Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Programma-coördinator EnergieRijk Den­ Haag

Opdrachtgever Programma EnergieRijk Den Haag
Specialisatie Project- en programmamanagement
Adviseur Eva Louwerenburg

Programma-coördinator EnergieRijk Den­ Haag

Overheidsgebouwen klimaatneutraal

Energieopwekking en -reductie op gebouwniveau, gebiedsmaatregelen en inkoop van duurzame energie. Dat is de ontwerpfilosofie Trias Territoria die in de praktijk wordt gebracht bij het programma EnergieRijk Den Haag. Het doel is om ruim 30 overheidsgebouwen in het centrum van Den Haag in 2040 klimaatneutraal te laten opereren.

Samenwerking door drie bestuurslagen en met marktpartijen

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland werken samen met private en publieke partners om dit doel te realiseren. Dit is de eerste concrete gebiedsgerichte aanpak van de energietransitie door drie bestuurslagen in samenwerking met diverse marktpartijen.

Hoe draagt OchtendMensen bij aan EnergieRijk Den Haag

Samenwerking is essentieel voor het programma. OchtendMensen-adviseur Eva Louwerenburg zet zich in voor deze samenwerking: binnen het programmateam, maar ook met de private en publieke partners. Daarnaast houdt Eva zich bezig met het risicomanagement van het programma en beheert ze de voortgangsrapportages, mijlpalenplanning en het programmaplan. Zo draagt zij bij aan het goed draaien van het programma en worden stappen gezet om het doel te behalen: klimaatneutraal in 2040!

OchtendMensen is onderdeel van TwynstraGudde. TwynstraGudde is onderdeel van Consortium 2040+ waar ook Rebel, DWA en Witteveen+Bos deel van uitmaken.

Lees hier meer over waar OchtendMensen aan werken op energie- en duurzaamheidsgebied.

Programmacoördinator Eva Louwerenburg zet zich in voor samenwerking binnen het programma en met de partners, houdt zich bezig met het risicomanagement en beheert de voortgangsrapportages, mijlpalenplanning en het programmaplan.

Eva Louwerenburg - Adviseur OchtendMensen

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven