Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Programma­secretaris Zuid-Holland Bereikbaar

Opdrachtgever Zuid-Holland Bereikbaar
Specialisatie Project- en programmamanagement
Adviseur Thijs Hofman

Programma­secretaris Zuid-Holland Bereikbaar

De bereikbaarheid van de Provincie Zuid-Holland staat onder druk

Met meer dan drie miljoen inwoners, 16.000 kilometer aan weg, 4.800 kilometer aan fietspaden, meerdere belangrijke belangrijke vaarwegen, 4.400 vervoersbedrijven en economisch belangrijke zones zoals de Rotterdamse haven en de Greenport Westland, is de Provincie Zuid-Holland één van de drukst bereisde provincies van Nederland. Maar de bereikbaarheid, en daarmee de leefbaarheid, van Zuid-Holland staat onder druk. Veel van de infrastructuur – aangelegd in de tweede helft van de 20e eeuw – is verouderd en kwetsbaar.

Een recent voorbeeld van de gevolgen die dit kan hebben, is de discussie die speelt rondom het gedeeltelijk afsluiten van de Haringvlietbrug. Naast de verouderde infrastructuur ligt er een enorme bouwopgave met de ambitie om de komende 20 jaar zo’n 200.000 nieuwe woningen te bouwen. Verder zal de energietransitie onvermijdelijk effect hebben op de manier waarop we ons de komende decennia door de provincie Zuid-Holland bewegen.

OchtendMensen ondersteunt bij de oprichting van een nieuw samenwerkingsverband: Zuid-Holland Bereikbaar

Deze bereikbaarheidsopgave vraagt om een dieper niveau van samenwerking tussen verschillende betrokken partijen, met meer aandacht voor data, gedrag en communicatie. Deze rol gaat vervuld worden door een nieuwe organisatie in oprichting die Zuid-Holland Bereikbaar zal gaan heten: een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de Provincie Zuid-Holland, ProRail, het Havenbedrijf Rotterdam, het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en de gemeentes Rotterdam en Den Haag.

OchtendMensen-adviseur Thijs Hofman ondersteunt bij de oprichting van Zuid-Holland Bereikbaar. Zo zorgt hij onder andere voor het correct functioneren van de verschillende governance-lagen van Zuid-Holland Bereikbaar. Hij is verantwoordelijk voor de planning, communicatie en verslaglegging, en zorgt ervoor dat iedereen op tijd beschikt over de juiste stukken. Ook is hij verantwoordelijk voor de uitwerking van het thema ‘Gedrag binnen mobiliteit’, waarbij relevante kennis wordt verzameld en geclusterd. Door middel van documentstudie en het afnemen van interviews zoekt Thijs uit wat op het gebied van gedrag de relevante ontwikkelingen in het werkveld zijn, en hoe de groeiagenda van de nieuwe organisatie er de komende jaren uit moet gaan zien.

Wil je op de hoogte blijven van Zuid-Holland Bereikbaar? Volg dan programmadirecteur René Vrugt op LinkedIn.

En wil je meer weten over wat OchtendMensen doen binnen het thema mobiliteit; check dan vooral onze themapagina ‘Innovatieve mobiliteit’.

"De onderhoudsopgave en mobiliteitstransitie in Zuid-Holland vragen om een dieper niveau van samenwerken tussen het Rijk en regionale partijen. Ik help er door planning en communicatie aan mee om te zorgen dat deze samenwerking soepel verloopt."

Thijs Hofman - Adviseur OchtendMensen

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven