Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Markt­onderzoek inzet drones bij Rijkswater­staat

.

Opdrachtgever Rijkswaterstaat
Specialisatie Onderzoek
Focusgebied Mobiliteit & Ruimte

Markt­onderzoek inzet drones bij Rijkswater­staat

De inzet van drones is een technologische vooruitgang met veel potentie voor Rijkswaterstaat. Drones en slimme data kleuren de inspectiepraktijk van morgen. Deze ‘ogen op hoogte’ bieden ondersteuning bij het inspecteren van objecten. De vraag is hoe opdrachtnemers van Rijkswaterstaat drones inzetten in deze of andere projecten, en hoe Rijkswaterstaat hier beter op kan sturen.

Onze adviseur Hans van ’t Land kreeg de opdracht om bij opdrachtnemers informatie op te halen over de ervaringen die zij hiermee hebben. Vaak wordt de inzet van drones afgezet tegen traditioneel inspecteren. Maar is dit wel terecht? Hans deed verschillende interviews om na te gaan wat de overwegingen en ervaringen met drones zijn.

Naast het afnemen van interviews en het opleveren van aanbevelingen, heeft Hans zijn bevindingen ook grafisch in kaart gebracht. De inzet van drones heeft impact op de procedures van inspecteren zoals deze jarenlang zijn uitgevoerd. Met pictographics is nu helder weergegeven hoe dit proces er in de toekomst kan uitzien.

“Dronetechniek, in combinatie met slimme data, wordt door sommige bedrijven al toegepast. De kunst voor mij was om in duidelijke woorden en pictogrammen de toegevoegde waarde en toepassing hiervan weer te geven voor Rijkswaterstaat.”

Hans van 't Land - Adviseur OchtendMensen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief