Menu

# Project - Ruimte & Leefomgeving

Omgevingsmanager Omgevingsraad Schiphol

Opdrachtgever Omgevingsraad Schiphol
Rol Omgevingsmanager
Thema Ruimte & Leefomgeving
Adviseur Tamara Koekkoek
Omgevingsmanager Omgevingsraad Schiphol

De Omgevingsraad Schiphol

Sinds 2015 is de Omgevingsraad Schiphol (ORS) het platform waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van luchthaven Schiphol en de omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn bewoners, de luchtvaartsector en brancheorganisaties. Daarmee is de ORS de opvolger van de Alderstafel Schiphol en de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS). Op de website van de Omgevingsraad Schiphol lees je meer informatie over taken en activiteiten van de ORS.

Meedenken over een nieuw overlegorgaan

Oud-staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) Pieter van Geel constateert in het rapport Schiphol Vernieuwd Verbinden dat het poldermodel om tot besluitvorming te komen in de ORS niet meer werkt. Het afgelopen halfjaar stond in het teken van het uitwerken van voorstellen voor een nieuw overlegorgaan: de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS). Een overlegorgaan geënt op het intensiveren en verbreden van participatie en het verbeteren van de informatievoorziening. Afgelopen zomer zijn deze voorstellen ter besluitvorming aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

“De uitdaging is om te anticiperen op onverwachte veranderingen binnen de organisatie. En daarin de verbinding te zoeken met betrokkenen.”

Tamara Koekkoek

Adviseur OchtendMensen

De rol van OchtendMensen

OchtendMensen-adviseur Tamara Koekkoek speelt in dit proces een belangrijke rol door onder meer creatief na te denken over hoe dit nieuwe overlegorgaan eruit moet gaan zien. Wie nemen deel aan de Maatschappelijke Raad Schiphol en wat is er aan ondersteuning nodig om de MRS te realiseren? Door haar ervaring met project- en procesmatig werken weet zij het projectteam mee te nemen in voorliggende werkzaamheden en daarmee verandering in gang te zetten.

Als projectmanager bereidt Tamara de overleggen en onderzoeken over Schiphol in de regio met stakeholders inhoudelijk voor. Zij houdt overzicht over de werkzaamheden van de ORS-werkgroepen en zorgt voor een soepele uitvoering van de afgesproken acties tussen partijen in het overleg. Daarnaast bereidt zij beslisnotities voor en ondersteunt collega’s van het ORS-secretariaat bij voorkomende werkzaamheden.

Anticiperen op verandering

De uitdaging - en tegelijkertijd dat wat Tamara energie geeft - is het anticiperen op verwachte veranderingen binnen de organisatie. Plus daarin de verbinding zoeken met betrokkenen. Om een zo soepel mogelijke overgang naar een nieuw overlegorgaan te bereiken, is het van belang om goed voor ogen te blijven houden wat er nodig is - en van wie - om dit te bereiken. Onder meer door de inzet van praktische tools weet Tamara betrokkenen bij deze transitie in een actiemodus te krijgen. Daarmee fungeert zij als een belangrijke schakel in het transitieproces naar een nieuwe overlegorgaan in de regio Schiphol.

Meer over opdrachten op het snijvlak van mobiliteit en participatie lees je op de themapagina op onze website. En wij vertellen je graag wat OchtendMensen nog meer doet als het gaat om Ruimte & Leefomgeving.

 

Gerelateerde projecten

Alle projecten

Neem contact op met Albert Pansier

Benieuwd naar de impact van een OchtendMens?

Stuur Albert een berichtje en hij neemt contact met je op!

Onderdeel van TwynstraGudde