Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Programma­medewerker Klimaat­akkoord Landbouw en Land­gebruik VNG

Opdrachtgever Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Programma Energie
Specialisatie Beleidsadvies en onderzoek

Programma­medewerker Klimaat­akkoord Landbouw en Land­gebruik VNG

Het nationaal Klimaatakkoord

In 2019 is in Den Haag het nationaal Klimaatakkoord getekend. Hierin zijn afspraken vastgesteld over hoe Nederland in 2030 de uitstoot van broeikasgassen teruggebracht kan hebben met 49%. Om dit te bereiken, is het akkoord opgedeeld in vijf thema’s, waarvan Landbouw en Landgebruik er één is. Hoewel er voor domeinen als Elektriciteit en Mobiliteit al vrij concrete plannen en rolverdelingen liggen voor de uitwerking van de opgeschreven afspraken, is dit voor Landbouw en Landgebruik (nog) niet het geval.

Deze onduidelijkheid maakt dat de uitvoering van de afspraken nog op zich laat wachten. Dat is jammer, zeker omdat de tijd hiervoor dringt. Om een stukje van deze puzzel te verhelderen, is de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een onderzoek gestart naar de rol van de gemeenten in het kader van Landbouw en Landgebruik. Samen met TwynstraGudde-adviseur Michiel Cappendijk werkt OchtendMensen-adviseur Carolien Veldsink als programmamedewerker mee op dit onderzoek.

Landbouw en Landgebruik: twee uitdagende thema’s

Het thema Landbouw en Landgebruik blijkt een echte hersenkraker. Dit komt voornamelijk omdat er verschillende klimaatuitdagingen in samenkomen. Binnen de landbouw heb je niet alleen te maken met CO2- en methaanuitstoot; ook de stikstofproblematiek en de energietransitie komen om de hoek kijken. Daarnaast vragen alle grote thema’s van dit moment om ruimte en grondbeslag: extra bomen plaatsen om te compenseren voor je uitstoot is niet per se de eerste keuze wanneer we meer woningen nodig hebben.

Wat is de rol van gemeenten bij Landbouw en Landgebruik

Eén van deze partijen die betrokken is in de uitwerking van de afspraken van Landbouw en Landgebruik zijn de gemeenten. De rol van gemeenten in deze uitwerking is echter nog niet helemaal duidelijk. Daarom focust het onderzoek van de VNG zich hierop. Belangrijke vragen om te beantwoorden zijn bijvoorbeeld: Wat zijn de verwachtingen richting gemeenten in het kader van de transitie? Met welke partijen in het speelveld dienen gemeenten rekening te houden? En beschikken gemeenten over de juiste middelen om aan hun verantwoordelijkheden op dit thema te kunnen voldoen?

Om antwoord op deze vragen te krijgen, neemt Carolien samen met Michiel interviews af bij partijen die betrokken zijn bij Landbouw en Landgebruik, zoals overheden (gemeenten, provincies, ministeries) en organisaties als de LTO of Glastuinbouw NL. Naast deze gesprekken leest zij zich in op beleidsstukken en -strategieën. De opgehaalde informatie wordt gebundeld in een beleidsadvies en een aantal te ontwikkelen instrumenten, waarmee ondersteuning geboden kan worden aan gemeenten op de weg naar de klimaatdoelen van 2030.

Wat is de bijdrage van OchtendMensen

Michiel Cappendijk, senior-adviseur van TwynstraGudde en samenwerkingspartner op het project: “Carolien is een enthousiaste slimme jonge professional die werkt vanuit een open en geïnteresseerde houding. In ons project richt zij zich zowel op de inhoud als op het contact met de externe partners. Hierdoor kan zij in korte tijd het beleid grondig analyseren en tegelijkertijd toetsen aan de praktijk.”

Wil je weten wat OchtendMensen-adviseurs nog meer doen op het thema Stad, Natuur & Mobiliteit, bekijk dan onze marktpagina.

"Carolien Veldsink van OchtendMensen richt zich binnen dit complexe project zowel op de inhoud als op het contact met de externe partners. Hierdoor kan zij in korte tijd het beleid grondig analyseren en tegelijkertijd toetsen aan de praktijk."

Michiel Cappendijk - Senior-adviseur TwynstraGudde

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven