Menu

# Project - Maatschappij & Overheid

Adviseur Ontwerpmanagement Binnenhof Renovatie Rijksvastgoedbedrijf

Opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf
Rol Projectmanager
Thema Maatschappij & Overheid
Adviseur Bastiaan Ilmer
Adviseur Ontwerpmanagement Binnenhof Renovatie Rijksvastgoedbedrijf

Beheer, onderhoud en renovatie van Rijksvastgoed

Zo’n 83.000 hectare grond, bijna 12 miljoen vierkante meter aan gebouwen en een grote diversiteit aan gebruikers. Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland. De organisatie onderhoudt gebouwen en gronden van de Rijksoverheid en Defensie. Hieronder vallen onder meer gevangenissen, paleizen, rijkskantoren, kazernes, musea, rechtbanken, en natuur- en landbouwgronden. Het Rijksvastgoedbedrijf gaat verder dan functioneel, betaalbaar bouwen en beheren. De dienst richt zich ook op het gezond en leefbaar houden en verduurzamen van haar eigen vastgoed. Het renoveert panden en richt deze opnieuw in. Dat doet het door hergebruik van materialen en inzet van groene energie. Zo ook op het Binnenhofcomplex in Den Haag waar een grootschalig renovatietraject wordt doorlopen.

“Als adviseur Ontwerpmanagement vervul ik een veelzijdige rol. Naast structureren van besluitvorming en het voorbereiden van overleggen ben ik óók in de positie voor het bewaken en beschrijven van de samenhang. Zo behoud ik het overzicht én kan ik mijzelf ontwikkelen in de opdracht.“

Bastiaan Ilmer

Adviseur OchtendMensen

Het Binnenhof: een renovatie-opgave van cultureel historisch erfgoed

De renovatie-opgave van het Binnenhof gaat over het historische hart van de Nederlandse democratie. Tijdens de uitbreiding van de Tweede Kamer in 1992 is slechts klein onderhoud uitgevoerd aan gebouwen en installaties van het Binnenhof. Inmiddels vragen de gebouwen dringend om grondig onderhoud en bouwkundige en installatietechnische ingrepen om ze in goede staat te houden of weer te brengen. Van belang daarbij is dat het gaat over cultureel historisch erfgoed.

De renovatie is noodzakelijk om gebreken te herstellen op het gebied van (brand)veiligheid, lekkende daken, technische installaties (klimaat, liften, leidingen), ICT, beveiliging en gezondheid. Hoofdzakelijk gaat het om essentiële aanpassingen die nodig zijn om aan de huidige wet- en regelgeving te voldoen. Daarnaast zijn er enkele functionele verbeteringen aangedragen. Zo wordt bijvoorbeeld de toegankelijkheid aangepast om de grote aantallen medewerkers en bezoekers beter te kunnen ontvangen.

Begeleiden van een complex ontwerptraject

De renovatieplannen worden gesmeed in een complexe omgeving, waarbij zowel de politiek als maatschappelijke stakeholders een vergrootglas werpen op de totstandkoming van de planning. De uitvoering van de Binnenhof-renovatie gebeurt in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf. Hierbij vindt afstemming plaats met de gebruikers van het Binnenhofcomplex en diverse andere stakeholders.

Vanuit zijn rol als adviseur Ontwerpmanagement draagt OchtendMensen-adviseur Bastiaan Ilmer zorg voor het in goede banen leiden van het ontwerptraject van één van de complexdelen. Hij legt intern afspraken en besluitvorming vast en bereidt stukken voor in het projectteam. Binnen het ontwerpteam neemt Bastiaan ontwerprichtingen op en zet hij acties uit. Van daaruit faciliteert hij de afstemming met en tussen ontwerppartijen, zoals de architecten, ingenieursbureaus en andere adviseurs. Daarbij structureert Bastiaan het ontwerptraject met voortgangslijsten, kwartaalplanningen en diverse procesdocumenten die helpen om de overleggen vorm, richting en houvast te geven. Zo draagt hij bij aan het behouden van overzicht en de noodzakelijke zorgvuldigheid.

Het besluitvormingsproces kunnen volgen

Vanuit zijn rol als adviseur Ontwerpmanagement komt Bastiaan op veel verschillende niveaus in het project terecht, variërend van bestuurlijk tot een meer uitvoerend perspectief. Het is enorm interessant om vanuit die verschillende invalshoeken te leren hoe bepaalde ontwerpkeuzes tot stand komen. En, hoe deze zich op hun beurt weer verhouden tot de complex-overstijgende samenhang en het grotere plaatje. Het is daarnaast een unieke opgave binnen een politiek-bestuurlijk speelveld, waardoor Bastiaan gedurende het project groeit in zijn organisatiesensitiviteit.

Gerelateerde projecten

Alle projecten

Neem contact op met Mark Leemans, directeur OchtendMensen

Benieuwd naar de impact van een OchtendMens?

Stuur Mark een berichtje en hij neemt contact met je op!

Onderdeel van TwynstraGudde