwproces zoals gewenst: vanuit de (zorg)praktijk worden de functionele wensen in kaart gebracht en uiteindelijk op het platform gerealiseerd. Daarnaast houdt Bregje zich ook bezig met het opstellen van templates, tools en processen om dit proces in goede banen te leiden.

Op onze marktpagina Zorg & Gezondheid kun je lezen welke opdrachten  de adviseurs van OchtendMensen nog meer doen binnen dit thema.

“Bregje en Sofie brengen energie, frisse blik en ambitie, die naadloos past bij de opzet van een start-up. Kun je beiden om een boodschap sturen, maar hebben ook lef en zelfanalyse om tijdig support te vragen. Daar word ik erg blij van!”

Roel Keizer - Directeur AgoraSys

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven