Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Programma­medewerker Groene en Gezonde Stad Gemeente Almere

Opdrachtgever Gemeente Almere
Specialisatie Project- en programmamanagement
Adviseur Isis Weekenborg

Programma­medewerker Groene en Gezonde Stad Gemeente Almere

De gemeente Almere werkt vanaf 2020 aan het programma Groene en Gezonde Stad, om duurzaamheid in de stad programmatisch aan te pakken en zowel in te zetten op de lange lijn als op het behalen van resultaten op korte termijn.

Coalitievorming en stimuleren van duurzaam gedrag

OchtendMensen-adviseur Isis Weekenborg richt zich binnen het programma op coalitievorming en het stimuleren van duurzaam gedrag. Met deze twee pijlers wilt de gemeente initiatieven vanuit bedrijven en maatschappelijke organisaties ondersteunen, aanjagen en stimuleren.

Verbinding tussen gemeente en bedrijfsleven op zeven duurzame thema’s

Zo houdt Isis zich bezig met de vraag hoe de uitdagingen van de gemeente Almere verbonden kunnen worden aan het bedrijfsleven. Dit doet zij door coalities te smeden tussen ondernemers die deze uitdagingen samen kunnen gaan oppakken. Om dit voor elkaar te krijgen, heeft Isis in 2020 samen met haar projectleider tien bijeenkomsten georganiseerd op zeven duurzame thema’s, zowel fysiek als digitaal.

Circulaire gebiedsontwikkeling door een innovatief bouwcollectief

Een voorbeeld hiervan is circulaire gebiedsontwikkeling. De gemeente Almere wilt hier de komende jaren flinke stappen in maken en werkt zelf hard aan een leidraad duurzame gebiedsontwikkeling. Echter, de gemeente heeft hier ook uitvoerende partijen in de stad voor nodig. Deze innovatieve en duurzame bouwers lopen er juist tegenaan dat ze te klein en te onbekend zijn voor de gemeente om een gesprekspartner te zijn. Isis heeft deze ondernemers meerdere keren samengebracht om het probleem te doorgronden, inspirerende sprekers te betrekken en ze in gesprek te brengen met projectleiders en het afdelingshoofd van de afdeling Gebiedsontwikkeling van de gemeente. Dit alles heeft ertoe geleid dat er een innovatief bouwcollectief is opgericht, bestaande uit verschillende circulaire partijen. Als collectief vormen zij nu wel een waardevolle gesprekspartner voor de gemeente en kunnen zij elkaar de komende jaren helpen met de gemeenschappelijke uitdagingen van circulaire gebiedsontwikkeling in Almere.

Synergie tussen sociaal maatschappelijke vraagstukken en duurzaamheid

Daarnaast houdt Isis zich bezig met het stimuleren van duurzaam gedrag. Dit wordt gedaan via verschillende initiatieven vanuit inwoners en partnerorganisaties uit de stad, waarbij er een synergie is tussen sociaal maatschappelijke vraagstukken en duurzaamheid. Isis is vanuit de gemeente aanspreekpunt voor deze projecten.

Zo werkt Isis bijvoorbeeld aan het project ‘Eettuintjes’. Dit project houdt in dat er eetbaar groen van 1 m2 of 6m2 aan bewoners wordt aangeboden op een plek in de tuin waar nu nog tegels liggen. Hierdoor zorgt de gemeente Almere zowel voor meer groen in de directe leefomgeving, als voor bewustwording over gezond en lokaal voedsel.

Lees hier meer over waar OchtendMensen aan werken op energie- en duurzaamheidsgebied.

'Isis houdt zich onder meer bezig met de vraag hoe de uitdagingen van de gemeente Almere verbonden kunnen worden aan het bedrijfsleven. Dit doet zij door coalities te smeden tussen ondernemers die deze uitdagingen samen kunnen gaan oppakken. Het innovatieve bouwcollectief bundelt ondernemers uit de keten van circulaire bouw in Flevoland. Doordat zij zich bundelen, kunnen zij samenwerken en ook gezamenlijk in gesprek gaan met de gemeente over nieuwe tenders. Op die manier hopen wij dat er op termijn meer gebieden circulair worden ontwikkeld.'

Sander van Voorn - Programmamanager Groene en Gezonde Stad Gemeente Almere

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven